Det kostet dyrt å gjøre slik alle gjør, samme hvor fornuftig det høres ut. Her ligger "Emma-V" ved kai da direktoratet kom på besøk. Foto Fiskeridirektoratet

Å tenke rasjonelt, og gjøre som «mange andre» har gitt en fisker i Finnmark en solid inndragning. Fiskeridirektoratet gjorde fullkontroll om bord da han losset fangst ved Myre Fiskemottak sin avdeling i Kamøyvær. Problemet var at garna han hadde halt var satt av en annen sjark.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Sjarken «Vårbuen» satte 1. mars i fjor garn. Neste dag ble disse trukket av sjarken «Emma-V» som også fikk sluttseddel på fangsten.

Inspektøren fra Fiskeridirektoratet spurte skipper på «Emma-V» om når han satte garnene sine, hvor skipper svarte at garnene ble satt dagen før. På det svarer Thomassen at de var meldt satt i dag tidlig fra «Emma». Da forklarer skipper at garnene var satt i går av «Vårbuen», og at de pleier å gjøre det sånn at Forsberg registrerer settene på sin båt før han går ut og fisker, og at Severinsen på «Vårbuen» sletter de samme settene fra sin båt.

Miljøvennlig og fornuftig – men ga inndragning

For de fleste høres det både miljøvennlig og fornuftig ut, at en båt ikke seiler inn med garn, som så overtas av en annen båt som seiler ut for å sette dem igjen. Men direktoratet så ikke fornuften, men at dette var et brudd på lov og forskrifter. Der står det i en forskrift: «Kvantumet som kan fiskes og landes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy

egenannonse

Siden fangsten ble levert av «Emma V» og ikke «Vårbuen, var det heller ikke oppgitt korrekt informasjon på sluttseddel, hvilket er et lovbrudd i seg selv.

I varsel om administrativ inndragning, forklares det at skipper/eier av «Emma-V» og skipper/eier av «Vårbuen» var ute og trakk garnene med «Emma-V». De hadde dagen før vært i fiske med «Vårbuen» som først trakk garna og så satte dem igjen. «Vårbuen» ble denne dagen ferdig med kvoten, og de to fiskerne skulle starte opp fiske med «Emma-V». For å spare arbeidstid og slitasje gjorde de det på denne måten. Ellers måtte de drage garnene inn i båten, så på kaien, for så over i ny båt og til slutt gå ut for å sette garnene igjen med ny båt.

Mange gjør dette hevder skipper

Skipper på «Emma-V» påpekte at det kun er ved båtbytte denne situasjonen oppstår, – en gang per sesong. Skipper stilte også spørsmålstegn ved hvorfor han ble kontrollert ved båtskifte, da denne praksisen ved båtbytte skjer av mange i bygda, i kommunen og langs hele kysten.

Ved administrativ inndragning av fangst utover kvote eller andre brudd skal det gis vederlag for omkostning ved ilandføring dersom merfangsten eller den ulovlige fangsten ikke var tilsiktet. Vederlaget settes til 20 prosent av verdien av merfangsten eller den ulovlige fangsten. Dessverre for eier av «Emma-V» mente direktoratet at fangsten var tilsiktet.

Nesten hundretusen kostet det å være effektiv

Til sammen ble det inndratt verdi av 3363 torsk, 99 kilo sei, 39 kilo kveite, fire kilo breiflabb og to kilo hyse, innveid rund vekt.

Enden på saken er at «Emma-V» i oktober ble ilagt administrativ inndragning av fangstverdi på 91 519 kroner for brudd på Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2022 § 30, jf. Havressursloven § 54. 19. oktober ble Råsfisklaget gitt beskjed om å foreta inndragningen.

I tillegg til i hovedsak torsk, var det også litt kveite og en breiflabb i garna. Foto Fiskeridirektoratet

Klaget inn til direktoratets klagesaksenhet

Rederen, med hjelp av advokat Ståle Idsøe i Norges Fiskarlag klaget på vedtaket 19. oktober. Direktoratet opprettholdt sitt vedtak og saken ble oversendt til Fiskeridirektoratets klagesaksenhet 15. november. Det kan ta mange måneder inn i dette året før en avgjørelse fra klagesaksenheten kommer med en avgjørelse.

Facebook