Nå vil ICES at torskekvoten i Nordsjøen reduseres ytterligere. Det skjer samtidig som fiskefartøyene i Nordsjøen sliter med en allerede svært lav torskekvote. Fiskebåt stiller i en artikkel på deres nettside spørsmål ved om ICES har det nødvendige kunnskapsgrunnlag for sine anbefalinger.

Fiskebåt er interesse- og arbeidsgiver organisasjonen til flertallet av de norske havgpende fiskeflåten.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

ICES har i dag kommet med råd for torsk i Nordsjøen. -Et råd som er vanskelig å forstå og enda vanskeligere å forklare, sier ressursforsker Gjert Dingsør i Fiskebåt på deres nettside.

ICES anbefaler i henhold til føre-var vurderinger at fangstene i 2024 ikke bør være mer enn 22 691 tonn, som tilsvarer 13 529 tonn fra Northwestern underbestanden, 5240 tonn fra Viking underbestanden, og 3922 tonn fra Southern underbestanden. Rådene på underbestander bør ikke forstås som områdespesifikke råd.

Metoderevisjon endrer råd om torskekvoter

Torsk i Nordsjøen og vest av Skottland gikk gjennom en metoderevisjon i vinter, der bestanden i Nordsjøen og bestanden vest av Skottland ble slått sammen og delt i tre underbestander, opplyser Fiskebåt.

Denne avgjørelsen ble gjort på grunnlag av biologiske data og genetiske undersøkelser. Underbestandene er antatt å være geografisk adskilt i første kvartal, men blandet i varierende grad resten av året. Data fra alle underbestandene går inn i en nyutviklet bestandsmodell som kan estimere hvordan de tre underbestandene utvikler seg i forhold til hverandre.

Bedre i nord enn i sør

– Næringen har i lengre tid vist til en bedre tilstand i nord enn i sør, noe som modellen bekrefter. Den nye modellen har blitt presentert og diskutert i møter mellom forskning og næring og har generelt blitt tatt godt imot, og har blitt sett på som et steg i riktig retning. Kritikken har gått på om det finnes tilstrekkelig med data for en slik kompleks modell, sier Dingsør på organisasjonens nettside.

Optimisme og skuffelse

Den nye modellen har også vist klare tegn til at senere års lavere kvoter har hatt en positiv virkning på bestanden, og alle underbestandene viser en positiv utvikling. Optimismen var derfor rådende før årets råd, og skuffelsen er derfor ekstra stor når ICES kommer med et kutt i kvoterådet.

ICES estimerer fiskepresset på underbestandene til å være over Fmsy, som vil gi best langtidsutbytte, men lavere enn føre-var nivået Fpa. Gytebiomassen for Northwestern er over referansepunktet MSY Btrigger. Gytebiomassen for Viking er under MSY Btrigger, men over Blim. Gytebiomassen for Southern er under Blim.

Bilde til høyre:

ICES har i dag kommet med kvoteråd for torsk i Nordsjøen. – Det er et råd som er er vanskelig å forstå og enda vanskeligere å forklare, sier ressursforsker Gjert Dingsør i Fiskebåt. Foto Fiskebåt

Føre-var vurderinger

ICES viser i rådet til at det ikke er mulig å skille fangstene på underbestander, og argumenterer derfor for at, i henhold til føre-var vurderinger, må kuttet som gjennomføres på Southern underbestanden, også gjelde for Viking og Northwestern (F2023*0,40).

ICES går utover sin rolle

Dette argumentet har Fiskebåt vanskelig for å akseptere, og ICES går utover sin rolle som rådgiver og inn i forvaltningen, en rolle ICES ikke har. Resultatet blir et kutt i kvotene på 13 prosent.

Hvis ICES hadde fulgt MSY-tilnærmingen som de er forpliktet til i forhold til avtalene med klientene, så hadde summen av rådene blitt 34120 tonn, opp 31 prosent i forhold til rådene for 2023, og opp 25 prosent i forhold til summen av avtalte kvoter for 2023.

ICES har i dag kommet med kvoteråd for torsk i Nordsjøen. – Det er et råd som er er vanskelig å forstå og enda vanskeligere å forklare, sier ressursforsker Gjert Dingsør i Fiskebåt. Foto Fiskebåt.

LES OGSÅ:

Sju av ti kilo fersk fisk går til Danmark