Ved hjep av informasjon fra Fiskeridirektoratet kan hummertyver vite nesten på meteren hvor du har en samleteine. Foto Terje Engø

Skal du oppbevare hummer i samlete, skal du rapportere dette til Fiskeridirektoratet. Der skal det oppgis hvor mye hummer det maksimalt kan være snakk om. Og det skal oppgis koordinater som viser så godt som helt nøyaktig posisjonen til samleteinen.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Skjemaet «Melding om oppbevaring av hummer i sjø» er et offentlig dokument. Og slik offentlighetsloven tolkes, er dette skjemaet offentlig. Fiskerimagasinet har hentet ut kopi av flere av disse skjemaene. Fødselsnummer er sladdet, selv om det bare er selve personnummeret som skal sladdes. Også epost er sladdet. En hummertjuv trenger ikke verken fødselsdato eller epostadressen.

Enkelt for hummertyver å finne samleteiner

For å få tak i skjemaet må vedkommende søke i Fiskeridirektoratets offentlige postjournal. Dokumentene er normalt er par uker gamle når de offentliggjøres i journalen, og det tar ytterligere en til tre arbeidsdager før den som søker om innsyn får dokumentet.

Men de fleste som fisker hummer fyller på med mer hummer i samleteinene etter som fisket pågår.

Tyvene kan søke om innsyn helt anonymt

Når det søkes om innsyn er det ikke noe krav om at søker skal la seg identifisere. Søket kan foretas med en helt nøytral epost, for eksempel Gmail, eller utenlandske eposttjenester. Derved er det umulig å spore om tyverier, som kan være knyttet til innsyn i hvor hummer oppbevares, gjennom epostadresse.

Helt anonymt kan det søkes om innsyn i meldingene om oppbevaring av hummer i sjø. Skjermdump
På dette skjemaet som en helt anonymt kan søke om kopi av, står nøyaktige koordinater for hvor samleteinen befinner seg. Fiskerimagasinet har sladdet deler av koordinatene. Skjermdump.

Tyvene kan søke om innsyn helt anonymt

Når det søkes om innsyn er det ikke noe krav om at søker skal la seg identifisere. Søket kan foretas med en helt nøytral epost, for eksempel Gmail, eller utenlandske eposttjenester. Derved er det umulig å spore om tyverier, som kan være knyttet til innsyn i hvor hummer oppbevares, gjennom epostadresse.

Hvert år er det tyverier fra samlekasser. I fjor kunne avisa Lister fortelle om 76 år gamle Gunnar Huseby fra Borhaug i Lista som hadde fått samleteina tømt for hummer fire ganger i løpet av to uker. Totalt ble han frastjålet 61 hummer.

Fredrikstad Blad forteller om Øyvind Seilø-Arntzen som skulle hente hummer i samleteine mandag 11. oktober i år. Men teina var brutt opp og 19 hummere var borte.

Dette er regelverket

Det er også enkelte som melder inn hvor de har samleteiner uten at de er pålagt å gjøre det. I reglene står det:

«Det er lov å oppbevare hummar i sjøen i oktober, november og desember. Men dersom oppbevaringa i desember skjer frå og med Sogn og Fjordane til grensa mot Sverige, skal du sende melding til Fiskeridirektoratet. Årsaka er at hummaren er freda i desember i dette området.

Det er mogleg å nytte skjemaet fram til sesongslutt, det vil seie 31. desember.»

Enkelt å registrere med nøyaktig posisjon

Når en fisker skal registrere en samleteine, går han inn på et digitalt skjema på Fiskeridirektoratets nettside. Først legges det inn hvor mange hummer som skal oppbevares. Deretter legges det inn info om nærmeste sted og postnummer på land.

Da åpnes et kart sentrert på sentrum for postnummeret du har lagt inn. Deretter skal du finne stedet der samleteinen står i kartet. Klikk på «tegn punkt», klikk i kartet og klikk på lagre. Derved vet Fiskeridirektoratet hvor du har samleteina så godt som på meteren. Men dessverre, denne informasjonen er også tilgjengelig for de med uærlige hensikter.

Få tyverier oppklares

Fiskerimagasinet vil i kommende uke kontakte Fiskeridirektoratet for å høre om det ikke er fornuftig at disse koordinatene unntas fra offentlighet. Det er heller ikke avdekket saker hvor informasjon fra direktoratet har blitt brukt til å lokalisere samleteiner for å stjele innholdet. Men det er få tyverier hvor det blir avdekket hvem som har stjålet hummer. Det er nok også store mørketall med hensyn til tyverier, siden politiet neppe prioriterer slike saker særlig høyt.

Slik fylles informasjonen inn i skjemaet sammen med helt nøyaktige koordinater. Skjermdump
egenannonse
Facebook