Verdien på årets omsetning av pelagisk fisk gjennom Norges Sildelag overstiger allerede i oktober måned alle andre års totalomsetning. Det til tross for at kvantum er langt fra rekordhøyt, Illustrasjonsfoto Terje Engø

Aldri før har det i løpet av ett kalenderår har verdien på pelagisk fisk gjennom Norges Sildesalgslag vært så høy som i år. Allerede før utgangen av oktober har omsetningen passert fjorårets rekordomsetning.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Årsaken til rekordverdien på fisken solgt gjennom auksjonen til Norges Sildesalgslag, er utelukkende pris på de ulike fiskeslagene, ikke fisket kvantum. Til når er det fisket 1.312.000 tonn pelagisk fisk. Det skal fortsatt fiskes over 300 000 tonn for at kvantum skal bli høyere enn 2018 da det ble fisket 1.617.000 tonn.

Sterke tall for mel og olje

Det er prisene på fisk som trekker opp. Selv om det i år er fisket nærmere 100 000 tonn mer råstoff til mel og olje, er det liten grunn til å tro at kvantumet blir rekordhøyt. Siste ti år er det tre år hvor kvantum har vært mellom 713.000 og 751.000 tonn. Til nå er det fisket 576.000 tonn fisk som har blitt solgt til oppmaling. Men det er kolmule, lodde og tobis som gir de største mengdene industriråstoff.

Resten av året vil det være fangster av øyepål, kolmule og annen industrifisk fra trålerne som fisker i Nordsjøen. Det vil også bli levert fangster med NVG-sild til oppmaling. Men ingen av disse fiskeriene vil gi det helt store kvantum.

Grafikk: Fiskerimagasinet
Grafikk: Fiskerimagasinet

Resten av året vil det være fangster av øyepål, kolmule og annen industrifisk fra trålerne som fisker i Nordsjøen. Det vil også bli levert fangster med NVG-sild til oppmaling. Men ingen av disse fiskeriene vil gi det helt store kvantum.

Industriråstoff for 2,4 milliarder

Likevel er verdien på levert fisk levert til mel og oljeproduksjon på hele 2,4 milliarder kroner. I fjor var verdien for året samlet 1,9 milliarder kroner. Da ble industrifisk i snitt betalt med 3,52 kroner per kilo. I år er prisen hele 4,17 kroner.

Prisene på konsumfisk drar opp

Prisene på pelagisk konsumfisk er for øyeblikket svært gode. Det har medført at selv om det per 23. oktober er fisket nesten 89 000 tonn mindre fisk til konsum, er verdien på fangstene 1,1 milliarder kroner høyere enn i fjor.

Medvirkende til den høye verdien er makrell. Til tross for at det per 23. oktober bare var levert 281 000 tonn mot 350 000 tonn i fjor, er verdien på makrellen i år på 4,99 milliarder kroner mot 4,66 milliarder i fjor. Forklaringen ligger i snittprisen som har økt fra 13,31 kroner per kilo til 17,76 kroner.

Over en halv milliard mer for silda

Tilsvarende har verdi på Nordsjøsild økt fra 1,03 milliarder kroner, fra 824 millioner kroner i fjor. Det er i år fisket nesten 5000 tonn mer Nordsjøsild. Men en økning i pris fra 7.75 kroner per kilo til 10,08 kroner har gitt en kraftig vekst i samlet verdi.

Situasjonen for NVG-sild er den samme. I år er det per 23. oktober fisket 262 500 tonn, mot 269 500 i fjor. En økning i prisen fra 7,09 kroner til 8,78 kroner per kilo, har gitt en økning i samlet verdi fra 1,9 milliarder kroner til 2,3 milliarder kroner.

Alle tiders rekord for Norges Sildesalgslag

I den siste uken av oktober har verdien på pelagisk fisk omsatt gjennom Norges Sildesalgslag passert alle tidligere års totalverdi. Fortsatt gjenstår to måneder av året, så forskjellen vil fortsette å øke.

I tallene inngår all fisk omsatt gjennom Sildesalgslagets auksjon, både fisk levert i utlandet og fisk utenlandske fartøy har levert i Norge.

         .

LES OGSÅ:

Over 60 000 tonn pelagisk fisk til konsum siste uke

44 fartøy har levert fisk for over 1,8 milliarder kroner – se hvem

Årsbeste i makrellfisket slått etter bare få timer

Facebook