Den kraftige svekkelsen av kroner har gjort timeprisene i Danmark høyere. Men prisene på for eksempel nye skipsmotorer er i stor grad den samme i både Danmark og Norge Illustrasjonsfoto Hirtshals Yard

Det er stille på kaien ved Hirtshals Yard. Det er ingen båter ved kaien som bygges om, vedlikeholdes eller repareres. Slik har det vært i et par uker. Er Danmark blitt for dyrt på grunn av den svake kronekursen?

Det er nok medvirkende, men tross den svake norske kronekursen, mener daglig leder Anders Hecht-Pedesen at de så absolutt er konkurransedyktige.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Det er nok flere årsaker enn at en dansk krone i skrivende stund koster 1,56 norske kroner. En stor og viktig kundegruppe for verftet har vært den norske pelagiske flåten. De fleste i denne gruppen har de siste ukene vært engasjert i makrellfisket, og mange har eller er i ferd med å skifte til Nordsjøsild. Det er ikke tid for å ligge ved verft om kvotene skal tas før jul.

Uvisst når kvotemeldingen kommer

En del redere med mindre båter, som de gjerne skulle forlenget eller foretatt andre investeringer i, har lenge ventet på kvotemeldingen. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran lovet å legge den frem før jul.

- Vi er konkurransedyktige på pris selv om vi nok ikke har like lave timerater som før. Spesielt gjelder det på større oppgaver, sier dalg liger Adners Hecht-Pedersen ved Hirtshals Yard. Foto Terje Engø
Arctic Opilio ble for fem år siden bygget om fra seismikkskip til snøkrabbebåt i Hirtshals. Foto Terje Engø

Nå har Cecilie Myrseth tatt over stafettpinnen etter Skjæran. Hun trenger tid på å sette seg inn i meldingen, – og kanskje har hun endringer hun vil foreslå. Noe av det første hun gjorde som ny fiskeriminister var å si at hun ikke lovet at meldingen ville bli fremlagt før jul.

Hirtshals Yard konkurransedyktig på større oppgaver

Januar og perioden frem til slutten av mars er i stor grad preget av at mye av fiskeflåten drar nordover for å fiske skrei. Den pelagiske flåten går rett på NVG-silda, og noen fortsetter med å fiske kolmule. Men etter hvert som flere og flere ser seg fornøyd med hva de har tatt av NVG-sild, kan det hende de begynner å se på hva som trengs av vedlikehold, reparasjoner og ikke minst nødvendigheter som klassing av fartøyet.

– Jeg må nok bare godta at for en del fartøy vil det være for langt å seile til Danmark for mindre reparasjoner eller enkelt vedlikehold. Da blir kostnadene til drivstoff og medgått tid på å seile til Danmark raskt fordyrende.

Her sjøsettes reketråleren Rosenvoll 3 oktober ved Vestkajen Maskinverksted. Foto Terje Engø

– Er det derimot større oppgaver vil disse kostnadene ikke få den samme effekt.

– Jeg tror nok det finnes enkelte norske verksteder som har cirka samme timepris som oss, sier Hecht-Pedersen til Fiskerimagasinet.

Det meste finnes i en havn

–  Vi har store fordeler av å ha et stort antall ulike servicebedrifter i samme havn. Enten det er tømmerarbeid, elektronikk, mekanisk, elektrisk, malerarbeid, reparasjon av propeller og akslinger og annet, så er de lokalisert her. Det betyr at vi ikke har store omkostninger til reisetid for bedrifter som skal utføre arbeid.

Vestkajen tar de «mindre» båtene

Det som kjennetegner Hirtshals er at det er et nært samarbeid mellom et stort antall bedrifter. De konkurrerer den ene dagen, og samarbeider den neste. Hirtshals Yard har også de fordelen at de har datterselskapet Vestkajen Maskinværksted. Her tar de mindre fartøyer som reketrålere opp på slipp, enten det er skifte av motor, reparasjoner eller vedlikehold.

For et par uker siden ble Rosenvoll satt på sjøen igjen, nymalt og flott. For tre dager siden kom en annen reketråler, Astrid Ann, til Vestkajen. De er nå i slippen og regner med å være i Hirtshals i et par uker. Det er tydelig at for deler av fiskeflåten i sør, er verksteder i Danmark fortsatt det beste og mest økonomiske alternativet.

Timerater avgjør ikke alene hva noe koster

– Det viktig å huske på at selv om timeratene her og i Norge ikke er veldig forskjellige, så er disse timekostnadene bare en av flere kostnader. Skal det skiftes motor, gir, akslinger, propeller eller annet utstyr, så koster dette cirka det samme i Norge og i Danmark. Men vi har den store fordelen at vi ligger nært mange store sentrallagre. Det går atskillig raskere å få levert en motor eller en aksling, om dette finnes på lager, til Hirtshals enn om dette skal sendes nordover i Norge, sier Hecht-Pedersen.

God planlegging kan spare tid og penger

Han oppfordrer også norske redere til å planlegge. Det er tomt ved kaien i øyeblikket. Men i år har det er perioder vært svært fullt. Soltin AS, et rederi på Karmøy har hatt to store tankfartøyer i dokken. Det ene for klassing, vedlikehold og skifte av motor. Det andre for klassing og vedlikehold. Samtidig har mange av de stadig flere mindre ensilasjetankerne som leverer ensilasje til Danmark, benyttet Hirtshals Yard.

 

– Så må vi ikke glemme at vi hadde Sara Karin liggende her fra nyttår og et par måneder inn i nyåret. Også krabbebåten Enterprise har fått utført omfattende arbeider, – blant annet reparasjoner på skrog etter isskader, sier Hecht-Pedersen.

Sparte millioner på å gå til Danmark

Han legger til at planlegges det godt, og sjekkes i god tid at det er ledig i flytedokken, kan det bety at et verkstedsopphold blir kortere, og kanskje litt rimeligere. Uten at han sier det, er det vel også i Danmark slik som i Norge, at prisene kan være forskjellige ut fra hvor stor kapasitet et verft eller verksted har ledig. I tillegg, kan to forskjellige verft ofte prise en og samme oppgave svært forskjellig.

Det er kjent at Sara Karin, hjemmehørende så langt nord som Lyngen i Troms, og som ble forlenget ved Hirtshals Yard innhentet flere anbud på jobben. De sparte millioner på å velge Danmark. Forskjellen i pris var ikke mulig å forklare med kurs på norske og danske kroner. Likevel, det er ingen tvil om at danske verft og verksteder ikke trives med de svake kronene. De må skjerpe seg ytterligere for å få norske redere til å komme sørover med sine fartøy

Facebook
egenannonse