her ligger verdens største slakteskip for laks ved Hav Line Processing, en av, eller kanskje Europas største lakseteminaler- Foto Hirtshals Havn

Ikke noe annet sted i Europa losses det så my laks som i Hirtshals Havn. Noe av laksen foredles, noe pakkes om, og noe sendes direkte videre til Europa eller andre markeder i verden.

En rekke ledende selskaper innen laksenæringen har blitt en del av en klynge av selskaper som nå går under navnet «Hirtshals Laksehub». Et tett samarbeid mellom selskapene i laksehuben har nå skapt en sirkulær produksjon, hvor alle deler av laksen brukes.

Pressemelding Hirtshals Havn

Rester, ryggbein og andre biprodukter fra laks blir foredlet til dyrefôr og kosttilskudd til mennesker. Protein og fett i prosessvann fra produksjon av lakseprodukter brukes til produksjon av biogassp, og overskuddsvarme fra filetfabrikker sendes videre til andre bedrifter.

Dette er bare noen eksempler på det konstruktive samarbeidet mellom bedriftene i Hirtshals Laksehub har etablert ved Hirtshals Havn.c

Internasjonale selskap samarbeider

Hver uke leveres flere hundre tonn laks til laksefabrikkene i Hirtshals. Havnen har tatt initiativ til laksehuben, eller lakseknutepunktet om en skal bruke et norsk uttrykk, hvor en rekke ledende internasjonale selskap samarbeider om å utnytte alle deler av laksen i en sirkulær symbiose. Her blir for eksempel avkapp, slintrer og bein brukes til produksjon av produkter beregnet på både mennesker og kjæledyr.

Hirtshals havn har lange tradisjoner

– Vi har en lang og solid tradisjon for å kjøpe, selge og filetere laks i Hirtshals. De siste årene har aktiviteten økt betydelig fordi internasjonale selskaper har etablert seg i havna. Dette har nå ført til etableringen av Hirtshals Laksehub. Gjennom dette setter vi samarbeidet mellom selskapene i system og styrker vår posisjon som laksehub i det europeiske markedet, sier Linn Indrestrand, leder for Fiskeri & Maritime Tjenester ved Hirtshals Havn.

Fileten er bare en del av laksen. I Hirtshals brukes bein, hoder, avkapp og prosessvann til å produsere andre verdifulle produker. Illustrasjonsfoto Terje Engø

Havnen har tiltrukket seg en rekke bedrifter som ser en stor fordel i samarbeidet. Disse inkluderer store veletablerte selskaper som Skagerak Salmon, Biomega, Dan Salmon, Lerøy Seafood og Hav Line Processing. Sistnevnte har etablert en av verdens største lakseterminaler i Hirtshals.

Fokus på sirkulær produksjon

Hirtshals Havn og bedriftene har et felles mål om å skape en mer bærekraftig produksjon, og her er den sirkulære tankegangen i høysetet.

– Noen av fabrikkene produserer for eksempel laksefileter og laksesider. Dette har de gjort i mange år, men de delene av laksen som tidligere ble kastet, brukes nå for eksempel til lakseolje, mel eller dyrefôr av høy kvalitet. Et annet eksempel er at vann fra produksjon brukes til biogassproduksjon, og overskuddsvarme fra produksjonen brukes. Vi undersøker hele tiden mulighetene for å etablere ny sirkulær produksjon. Potensialet er stort, fastslår Linn Indrestrand.

Hirtshals har perfekt beliggenhet

Nordmenn ser ofte på Hirtshals Havn som Norges sørligste havn. Samarbeidet med norske bedrifter har stor betydning for havnen, ikke minst fordi Norge er verdens største produsent av oppdrettslaks.

– Vår beliggenhet mellom Norge og det europeiske kontinentet er optimal. Vi har np blitt enda mer attraktive for bedrifter siden vi nå kan legge til rette for samarbeid mellom ulike aktører i laksenæringen, sier Linn Indrestrand.

Etablerte i bioraffineri i 2021

Norske Biomega AS, som i 2021 bygde et nytt bioraffineri på Hirtshals Havn, er et av selskapene som drar stor nytte av å være en del av Hirtshals Laksehub. Biomega produserer blant annet bærekraftig ernæring til mennesker i form av proteiner, olje og peptider, samt dyrefôr av høy kvalitet. Råvarene de bruker er biprodukter fra produksjon av lakseprodukter.

– Vi må ha tilgang på store mengder lakseråstoff fra filetfabrikkene for å opprettholde produksjonen. Dette er for eksempel hoder, rygger og haler, og vi må råstoff som er helt fersk. For oss handler det om å få høyest mulig kvalitet, sier administrerende direktør Stig Victor Petersen fra Biomega og fortsetter:

Hirtshals Havn sin beliggenhet er ideell

– Vi valgte å lokalisere vår første fabrikk utenfor Norge i Hirtshals fordi beliggenheten er ideell. Det er flere filetfabrikker på havna, samtidig som området vokser, og Hirtshals Havn gjør en stor innsats for å etablere samarbeid mellom selskapene for å få på plass tiltak som gjøre virksomhetene mer bæredyktige.

Det er helt avgjørende for oss at CO2-utslippet fra produksjonen er lavt, og her spiller konsentrasjonen av bedrifter på havna en stor rolle, sier Petersen.

 

I Hirtshals har produksjon av laksefilet dannet grunnlag for annen industri. Foto Terje Engø

Fordel med mye kompetanse på ett sted

Direktør Bård Sekkingstad ved foredlingsbedriften Skagerak Salmon ser også store fordeler med etableringen av et Hirtshals Laksehub.

– Det er en kjempefordel at det er mye kompetanse samlet på ett sted, og det er viktig at vi får lett tilgang til de andre selskapene via Laksehuben på en veldig praktisk måte. Dette gjør det lettere å finne ut hvordan vi kan fremme bærekraftig utvikling.

Internasjonal interesse

Det er selvsagt også en fordel at de delene av fisken som vi ikke kan bruke selv, blir en del av produksjonen hos andre bedrifter i Hirtshals, istedenfor å måtte fraktes til andre deler av landet eller kastes. Det er viktig at vi kan bruke alle råvarene i Hirtshals, og bruke minst mulig ressurser på transport og pakking, sier Bård Sekkingstad.

Hirtshals Havn jobber kontinuerlig med å utvide laksehuben, og å tiltrekke seg flere bedrifter. Havnen får med jevne mellomrom henvendelser fra virksomheter i land som USA, Canada og Kina. De vil gjerne se og lære om hvordan Hirtshals havn arbeider med å bli mer bærekraftig.

LES OGSÅ:

Hirtshals Yard trosser den svake norsk kronen

Over hundre kroner kiloen for akkar

Facebook