Disse to båtene har tatt de største makrellfangstene i år. Herøy (nærmest) har meldt inn et kvantum som er over hundre tonn mer enn kvantumet til Gerda Marie. Foto Egersund Herøy

Herøyhav er på vei til Nils Sperre AS med en fangst som er innmeldt som 1080 tonn makrell. Fangsten er tatt like øst av Shetland. Herøyhav startet fisket klokken 22:00 søndag kveld. Ganske raskt ble det et kast som etter det var pumpet om bord ble estimert til 770 tonn.

Av Terje Engø

Epost: terje@magasinetreisefot.no

Herøyhav fortsatte fisket, og kunne ikke lange stunden inn i mandagen melde inn ytterligere 320 tonn. Innmeldingene til Sildelagets auksjon ble gjort 06:47 i morges, og fangsten ble så solgt til Nils Sperre AS i Ålesund.

Herøyhav fisket som leiefartøy

Fangsten er selv om den er fisket av Herøyhav, fisket som leiefartøy for nybygget Christina E. Fiskerimagasinet har uten hell forsøkt å komme i kontakt med fartøyet.

Fangst verdt 20 millioner kroner

Snittvekt for det første kastet var 433 gram og for det andre kastet 410 gram. Får rederiet en pris på 19 kroner per kilo, vil fangsten ha en verdi på 20,3 millioner kroner. Nøyaktig kvantum vil en først vite når fartøyet har losset. Men pelagiske fartøy har stort sett vært god kontroll på måling av vekt på fangsten.

Nå må det fiskes i norsk farvann

Herøyhav har med denne fangsten fisket det som kan fiskes på Christina E sitt kvotesett i britisk sektor. Det er tidligere fisket 894 tonn. Men det gjenstår fortsatt 1540 tonn som kan fiskes i norsk sektor.

Herøyhav har tidligere også fisket 1779 tonn av egen makrellkvote i britisk sektor av en samlet fangst på 2087 tonn. Det gjenstår 878 tonn som fartøyet må fiske i norsk farvann.

Den andre rekordfangsten på en uke

Den store fangsten kommer bare dager etter at Gerda Marie mandag for en uke siden meldte inn 977 tonn. Denne fangsten ble da betegnet som årets største norske makrellfangst. Gerda Marie fikk en pris på 18,39 kroner per kilo. Denne makrellen var hadde en snittvekt på 404 gram.

Fangsten til Gerda Marie ble først omtalt i publikasjonen Fiskeribladet

LES OGSÅ:

Storm og uvær jaget pelagisk flåte til land

Makrellfisket: 40 000 tonn totalt og mange store fangster