"Hermes" er så langt den suverent mest effektive tråleren målt i både tonn torsk og hyse. Foto Frode Adolfsen

Noen trålere fisker mer hvitfisk enn andre. Til nå og med i går lå «Hermes» på topp med 1568 tonn torsk, mens «Rypefjord» lå hakk i hæl med 1536 tonn. Men med fangst på 1144 tonn hyse, mot 759 tonn for «Rypefjord», er «Hermes» soleklart på topp. Her ser du hva bunntrålerne har fisket av hvitfisk som torsk, hyse og sei så langt i år.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Fiskerimagasinet har laget en oversikt basert på de 25 bunntrålerne over 28 meters største lengde, som har størst fangst av torsk. Vi har i tillegg lagt til kvantum fisket av hyse og sei.

Når «Rypefjord» har fisket mindre hyse enn «Hermes», må det presiseres at tråleren har lavere hysekvoter. Den kan med andre ord ikke fiske samme kvantum som «Hermes».

Legges det til at «Rypefjord» er en atskillig mindre tråler enn «Hermes» med største lengde som er over 16 meter kortere, så er det i seg selv imponerende.

En tråler har hele 4448 tonn seikvote

For mange av trålerne minker det raskt på kvoter på hvitfisk. Det blir nok kort tid til det legges om til annet fiske.

«Magne Arvesen» har en relativt begrenset kvote på 1127 tonn torsk og gar fisket 908 tonn. Men med flåtens største kvote på sei, hele 4448 hvorav 1678 tonn er fisket, vil tråleren ha nok kvote på sei til å være beskjeftiget.

«Magne Arvesen» har også reketråltillatelse, rødåtetillatelse og snøkrabbetillatelse. Både rødåtetillatelse og snøkrabbetillatelse er uinteressante resten av året. Kanskje neste år også.

Reketillatelse i tillegg til kvoter på hvitfisk

Det er ikke bare «Magne Arvesen» som har reketråltillatelse, det har alle unntatt «Rypefjord», «Båtsfjord» og «Doggi» har reketråltillatelser. I tillegg har noen vassildkvote og noen har snøkrabbetillatelse. Denne tillatelsens er antakelig verdiløs, siden de ikke vil kvalifisere for å få kvoter når fisket lukkes neste år.

Vassildkvotene er i år på 335 tonn som normalt vil bli fisket på et døgn eller to.

Reketråltillatelsene vil derimot skape muligheter etter som det minker på hvitfiskvotene. Det er også mulighet til å delta i andre åpne fiskerier. Selv om mange allerede har tatt en stor del av torskekvoten, og noen også har fisket nesten hele hysekvoten, så blir det neppe å ligge til kai.

"Rypefjord" fisker bedre enn de fleste andre bunntrålere tross at den er relativt liten. Foto Geir Vinnes
"Havstrand" ligger på tredje plass i kvantum torsk. Foto Aage Schjølberg
På en fjerdeplass kommer den nesten nye tråleren "Sørkapp". Foto Vard Brattvåg.

Les også

Facebook