Karstensens Skibværft har nå overlevert det flotte

Nye “Havsnurp”  er ikke bare bygget for å kunne fiske mest mulig effektivt, men også for å være en god og trygg arbeidsplass, og vil noen si.. fremstå som et estetisk vakkert fiskefartøy.

Tekst: Terje Engø og Pressemelding fra Karstensens Skibsværft

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

I midten av juni 2021 inngikk rederiet Havsnurp AS og Karstensens Skibsvært kontrakt på bygging av det 69,99 meter lange tråleren. Når dette skrives i dag lørdag, seiler «Havsnurp» innover Herøyfjorden. Om noen timer vil rederiet Havsnurp AS kunne ta imot det flotte skipet når det ankommer Midsund.

Familierederi etablert i 1983

Havsnurp AS eies av familiene Stølen og Hole fra Midsund i Norge. Rederiet ble etablert i 1983 av svogerne Karsten Stølen og Kjell Inge Hole, samt Olav Jensen. Han gikk ut av rederiet sent på 80-tallet. Dette fartøyet er rederiets tredje nybygg og erstatter forrige «Havsnurp», som ble levert fra Karstensens Skibsværft i 2012.

Rederiet ledes i dag av brødrene Jan Andre og Tor Inge Stølen, samt brødrene Ken-Arve og Oddbjørn Hole. Rederiet driver med kombinert trålfiske, dels pelagisk etter sild og makrell og dels etter industrifisk kombinert med konsumfisk/hvitfisk.

Havsnurp skal fiske industri og konsumfisk

Det nye fartøyet skal også kombinere fisker etter konsumfisk og industrifisk. For å få best mulig avkastning av fangstene med industrifisk er det fabrikk for hvitfisk som skilles ut av fangstene med industrifisk.

«Vi, rederi og verft har, siden kontraheringen av forrige ”Havsnurp” for mer enn 13 år siden, jobbet tett sammen. Det nye prosjektet er derfor en naturlig forlengelse av et vellykket og konstruktivt samarbeid», skriver verftet i en pressemelding, og de legger til:

«Skibsværftet er glade for tilliten familiene Stølen og Hole har vist med denne bestillingen. Kunder som kommer tilbake er uvurderlig reklame. I likhet med de øvrige skipene som verftet har under bygging for redere i Norge, Skottland, Sverige, Færøyene og Island, er også nye «Havsnurp» vårt eget design.

19 fartøy i ordreboken

Etter leveringen av nye ”Havsnurp” har Karstensens Skibsværft totalt 19 fiskefartøyer i ordreboken for levering i løpet av de kommende 3 årene.»

Skroget er bygget i stål med to gjennomgående dekk, hoveddekk og shelterdekk samt akter- og båtdekk med dekkshus. Styrehus, dekkshus, skorstein samt for- og aktermast er bygget i aluminium. Skroget er bygget på rundspant, med speil og loddrett baug og innbygget bulb. Denne utformingen av baugen er relativt ny, og har på tidligere nybygg vist seg å fungere godt.

Under hoveddekk er skroget inndelt i følgende vanntette rom: Forpeak, thruster/sonarrom, rom for azimuth, tanker for diesel, RSW-lasterom med sentralt RSW-pumpe-/manifoldrom, maskinrom med hovedmotor koblet til reduksjonsgir med propeller i dyse og sidepropeller. Helt akter er det akterpeak med tanker.

Tiltak for å redusere støy

Innredning i overbyget inkluderer: tre mannskapslugarer for mannskapet, alle med eget bad/toalett, garderobe/kafé med felles toalett, oljeklederom samt ganger og trapper. Ved å plassere innredningen så langt som mulig fra propellen og andre støykilder, gir det minimalt med støy i innredning. I tillegg til selve plasseringen er det gjennomført en rekke konstruksjonsmessige tiltak med tanke på støyisolering.

Akter for overbygget, på tråldekket er det to nettromler arrangert side om side, og på styrbord side er det en nedsenket notbinge. På akterspeilet er det to hydrauliske hekkporter og to sett med tre hydrauliske styrestenger. Akterdekket/båtdekket er vanntett helt til akterkanten av overbygningen, akter for midtskips. Forrest på akterdekket/båtdekket er ankervinsj samt fortøyningsutstyr. Akter for dette er det en rulledemper-tank.

Deretter kommer snurpedekket med den fremre snurpegalgen på styrbord side. Styrbord side har fiskepumpe, fiskeslange- og elektrisk kabeltrommel. På styrbord side for dekkshuset er det en snurpegalge, samt Triplex notutløser. På samme nivå som båtdekk er det hoveddekk-kran og fiskepumpe-kran.

På båtdekket er dekkshuset i midten. Innredningen i dekkshuset inkluderer messe, dagrom, kino, bysse med proviantrom (og separate kjøle og fryserom), sykestue, felles, samt ganger og trapper. På babord side av innredningen er det en innbygd MOB-båt og davit.

Styrehuset på brodekk har 360° utsikt.

Fleksibel fremdriftsløsning

Designfilosofien bak hoved- og hjelpemotorkonstellasjonen er som følger:

Det er montert ett kraftuttak (PTO) på hovedgiret. Dette er beregnet for primær drift av skipets strømforsyning via akselgeneratoren (2500 kW).

For ytterligere strømforsyning er fartøyet utstyrt med tre dieselgeneratoranlegg, hver på 615 ekW. Det elektriske systemet er oppbygd med mulighet for parallelldrift av de tre dieselgeneratorene. Videre er det et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbruk og automatisk oppstart av generatoranlegg.

Det er montert UPS/clean power for 230V, slik at skipets frekvens kan variere mellom 50 og 60 Hz. Dette gjør det mulig å redusere hovedmotorens omdreiningstall med 17 prosent.

Dieselgeneratoranleggene har mulighet for enten 50 eller 60 Hz drift.

 

(SE INFORMASJON OM  MOTORER OG ANNET UTSTYR NEDENFOR)

Artikkel om Havsnurp fortsetter nedenfor bilder

HOVEDDIMENSJONER

Lengde overalt 69,99 meter

Lengde mellom PP 66,20 meter

Største bredde 15,50 meter

Dybde shelterdekk 8,30 meter

Dybde hoveddekk  5,70 meter

KAPASITETER MM.:

Drivstoff                          418 m³

Ferskvann                         35 m³

Smøreolje                         19 m³

RSW-tanker                     1951 m³

Tonnasje                           2521 GT

Prøvetursfart/gjennomsnitt: 17,5 knop

Klasse:  DNV +1A E0 TMON Ice-C, Fiskefartøy.

FREMDRIFT OG MASKINERI:

Hovedmotor:              Wartsila 8L32E2, 4640 kW.

Propelleranlegg:        Wartsila 4G1005, d4500 mm.

Reduktionsgear:         Wartsila SVC95-P58.

Akselgenerator:          Cummins AvK, 2500 kW/ 3125 kVA @ 1200 rpm vannkjølt

Hjelpe- motorer:        Tre Nogva Scania DI16, 615 kWe @ 1800 rpm.

Styremaskin:               En Kongsberg SR772 – 275 kNm.

Ror                                Kongsberg FB-H 2330×4500 (flap).

Azimuth:                      Brunvoll AR-63-LTC-1750, 850 kW / 1156 HK

Sidepropeller akter:   En Brunvoll FU-63-LTC-1750, 950 kW / 1292 HK

Startluftkompressor:  To Sperre HL2/77A

Arbeidsluftkompr:      To Atlas-Copco GA11FF

BrO separator:             GreenOil filter.

SmO separator             GreenOil filter.

Pumper:                         Hovedmotorkjøling:  Azcue.

Bokskjølere:                  Blokland (hovedmotor)

                                         Blokland (hjelpemaskineri

(alle maskiner og andre hovedkomponenter er FV-kjølte).

Dykkpumper:   ITT Flygt.

FISKETANKER OG FANGSTBEHANDLING:

RSW-system: To PTG FrioNordica, 2 x 1300 kW / 2 x 1.118.000 kCal/h.

Sirkulasjonspumper: To 960 kubikkmeter/time

Kondensatorpumper: To 270 kubikkmeter/time

RSW-sirkulasjonssystem med Eltorque-styrte ventiler, styrt fra MCS kontrollsystem.

Vakuumsystem: C-Flow:

                                   Fire 87 kW kompressoranlegg.

                                   To 4200 liters tanker.

Slurry is-system:    Kapp, Optim-ice BP-140 + T-4000 (107 kW/92.000 kCal/h).

Fabrikkutstyr:         BoaTech, inkl. installasjon.

Sløyemaskiner:       To KM Fish / Carsoe Mk5.

DEKKSMASKINERI:

Elektriske vinsjer, levert av MacGregor Rapp Marine:

               2 trålvinsjer, 80,0 tonn

               To snurpevinsjer, 37,7 tonn

               To nettromler, 80,0 tonn

               To frelservinsjer, 45,0 tonn

               To fortøyningvinsjer, akter  6,6 tonn

               En nettsondevinsj

               To ankervinsjer

Fiskepumpeutstyr levert av MacGregor Rapp Marine:

               To elektriske 24” fiskepumper

               To el-kabeltromler

               To fiskeslangetromler

Dekkskraner og notbehandlingsutstyr, levert av MacGregor Triplex:

               En elektrisk nothaler, Triplex 1020

               En notkran på galge, Triplex KNR-75

               En mellomrullekran, Triplex NK-6000

               En fordekkskran, Triplex KN-50

               En fiskepumpekrank, Triplex KN-50

               En flålegger, FLH-112

Trålblokker:        Brdr Markussen, BlueLine

Tråldører: Thyborøn Trawldoors 14 m2 type 32 Bluestream

Anker og kjeder: HHP Spek, levert av Sotra.

REDNINGS- OG BRANNSLOKKINGSUTSTYR:

MOB-båt:                          Viking Norsafe Merlin

MOB-båtdavit:                 MDM DAF-275.

Redningsflåter:               To Viking, 12 personer.

Brannalarmsystem:       Consilium.

Brannslukningsanlegg: Survitec, vanntåkesystem.

INNREDNING OG MER:

Styrehusinnredning: Karstensens Skibsværft.

Styrehuskonsoller:    ElPro.

Styrehusstoler:          Tre NorSap 1600 Comfort.

Innredning:                 Maritime Montering.

Møbler i innredning: Maritime Montering/ Ekornes.

Ventilasjonsanlegg:  LF Ventilation.

A/C-anlegg:                LF Ventilation.

Vinduer:                      Promap.

Frontvinduer:             19+6 mm laminert glass.

ELEKTRISK:

Komplett installasjon: KS Elektro A/S.

Alarm-/overvåkningssystem: Marine Control Services (MCS), Norge.

Navigasjonslys: Den Haan.

Søkelys:                  To Polarlight.

                                 En Colorlight.

Tanknivåalarmer:  Mobrey.

Hovedtavle:           Scantechnic.

PMS-system:        DEIF Delomatic 4.

Sentral UPS:          99 kVA.

ELEKTRONIKK:

Elektronisk utstyr (navigasjon, fiskeleting, kommunikasjon) levert av Marineelektronikk, Ålesund og Furuno Norge og installert av KS Elektro. Hovedkomponenter:

Matrise system:      Furuno BlueBridge.

LF-sonar:                  Furuno FSV-25.

MF-sonar:                 Furuno FSV-85.

HF-sonar:                 Furuno FSV-75.

Ekkolodd:                 Furuno FCV-38

                                   Furuno FSS-3BB

                                   Furuno DFF3

Trawl sonar:            Furuno Imagenex TS-360

Nettmonitorering:  Scanmar ScanBas 365

Strømlogg:               Furuno CI68

Radar, S-band:         Furuno 2338 BB.

Radar, X-band:         Furuno 2318 BB.

Radar:                       Furuno DRS6A-NXT

Gyro:                         Simrad GC80.

GPS-gyro:                 Furuno SC-70.

Autopilot:                 Simrad AP80.

Ecdis:                        To T-2138A.

Plotter:                      MaxSea Time Zero.

                                   Olex.

SSB:                          Sailor 6310.

VHF-utstyr:              To Sailor 7222 DSC

                                   To Sailor 6210.

Termisk kamera:     Flir M364C, gyro stabilisert

V-sat komm.:           Telenor.

Sat-TV-system:       Telenor.

Satellittkomm.:        StarLink.

Satellitttelefon:       Iridium LT-3100.

TV/underholdn.:      KS Elektro.

Alt utstyr som blackbox, og presentert på styrehusmonitorer: 55” Hatteland Enix, bredskjermsmonitorer .

     .

  Tekniske/utstyrsspesifikasjoner er ikke komplette.

Les videre om Havsnurp nedenfor.

Les også:

I tillegg til det konvensjonelle fremdriftsanlegget er fartøyet utstyrt med en 850 kW (1156 HK), kombinert senkbar azimuth/tunnelthruster i forskipet. Denne vil kunne drive skipet fremover i nødstilfelle, eller ved behov for redusert fart.

Disse løsningene sikrer en svært stor fleksibilitet og driftssikkerhet, samt mulighet for drivstoff- og driftsøkonomisk fornuftig drift.

Gjennomtenkt driftsfilosofi

Under fiske, hvor skipets elektriske vinsjanlegg brukes mer eller mindre kontinuerlig, vil hovedgirets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet inn. Når det er behov for full kraft på vinsjene, vil det ikke være nødvendig med full ytelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil derfor brukes som kraftkilde delvis til fremdrift og delvis til strømforsyning. Følgelig vil det ikke være nødvendig å ha hjelpemotorene i drift.

Vinsjanlegget er elektrisk, med regenerering av effekten blant annet under skyting av trål.

Skulle det være ønske om ytterligere kraft på fremdriftsanlegget, er hjelpemotorene tilstrekkelig store til at de til sammen vil kunne kjøre skipets normale strømforsyning inkludert belastningen på vinsjsystemet.

Som et ytterligere tiltak, med direkte nullutslippseffekt, er fartøyet forsynt med 1100A landstrømsanlegg. Dette gir mulighet for at skipet kan losse uten bruk av dieselgeneratorer, og dermed være et reelt nullutslippsskip. Nødvendig infrastruktur på land er imidlertid ikke fullt utbygd i alle havner ennå.

Effektive tråldører «Made in Denmark»

For fartøyet som skal fiske både pealgisk og demersalt, er tråldører som er enkle å styre, et pluss.

«Havsnurp» har blitt utstyrt med fullt styrbare tråldører fra Thyborøn Trawldoor. Disse er på14m2 og av type 32 BLUESTREAM. Dette er dører som kan programmeres til å en bestemt dybde. De er utstyrt med kraftig SUB-sea batteriet som holder til minimum 40 timers konstant tråling. Spredning og dybde kan justeres både når dørene i vannet eller på hekken.

Thyborøn Trawldoor opplyser at dørene selvfølgelig «Made in Denmark»,  og de er bygget i velkjent Thyborøn-kvalitet, og produsenten mener at det derfor regnes med at de har lengre levetid enn konkurrerende tråldører.

"Havsnurp" ble døpt ved kai i Skagen 9. mars.
Facebook