Nye "Østerbris" får en lengde på 86 meter. Illustrasjon Karstensens Skibsværft

Rederiet Østerbris AS i Torangsvåg i Austevoll har bestilt et 86 meter pelagisk fartøy ved Karstensens Skibsværft i Skagen. Nybygget skal rigges for fiske med trål og snurpenot.

Av Pressemelding Karstensens Skibsværft

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Rederiet Østerbris AS har inngått en kontrakt med Karstensens Skibsværft A/S om bygging av et nytt 86,00 meter langt kombinert snurper/tråler fartøy. Fartøyet skal leveres i januar 2027.

Østerbris AS ble grunnlagt av Olav H. Østervold i 1997. I dag ledes rederiet av neste generasjon med Marlen Østervold Haugland som daglig leder. De fire sønnene Christian, Trond, Olav O. og John Harald er aktive skipper/styrmenn ombord på dagens “Østerbris”.

Den nåværende “Østerbris” ble overtatt som nybygning fra Cemre Shipyard i Tyrkia i 2014. I tillegg til “Østerbris” driver familien også det kombinerte line-/snurrevodsfartøyet “Østerfjord”, som ble nybygget i 2021. Rederiet har en solid struktur med kvoter og driver med både trål- og notfiskeri, hvor trålfiskeriet hovedsakelig består av kolmulefiske vest for Irland. Fisket etter sild og makrell foregår primært med not. Det nye fartøyet vil operere etter samme prinsipper.

Det positive resultatet de siste årene og fremtidsutsiktene gjorde det naturlig for rederiet å satse på nybygning. Dette er første gang rederiet samarbeider med Karstensens Skibsværft. Begge parter ser frem til å jobbe sammen på dette prosjektet, som vurderes som både økonomisk og teknisk attraktivt.

Østerbris AS har hatt stor innflytelse i designfasen for å skreddersy fartøyet etter egne ønsker og krav. Design, innredning og arrangementer er utviklet i nært samarbeid mellom rederi og verft, med fokus på innovative og optimaliserte løsninger. Særlig vekt er lagt på å forbedre arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for besetningen.

Karstensens Skibsværft har bred erfaring med bygging av pelagiske fartøy for redere i Island, Færøyene, Skottland og Norge, og også nye “Østerbris” er av eget design. Valg av leverandører baseres på kriterier som bærekraft, energioptimalisering, innovasjon, kvalitet og driftssikkerhet.

Wincheanlegget skal leveres av Karmøy Winch, kjent for sin høye driftssikkerhet. Norske leverandører vil generelt bidra betydelig til det nye fartøyet.

Hele skibsdesignet, inkludert fremdriftsanlegget, er nøye vurdert og beregnet basert på rederiets driftsprofil. For å oppnå bærekraftig fiske med minimal NOX/CO2-utslipp per kg fanget fisk, har man valgt et skip med stor lastekapasitet, mange RSW-tanker og en brensel-optimalisert anleggspakke med to hovedmotorer på 3600 kW hver. Mesteparten av driftstiden vil fartøyet drives av én motor, som vil operere optimalt.

Propelleranlegget er optimalisert for driftsmønsteret, med en stor enkel propell med diameter på 4500 mm, tilpasset for fri-seilas i omtrent 80% av tiden. Hovedmotorene skal leveres av Bergen Engines, mens gir- og propellanlegget skal leveres av norske Brunvoll.

 

LES OGSÅ: Havfisk sjøsatt ved Karstensens sitt skrogverft

"Østerbris" blir en av kjempene i norsk pelagisk flåte. Tegning Karstensens Skibsværft
Nye "Østerbris" skal leveres i janaur 2027. Illustrasjon Karstensens skibsværft

Fartøyets hoveddimensjoner

– Lengde overalt:              86,00 m
– Bredde moulded:           17,50 m
– Største bredde:              18,50 m
– Dybde 2. dekk:                 9,00 m
– Lastekapasitet, ‘RSW:  3460 m³

Øvrig teknisk data:
– Hovedmotoranlegg:      Bergen Engines
– Gear-propelleranlegg:   Brunvoll Volda
– Hjelpemaskineri:           Scania, 2 x 600 kW
– Sidepropellere:              2 x Brunvoll, 1400 kW
– Winch utstyr:                 Karmøy Winch

Slik ser nybygget "Østerbris" ut på tegninger laget av Karstensens Skibsværft.
Facebook