Tråleren «Gollenes» og den kombinerte snurperen og snurrevadbåten «Nord-Fugløy» bringer heder og ære til skipsdesignere og verft. Det internasjonale tidsskriftet Baird Maritime har en årlig kåring, Baird Maritime Awards. I år er «Gollenes» gitt prisen «Beste store tråler», mens «Nord-Fugløy» er gitt æren som årets «Beste snurper».

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

«Gollenes» som har en største lengde på 69,99 meter og bredde 14,80 meter, ble levert av Karstensens Skibsværft i fjor vår. Tråleren som også er verftets eget design, har vist seg å være en svært effektiv tråler som fisker både pelagisk fisk og industrifisk hvor konsumfisk sorteres ut. Mye av konsumfisken leveres så til Hanstholm Fiskeauktion, hvor daglig leder Jesper Kongsted, opplyser at det er en båt de er glade for at selger fisk på auksjonen.

 – Det er primært sei de leverer. «Gollenes» er utstyrt for riktig behandling og sjøpakking av denne, noe som gir en svært god kvalitet, forteller Kongsted.

Første norske med «yachtdesign»

«Gollenes» har fått mye oppmerksomhet siden det var den første tråleren med utseende som kan minne om en luksusyacht, Karstensens Skibsværft leverte til norsk reder.

Tråleren er godt utstyrt med rettigheter. Disse omfatter blant annet makrelltråltillatelse, NVG-trål konsesjon, Loddetrålkonsesjon, pelagisk tråltillatelse, pelagisk tråltillatelse og strukturkvoter for pelagisk trål. Samlet har fartøyet i år kvoter på 3005 tonn kolmule, 808 tonn lodde, 221 tonn makrell, 1336 tonn NVG-sild, 650 tonn sei og 554 tonn sild i Nordsjøen. Til nå er det levert 1586  tonn NVG-sild, 550 tonn havbrisling og 693 tonn lodde.

Nord-Fugløy er av Baird Maritim gitt tittelen "Beste snurper". Foto Frode Adolfsen

Effektive tråldører og effektivt skipssdesign

For å fiske dette, pluss øyepål og annen industrifisk krever det et effektivt fartøy. Det har «Gollenes» blitt blant annet ved at de har investert i Type 32 Bluestream tråldører fra Thyborøn Trawldoors.

Da Fiskerimagasinet i fjor snakket med skipper og reder Frode Kvalsvik, hadde fartøyet bare fisket en kort stund med disse dørene som har patenterte bevegelige foiler som kan regulere dørenes flate og justere spredningseffekt og motstand. Disse justeringene gjøres fra styrhuset. Dørene styres via WiFi og sparer fartøyet for tid med å ta inn trålen for å justere dørene.

Svært effektive tråldører

– Vi har svært god erfaring med dørene. De er utstyrt med hydrofoner, justerbare hydrauliske foiler, høydesensor og kommer med software som gir oss full kontroll. Det er en fordel når vi gjerne vil tråle med svært liten avstand til bunnen eller skal gjøre en sving og vil unngå at dørene legger seg, sa Kvalsvik til Fiskerimagasinet.

Disse dørene, sammen med skipsdesignet utviklet av Karstensens Skibsværft har gjort «Gollenes» til en svært effektiv og fleksibel tråler som absolutt fortjener Baird Maritime sin ærestittel «Beste store tråler 2024». En ære som mest av alt går til designere og verft.

Fleksibel fremdriftsløsning

Baird Maritime fremhever også “Gollenes” sin fremdriftsløsning. Den har flere operasjonsmoduser som gir stor fleksibilitet, kraftig reduksjon i CO2-utslipp. Skipet kan driftes både diesel-mekanisk og diesel-elektrisk, og har en fart på opptil 17 knop. Det er også bygget med landstrømforbindelse på hele 1100 A.

«Nord-Fugløy» er beste snurper 2024

Den kombinerte snurperen og snurrevadbåten «Nord-Fugløy» ble levert av Larsnes Mek Verksted AS i oktober i fjor. Fartøyet har en lengde på 50,7 meter og bredde på 12 meter. I fremdriftspakken inngår en stor propell, to-trinns gir, variabel turtallsgenerator, batteri på 1 MWh og en «take me home løsning».

Baird Maritime Awards har gitt «Nord-Fugløy» som er designet av Skipskompetanse den ærefulle tittel «Beste snurper 2024». I bunn og grunn burde tittelen vært «Beste snurper og snurrevadbåt» siden fartøyet er rigget for både not og snurrevad.

Løsninger som gir mannskapet økt sikkerhet

Baird Maritime skriver i presentasjonen av «Nord-Fugløy», med referanse til Kent Arild Apneseth hos Skipskompetanse, at dette er en båt bygget med stort fokus på sikkerhet. Når fartøyet fisker med snurrevad tas fisken om bord akter, noe som gjør det mulig å holde baugen opp mot bølgene.

Fartøyet har også en løsning hvor fisken pumpes ombord akter ved hjelp av en «teleskopisk slange», i stedet for at posen med fisk dras opp på dekk eller løftes om bord i deler med en krane.

Skroget er konstruert for å redusere drivstofforbruk og utslipp av klimagasser. Det er også et system for å gjenbruke varme og ta lade batteriet med blant annet peak shaving.

Fryst, fersk og levende fangst

Fangst kan lagres i kombinerte RSW-tanker og fryserom på 313 kubikkmeter. I fartøyets fabrikk er vertikale platefrysere for frysing av sløyd og hodekappet fisk. Fartøyet kan også frakte levende fisk. Total lastekapasitet er 499 kubikkmeter.

Dette påpeker Baird Maritim at er viktig i en tid med lavere kvoter, siden det gir mulighet til å levere fangsten på den måte som gir best pris til enhver tid. Fartøyet er også bygget med tanke på å ta vare på bi-produkter som hoder og slo, hvilket øker verdien av all fangst som tas ombord.

Godt lastet med rettigheter

«Nord-Fugløy» har tillatelsene konvensjonelle fartøy under 28 meter, NVG-Kystfartøygruppen, sei nord-notfartøy, snøkrabbetillatelse og strukturkvoter – kystflåten. Dette gir fartøyet i år kvoter på 555 tonn torsk, 1067 tonn sei, 713 tonn NVG-sild og 661 tonn hyse. Av dette er det til nå fisket 24 tonn hyse, 792 tonn NVG-sild, 23 tonn sei og 577 tonn torsk.

Årets beste fartøy

De andre fartøyene som har fått ærestitler i kåringen er:

Beste reketråler: «Zenith», Macduff Ship Design, Skottland

Beste store brønnbåt: «Bakkafossur», Knud E. Hansen, Danmark

Beste mediumstor arbeidsbåt (oppdrett): «San Litle Glory», Southern Ocean Solutions, Australia

Beste landingsfartøy for oppdrett: «Turas a ‘Bhradain», Macduff Ship Design, Skottland

Beste liten tråler: «Copious», Macduff Ship Design, Skottlan

Om Baird Maritim

Det australske forlaget Baird Maritim publiserer nettestedet BairdMaritme.com som er et felles nettsted for Work Boat World, Fishing Boat World, Ship World, Ausmarine, Commercial Mariner, WordBoatWorld.com og ShipWorld.com.

Gollenes er ustyrt med Type 32 Bluestream tråldører fra Thyborøn Trawldoors. Her testes dørene ut før verftets overlevering av fartøyet. Foto Karstensens Skibsværft
egenannonse

Les også

Facebook