Bildet er frå overtakelsen av mudringsprosjektet ved Gjøsund hamn. Ordfører Kenneth Langvatn i Giske kommune står i midten. Foto Gjøsund Hamn/Peil

Gjøsund havmn ligger bare to-tre kilometer fra Ålesund Lufthavn Vigra, og mindre enn halvannet døgns seilas fra Hirtshals. Nå støtter Kystverket utbyggingen av havnen med 12 millioner kroner. Havna har potensial til å bli et svært viktig logistisk knutepunkt for fiskerinæringen på Sunnmøre.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Gjøsund hamn ligger i Giske kommune. Til å være på Sunnmøre er kommunen fiskerimessig utbetydelig. I fjor ble det landet 555 tonn fisk og skalldyr i kommunen. Til sammenligning ble det landet 291 000 tonn i nabokommunen Ålesund.

Fiskerinæringen på Sunnmøre trenger en ny havn der fiskeriklyngen, fremtiden og verden knyttes smartere sammen. Nå får Giske kommune 12 millioner over statsbudsjettet fra Kystverket for å skape fremtidens fiskerihavn.

Regionen mangler en god fiskerihavn

I dag mangler Giske og Ålesundsregionen en god fiskerihavn, der næringen kan få alle tjenester på ett sted – og hvor det er mulighet til å skape enda flere verdier for regionen, næringen og verden, skriver Giske kommune i en pressemelding.

– Fiskerinæringen og Sunnmøre henger tett sammen. Her er mange av rederiene, viktig foredlings- og leverandørindustri, og det er en svært sterk maritim næring. Derfor tar Giske kommune ansvar overfor og sammen med fiskerinæringen gjennom å realisere regionens viktigste næringsutviklingsprosjekt Gjøsund havn og næringsområde, sier ordfører Kenneth Langvatn.

Giske kommune er ifølge Langvatn svært fornøyd med at regjeringen over statsbudsjettet og Kystverket gjennom denne ordningen ser at fiskerinæringen trenger ny og moderne infrastruktur.

Gjøsund havn får 500 meter kai

Kommunen bidrar med samme beløp som staten. Totalkostnaden for bygging av denne dypvannskai i Gjøsund hamn er 24 millioner kroner. Kystverket skriver i tilskuddsbrevet at de legger vekt på «evnen til å skape ny næringsaktivitet i kommunen og/eller om utbyggingen er en forutsetning for å trygge eksisterende næringsaktivitet.»

Det har telt positivt at kaia er et ledd i utviklingen av en ny fiskerihavn og et nytt næringsområde for fiskeri- og havnæringer.

Gjør det mulig for flere  å satse i havna.

– Vi er svært glade for disse midlene. Det danner blant annet grunnlag for at vi kan få på plass sentral infrastruktur og næringsvirksomhet til det beste for fiskeriklyngen. For eksempel kan vi få på plass en kjøle- og fryseaktør, sier Linn Indrestrand. Hun er prosjektleder for Gjøsund havn.

Stort areal satt av til næringsvirksomhet

Tilskuddet fra Kystverket går til å etablere en ny og moderne kai på havna. I vinter ble havna ferdig mudret, og totalt skal det bli 500 meter kai med dybde fra 8 til 10 meter. I tilknytning til kaien er det 550 dekar næringsareal. Kaien skal bli en RoRo-kai med tilrettelegging for RoRo-rute. Gjøsund havn ligger like ved skipsleia rett utenfor Ålesund. Herfra sjømat, fersk, fryst, tørket og saltet eksporteres med skip til kontinentet, og også til andre deler av verden.

Kort vei til viktig EU-havn

Den nærmeste EU-havnen er Hirtshals. Ett fartøy som gjør 13 knop vil bruke rundt 35 timer. Det er rundt femten timer mer enn om fisk sendes med lastebil. Men frakt med skip er rimeligere, og atskillig mer miljøvennlig.  Mange Ro-ro-skip seiler med rundt femten knop. Da er tidsforskjellen sammenlignet med lastebil ikke så stor

Linn Indrestrand er prosjektleder for havneprosjektet. Foto Privat
Gjøsund Hamn kan bli svært viktig for utviklingen av fiskerinæringen i Møre og romsdal. Foto Giske Kommune

Kan gi mulighet for nye fiskeriprosjekter

For fiskerinæringen på Sunnmøre kan Gjøsund Fiskerihavn åpne opp for nye muligheter. Det første prosjektet med levende lagring av makrellstørje er allerede godkjent av Fiskeridirektoratet. Det er Vestbris Fiskeriselskap AS og Firda Seafood AS som skal lagre levende makrellstørje i merder. Planen er å lagre 30 tonn, hvilket er godt under ti prosent av årets kvote.

Etableres det et fryseri i Gjøsund som fryser ned makrellstørje til minus 60 grader og eksporterer fisken i spesialkonteinere til Japan, kan det gjøre det mulig å få priser langt høyere enn det som betales i Europa.

Alt tyder på at kvotene på makrellstørje vil øke i årene som kommer. Plass for levende lagring burde ikke være noe problem i nærheten av Gjøsund.

Raskt ut til markedene fra Vigra

Fra Gjøsund er det også mulig å sende fersk og levende sjømat med fly. Avstanden til flyplassen gir store muligheter for å nå internasjonale markeder svært raskt. Ålesund Lufthavn Vigra har blant annet to daglige avganger med KLM til Amsterdam.

Viktigst blir nok forbindelser til europeiske havner. Med bare noen få timer i forskjell på å sende fersk fisk med lastebil og ro-ro-skip, kan havnen bli et viktig knutepunkt for eksport av laks.

Med 12 millioner statlige kroner mer tilgjengelig er det forventet at prosjektet får enda mer fart i seilene.

LES OGSÅ:

Hirtshals Havn styrker posisjonen som laksehub

Facebook