Det spørs om den flotte frysetråleren forblir under norsk flagg når den selges. 420 millioner kroner ønsker rederiet for fartøyet. Foto Geir Vinnes

Rederiet Bluewild har lagt frysetråleren «Ishavet» ut for salg til en pris som sikkert vil frigjøre en del kapital som kan legges inn i byggingen av den mye omtalte tråleren «Bluewild». For kort tid siden solgte rederiet tråleren «Langenes», som nå har chilensk flagg.

Tråleren ble levert av det tyrkiske verftet Tersan sommeren 2013 til rederiet Volstad AS. Navnet på fartøyet var «Volstad», fartøyet ble solgt til Bluewild AS i januar 2021. Navnet ble da endret til «Ishavet».

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Fartøyet er på 3430 bruttotonn, har en største lengde på 74,70 meter og bredde på 15,40 meter. Hovedmotor er en Wärtsilä 9L32 som yter 6120 hestekrefter. I baugen er det en sidepropell av merke Brunvoll med ytelse på 450 kW.

Lastekapasitet er viktig for frysetrålere, og «Ishavet» kan skilte med lastekapasitet på 1940 kubikkmeter i rom som holder – 30 grader Celsius. Kapasiteten er fordelt på to rom. Ett nede på 1700 kubikkmeter for fangst på paller og ett øvre rom på 240 kubikkmeter.

I fabrikken er det ni vertikale 100 mm platefrysere og en 150 mm platefryser. Anlegget drives med ammoniakk.

Alt fokus er nå på nybygget

Bluewild har under bygging det som skal bli Norges mest miljøvennlige fiskefartøy, kjent som «Bluewild». Skroget ble bygget av verftet Norse Shipyard i Tyrkia, og utrustes nå ved Westcon AS i Ølen i Rogaland.

Bluewild har varslet om at byggingen av fartøyet tar lengre tid enn planlagt. En av de nye spennende teknologiene som tar mer tid enn planlagt å få på plass. Dette er en løsning hvor fangsten svømmer inn i tanken hvor den holdes levende.

Tester ut ny teknologi

Sommeren 2022 ga Fiskeridirektoratet tillatelse til å teste ut ny metode for ombordtaking av trålfanget fisk i en rørinnretning på trålsekken. Røret var laget i polyetylen (PE) med en utvendig diameter på 710 mm, indre diameter på 655 mm og lengde på 1200 mm.

ARTIKKEL FORTSETTER NEDENFOR

LES OGSÅ.

Se den forklarende videoen

Her legges "Ecofive" til kai ved Westcon i oktober. Planen er å kunne overlevere fartøyet til rederiet i juli. Foto Westcon.

Det ble også i fjor utført forsøk med den nå solgte tråleren «Langenes» for å teste løsningen. Men det må tydeligvis flere forsøk for å få teknologien til å virke helt som ønskelig.

I direktoratets brev hvor de andre gang forlenger tid på å teste ut løsningen, forklares det: «Innretningen ble montert bak sorteringsristen mellom trål og trålpose. Midt på dette røret er det en kobling for å kunne dele røret i to for å skille trålposen fra trålen i ombordtakingsprosessen. Under uttesting av systemet i 2022, ble det ifølge rederiet oppdaget utfordringer under fisket etter snabeluer.

Problemet var at det oppstod kledning av fisk i maskene foran røret., opplyste rederiet i en ny søknad om teste ut et rør med større ytre diameter på 800 mm, lysere farge på røret, mindre masker (100mm) foran og bak røret (10 meter strukket maske på begge sider) for å hindre kledning av fisk.

Ytterligere uttesting om bord på «Ishavet»

Det er nå søkt om en andre forlengelse av uttestingen av ordningen som skal få fisken til å «svømme» inn i det som har blitt kalt for en restitusjonstank. Teknologien som utvikles er helt ny, og en viktig del av «Bluewild».

 

I restitusjonstanken vil fisken oppholde seg slik at mengden blod i filetene blir mindre ved at fisken får redusert stressnivået. Det vil gi en mye bedre kvalitet på fisken. Den vil heller ikke bli utsatt for den påkjenning det er å bli trukket opp på et tråldekk.

Over 400 millioner for frysetråleren «Ishavet»

Siden «Ishavet» fungerer som leiefartøy for solgte «Langenes», vil Ishavet neppe bli levert til nye eiere før «Bluewild» er helt eller nesten klar for fiske. I øyeblikket fisker «Ishavet» vest-nordvest av Tromsø.

For rederiet vil nok et salg av «Ishavet» frigjøre kapital som kommer godt med når Norges mest miljøvennlige og avanserte tråler bygges. Tiden som går med til å teste ut løsningene om bord i nybygget koster.

Prisen på den straks 11 år gamle frysetråleren er av megleren Atlantic Shipping A/S i København oppgitt til 420 millioner kroner. Hvor mye rederiet fikk for den mye eldre «Langenes» er ikke kjent. Den ligger for øyeblikket ved kai i Punta Arenas i Chile

Facebook