Nils-Thoralf Karlsen har kongekrabbekvote på sjarken "Sjøbuen". Han og et femtitalls andre fiskere sliter med å forstå reglene for bifangst i kongekrabbefisket. Foto Geir Vinnes

Regler om bifangst forvirrer. Fiskerimagasinet har flere ganger hatt artikler som viser at lovverk og regler knyttet til fiske kan være både motsigende, bli praktisert ulikt, og i noen tilfeller ikke håndhevet i det hele tatt. Fisker Nils-Thoralf Karlsen i Honningsvåg har i en henvendelse til Fiskeridirektoratet stilt spørsmål om hvorledes reglene om bifangst i kongekrabbefisket skal forstås.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

I epost til Fiskeridirektoratet skriver Karlsen med henvisning til § 13 Bifangst og forbud mot oppbevaring av teiner om bord:

«Vi har studert § 13, men er noe usikker på hvorledes den skal forstås.

I andre ledd sitat:

«For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal bifangst etter første ledd trekkes fra fartøyets kvote.

Hvert fartøy kan lande inntil 1.5 tonn kongekrabbe som bifangst per år».

Reglene om bifangst forvirrer

Hvilke kvote snakker en her om, spør Karlsen, og fortsetter:

«Er det fartøyets kongekrabbekvote tildelt i kvoteregulert område? Fartøykvoten etter § 4 med kvotefaktor 1.00 er for 2024 satt til 0.73 tonn Hvordan trekke en 1.5 tonn fra 0.73 tonn?

Vil det si at om et fartøy har fisket 0.73 tonn i bifangstfiske, så har vedkommende brukt opp hele fartøykvoten? I såfall hva med de fartøyer som har fisket hele sin fartøykvote, hvor skal det da trekkes? Og hva med de fartøyer som ror med garn og line og som ikke har fartøykvoter?

De får jo beholde hele bifangstkvoten, i og med at der er det ikke noe fartøykvote å trekke av.

Dette kan jo ikke være tilfelle. Resulterer jo i en total forskjells behandling, skriver Karlsen som opplyser at han henvender seg på vegne av et 50-talls båteiere i kvoteregulert kongekrabbe fiske.

Har sjark med kongekrabbekvote

Selv er Nils-Thoralf Karlsen daglig leder for Nordkapp Sjøfisk AS og Uthaug Kystfiske, styreleder i Fartøy Invest AS og styremedlem i Karl Vilmar AS. Nordkapp Sjøfisk AS eier sjarken «Sjøbuen» som har en lengde på 10,60 meter og bredde på 4,05 meter. Den har skrog i aluminium og er bygget i 1985. Sjarken har kongekrabbekvote med faktor 1.

Ifølge Direktoratets postjournal, som nødvendigvis ikke er helt oppdatert, er henvendelsemom regler om bifangst enda ikke besvart.

Det hersker stor forvirring om regler for bifangst i fisket etter kongekrabbe. Foto Terje Engø
egenannonse

Har sjark med kongekrabbekvote

Selv er Nils-Thoralf Karlsen daglig leder for Nordkapp Sjøfisk AS og Uthaug Kystfiske, styreleder i Fartøy Invest AS og styremedlem i Karl Vilmar AS. Nordkapp Sjøfisk AS eier sjarken «Sjøbuen» som har en lengde på 10,60 meter og bredde på 4,05 meter. Den har skrog i aluminium og er bygget i 1985. Sjarken har kongekrabbekvote med faktor 1.

Ifølge Direktoratets postjournal, som nødvendigvis ikke er helt oppdatert, er henvendelsemom regler om bifangst enda ikke besvart.

LES OGSÅ.

Kongekrabbe – så mye får du fiske i 2024

Fikk inndragning – tross at reglene tydeligvis er fulgt

Fikk ikke kjøpe strukturkvote –  manglet fem centimeter

Facebook