Ulovlig fiske etter uer i NAFO-området gjør at den russiske tråleren «Ozherelye» er nektet lisens til å fiske i norsk farvann for alltid. Foto Mikael Taal

Gamle synder tilgis ikke når et fiskefartøy først har havnet på norsk svarteliste. I hvert fall ikke av norske myndigheter. Den russiske tråleren «Ozherelye» ble i 2004 ført opp på NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) sin svarteliste på grunn av ulovlig fiske i NAFO-området. 20 år senere, og tross at tråleren den gang var registrert i Dominica i Karibia, nektes fartøyet tillatelse til å fiske i norsk sone.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Tråleren står oppført på oversikt over fartøy som NAFO er blitt orientert av Russland om at skal fiske i NAFO-sine farvann i år. Men i norsk sone får tråleren ikke lov til å fiske.

Ifølge det russiske skipsregisteret har «Ozherelye» Kaliningrad i Østersjøen som hjemmehavn. Tråleren ble bygget ved verftet Volkswerft Stralsund GMBH i Stralsund i Øst-Tyskland i 1984. Skipet har en største lengde på 62,25 meter og bredde på 13,82 meter.

Eier er selskapet Zapmorflot i Kaliningrad. Da skipet ble svartelistet var det et annet russisk selskap Pionerskaya Baza Okeanicheskogo Rybolovnogo Flota (BORF) som eide fartøyet.

Russiske myndigheter får samme svar – nei

«Ozherelye» sin norske agent, Nor Companiet AS i Båtsfjord, kontaktet i oktober i fjor Fiskeridirektoratet med spørsmål om fisketillatelse for tråleren i norsk farvann. Det har siden kommet flere henvendelser fra det russiske Føderale Byrået for Fiskeri sin avdeling i Murmansk, som tilsvarer vårt Fiskeridepartement. Senest kom en henvendelse 18 desember i fjor.

De på svarteliste kan nektes lisens

I sitt svar til det Føderale Byrået for Fiskeri, skriver Fiskeridirektoratet: «Det vises til ditt brev 18. desember 2023, som inkluderer lisenssøknaden for det russiske fartøyet «Ozherelye» K-2162 UEZQ for fiske i den norske økonomiske sonen i 2024.

I henhold til artikkel 6 i forskrift av 13. mai 1977 angående fiske- og jaktoperasjoner utført av utenlandske borgere i Norges økonomiske sone og anløp i norske havner, kan fartøy som har deltatt i fiskeoperasjoner som bryter med regulatoriske tiltak fastsatt av regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, nektes lisens til å fiske i den norske økonomiske sonen.

Fartøyet «OZHERELYE» K-2162 UEZQ er oppført på «norske svarteliste» over fartøy som har drevet med ulovlig, uanmeldt og uregulert fiske i internasjonale farvann. Fartøyet er inkludert på listen på grunn av sin deltakelse i uregulert fiske av uer i NAFO-området i 2004, da under flagget til Dominica», skriver direktoratet.

På svarteliste i 20 år

Fiskeridirektoratet skriver videre: “På dette grunnlaget har Fiskeridirektoratet besluttet å nekte «Ozherelye» lisens til å fiske i den norske økonomiske sonen. Vi ønsker igjen å påpeke at det ikke foreligger sletting fra “den norske svartelisten”. En nektelse av lisens basert på inkludering på listen vil derfor være evigvarende. Denne praksisen innenfor offentlig forvaltning er også godkjent av norsk Høyesterett”, skriver Fiskeridirektoratet.

Virkningsfullt tiltak

Med andre ord er «Ozherelye» utestengt fra å fiske i norske farvann for alltid. At det nå ikke er flagget til den karibiske staten Dominica, men til Russland endrer ingenting. Heller ikke at det har skiftet eie.

LES OGSÅ:

russisk tråler Ozherelye
Her er "Ozherelye" ved kai i Hafnafjordur på Island i 2016. Foto Magnus Thor Hafsteinsson
Fiskeridirektoratet har gitt russiske myndigheter klar melding om at "Ozherelye" ikke vil få lisens til å fiske i norsk farvann. Faksimile brev fra Fiskeridirektoratet.

Det hjelper tydeligvis heller ikke at tråleren ikke lengre står oppført på NAFO sin liste over svartelistede fartøy. Norsk lovgivning som gjelder fartøyene som står på svarteliste, er konsekvent og strengere enn for de fleste andre land. Svartelisting har vært et effektivt tiltak for å stoppe IUU-fiske i Nord-Atlanteren og Barentshavet.

Facebook