Loddefisket ved Island kan enkelte år være verdt mange hundre millioner kroner for norske båter. Neste år blir det sannsynligvis ikke noe fiske. Illustrasjonsfoto Leif Nøttestad, Havforskningsinstituttet.

Forskerne ved det islandske havforskningsinstituttet Hafrannsóknastofnun har i kveld sent ut en anbefaling om null kvote på lodde ved Island i kvoteåret 2023/24. Det betyr at norske båter ikke dra til Island for å fiske lodde.

 

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

I år fisket norske fartøy 49 611 tonn lodde ved Island, og i fjor ble det fisket 88 933 tonn ifølge statistikk hos Sildesalgslaget. I år hadde norske fartøy en kvote på 48 380 tonn ved Island. Ved fiskets avslutning var det levert 49 611 tonn. I fjor fisket norske fartøy hele 88 933 tonn ved Island.

To fartøy søkte etter lodde

De islandske forskerne baserer sine anbefalinger på akustiske undersøkelser utført med det islandske forskningsfartøyet Árni Friðriksson og det grønlandske forskningsfartøyet Tarajoq i perioden 23 August til 23 september i år.

Det vil bli utført et nytt akustisk forskningstokt for å beregne størrelsen på loddestammen tidlig i 2024 og et oppdatert råd vil komme i ettertid.

Årets akustiske tokt dekket området hvor lodda oppholder seg. Et lite område helt i nord ble ikke undersøkt på grunn av drivis. Men forskerne anså det som lite sannsynlig at det fantes lodde i dette området.

Biomasse på 697 000 tonn lodde

Forskerne anslo at biomassen av lodde var på 697 000 tonn. Av dette var 325 000 lodde som vil gyte på nyåret. Antallet individer ble beregnet til 48 milliarder. For at det skal kunne tilrådes mer enn null kvote, må stammen være på over 50 milliarder individer.

Slik forskerne ordlegger seg i meldingen på Hafrannsóknastofnun er det lite som tyder på at et nytt akustisk tokt på nyåret vil kunne endre nevneverdig på rådet om null kvote i 2024. For norske fartøy vil null kvote bety at den pelagiske flåten går glipp av et fiskeri som ofte gir flere hundre millioner kroner i inntekter. I årets fiske var snittprisen 6,24 kroner per kilo, noe som ga den norske flåten over 300 000 millioner kroner i inntekt.

Det var to forskningsfartøy som deltok i de akustiske kartleggingene av lodde. Dette fartøyet, Árni Friðriksson, var ett av disse. Foto Hafrannsóknastofnun
Dette kartet viser sporene hvor Árni Friðriksson (rødt) og Tarajoq (blue) gjorde akustiske undersøkelser i august og september, og hvor det ble registrert lodde. Illustrasjon Hafrannsóknastofnun