Facebook

Siste sju døgn frem til søndag klokken 13:00 er det fisket hele 52 648 tonn NVG-sild. Hele 18 fartøy har meldt inn tusen tonn eller mer. Også for kystnot har det vært en fantastisk uke. Mens ringnot har meldt inn 33 270 tonn, har kystnot meldt inn 16 863 tonn.

Av Terje Engø

Epost. terje@fiskerimagasinet.no

Blant kystnotbåtene er det hele åtte fartøy som har meldt inn over 500 tonn. På topp troner «Asbjørn Selsbane» med tre kast på til sammen hele 895 tonn. Deretter følger «Segla» og «Gunnar K», begge med 750 tonn innmeldt.

Trolsk lys i måneskinn. Flott vær har hjulpet på og gitt fiskeflåten en fantastisk uke på NVG-silda. Foto Asbjørn Selsbaen

Tok 2100 tonn NVG-sild  i ett kast

I gruppen ringnot er det «Eros», som med 2150 tonn, har meldt inn mest fisk i løpet av uka. Deretter følger «Gerda Marie» med 2100 tonn tatt i ett kast. Også «Steinevik» har tatt et skikkelig stort kast. Det er meldt inn med 1900 tonn. En nedside med de største kastene er at de ofte ender som råstoff til fiskemel og olje. Både «Gerda Marie» og « Steinevik» sine store kast er solgt til fiskemel. Det same er et kast på 1290 tonn gjort av «Malene S» og 1280 tonn tatt i ett kast av «Sunny Lady».

Lang vei for å levere

Det store kvantum NVG-sild som har blitt fisket i løpet av uka har også gjort at det har vært lettere for danske kjøpere å sikre seg råstoff.

Fiskemelfabrikke FF Skagen har siste uke kjøpt to fangster av «Steinevik» og «Lønningen på samlet 2660 tonn. Fryseriet og filetfabrikken Scandic Pelagic i Skagen har kjøpt tre laster på 3720 tonn av «Eros», «H Østervold» og «Manon». «Malene S» fikk avsetning på 1290 tonn som er levert til TripleNine Thyborøn. Totalt er over 7000 tonn solgt til Danmark,

Flotte bilder og video fra NVG-fiske

Bildene og videoen som følger denne artikkelen er hentet fra rederiet Selsbane Fiskebåtrederi sin Facebookside. De forteller i innlegget at de fisker rett utenfor «stuedøra våres her i Nord-Troms».

LES OGSÅ:

Nedgang i kvoteråda for sild og makrell

Pelagisk fartøy har levert NVG-sild for femti millioner