Kjøperne på danske fiskeauksjoner, som her i Hirtshals, betaler svært godt, og mye bedre enn norske kjøpere, for flatfisk. Foto Terje Engø

Det foregår lite direkte fiske etter flatfisk som piggvar, rødspette og smørflyndre i Norge. Unntakene er kveite og blåkveite. For noen av reketrålerne i Skagerak kan kanskje tråling etter rødspette og annet flatfisk gi gode inntekter i perioder.

Prisene som oppnås for flatfisk på danske auksjoner er for tiden svært gode.

 

Tekst og foto Terje Engø

Norske båter viser liten interesse for flatfisk

De viktigste redskapene er trål, snurrevad og garn. Sammen med rødspette fanges det også annen flatfisk. Bifangsten er mer verdifull enn noen gang tidligere. Norske fartøy driver ikke direkte fiske etter flatfisk. Store fangster er derfor lave. Men etter det Fiskerimagasinet er det noe som kan endre seg på grunn av krisen i rekefisket. Rødspette og annen flatfisk kan bli viktig for norske trålere.

I flere danske fiskerier avregnes bifangst av torsk mot kvoter. Derfor må trålere unngå fangst av torsk. Ved å ha lav åpning på bunntrål i fisket etter rødspette, får en mindre torsk, men større andel annen flatfisk i fangstene. Norske trålere som fisker i Skagerrak har en liten årskvote på torsk. I tillegg er det lovlig med 2,5 prosent bifangst av torsk om det tråles etter flatfisk.

80 prosent mer for glassvar

I år har gjennomsnittlig pris per kilo rundvekt for glassvar vært på hele 42,95 norske kroner per kilo. Norske båter som har levert glassvar i Fiskehav sitt distrikt har måttet nøye seg med 23,97 kroner per kilo. Det vil si danske fiskere har oppnådd nesten 80 prosent høyere pris.

 

Tunga
I Danmark er det drømmepriser på tunge og flere andre flatfiskslag. I Fiskehav sitt distrikt er snittprisen i år 90 kroner per kilo, mot hele 210 kroner i Danmark.

Får 210 kroner for tunge

Størst forskjell mellom Fiskehav og Danmark er det for tunge. Danske fiskere har fått hele 133 prosent mer enn sine norske kollegaer. I kroner betyr det at danske fiskere har fått 210 norske kroner per kilo for tunge, mens de norske fiskerne i sør har fått 90 kroner per kilo, hele 120 kroner per kilo mindre enn danskene.

Det må understrekes at det i de danske tallene inngår noen mindre kvantum flatfisk som norske båter har levert. Dette kvantum er også tatt med i prisstatistikken til Havfisk. Men det er tilnærmet umulig å vite hva norsk flatfisk levert i Danmark utgjør i form av høyere snittpris hos Havfisk.

Belønner kvalitet og ferskhet

Gjennomsnittlige priser i Danmark kan også være vanskelige å bruke som indikator på hva norske båter vil få for flatfisk om den leveres i Danmark til dansk auksjon. I Danmark gir forskjeller i størrelse og ferskhet store forskjeller i prisene. Ferskhet og kvalitet belønnes atskillig mer enn i Norge.

Mens norske båter ofte oppbevarer fangsten i store kar, hvor fisken klemmes mot hverandre, pakker danske fiskere fisken i kasser. Noen sløyer og vasker fisken og leverer den «sjøpakket» til auksjonene, mens andre leverer den til sløying, vasking, pakking og veiing i kasser med is før den leveres videre for salg på auksjonene.

En rekke norske båter har de siste årene begynt å pakke fisk korrekt for å oppnå god pris i Danmark. Ferskhet og kvalitet er gull for danske eksportører når fisken selges videre til det europeiske ferskfiskmarkedet.

Før noen prøver å levere fisk i til danske auksjoner bør de gjøre hjemmelekser. De bør sjekke prisene på ulik fisk og sorteringer. Har de fisk de mener  vil kunne oppnå bedre pris enn i Norge, så er det å regne på kostnadene forbundet med å levere. 

Like viktig er det å sørge for at fisken ankommer tidsnok til å selges på auksjon samme dag. Prisene blir raskt dårligere om fisken må lagres fra fredag til mandag morgen.

Rett tid for å fiske flatfisk

Norge har store rødspettekvoter i Nordsjøen/Skagerrak som ikke fiskes. Lave rekekvoter, kan gjør at enkelte fartøy i perioder vil skifte fra reker til flatfisk. Men langt fra alle reketrålere som fisker i sør kan brukes til slikt fiske.

– Er det noen som vil forsøke seg på å levere flatfisk, er det rett tid nå når prisene er gode. Det er ikke noe som tyder på at de høye prisene vil endre seg nå i vinter. Samtidig er det viktig å vite at fisken kan leveres til samlesentral, og for en relativt lav kostnad sløyes og pakkes korrekt for salg på auksjon, sier auksjonarius Finn Møller ved Hirtshals Fiskeauksjon til Fiskerimagasinet.

LES OGSÅ: Mye bedre betalt på danske auksjoner