Det blir ingen stopp i fiskerikontrollen i påsken. I en pressemelding fredag, skriver Fiskeridirektoratet: Påsken står for døren, men det bryr ikke skreien seg om. Fiskerne tar heller ikke påskefri, og det betyr at Fiskeridirektoratet også er til stede med operativ fiskerikontroll i påsken.

Tekst: Pressemelding fra Fiskeridirektoratet

Både inspektører fra seksjon fiskerikontroll og veiledning og fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste vil være til stede på mottak og på havet i påsken.

– Ved landing av fisk kommer vi til å ha spesiell oppmerksomhet på at fangster skal holdes adskilt på mottakene, og at fangstene blir veid og sluttseddel skrevet uten unødig opphold. I tillegg vil vi utføre annen ordinær kontroll, sier konstituert seksjonssjef Karl Anton Lorgen for fiskerikontroll og veiledning i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste er på havet og vil ha spesiell oppmerksomhet på inn- og utmelding av bruk i sjøen.

Fiskerikontrollen merker om lite avvik

Så langt i vinter er det lite avvik å melde. De fleste sakene er såkalt veiledningssaker og det er noen få saker som kan ende med overtredelsesgebyr.

– Det er stor aktivitet og god tilgang på fisk, og det er mest positive tilbakemeldinger fra våre folk som er ute og kontrollerer, sier Lorgen.

Facebook