"Flobjørn" (Nå "Ballstadøy" har en lengde på under tjue meter. Fartøyet er solgt og kvotene fiskes nå med et leiefartøy med lengde på 75,5 meter. Foto Geir Vinnes

Ved kontrahering av nybygg er det mulig for redere å bruke et leiefartøy. Da kan fartøyet som skiftes ut, selges for å frigjøre kapital som kan investeres i nybygget. Ordningen har vært medvirkende til at en rekke nybygg har blitt realisert. Men kravene for å kunne bruke nybygg er mye mer liberale for havfiskefartøy enn for kystfartøy.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

I februar i fjor søkte Båragutt Havfiske AS om bruk av leiefartøy da fartøyet «Flobjørn» ble solgt noen uker tidligere. «Flobjørn» ble bygget ved det tyrkiske verftet Özata i 2017, men ble ikke registrert i skipsregistrene før mars 2018. Fartøyet som nå heter «ballstadøy», har en lengde på 19,75 meter og bredde på åtte meter. Fire år senere søker rederiet om utskiftingstillatelse. Et fartøy med lengde 45,50 meter og bredde skal bygges av Vestværftet i Hvide Sande.

Skiftet leiefartøy til et mye større

Det blir først gitt tillatelse til at Båragutt Havfiske kan bruke fartøyet «Haltentrål» som leiefartøy frem til 1. juni 2024.

«Haltentrål» er en mindre tråler med lengde på 34 meter og bredde på ti meter. Men ikke lenge etter ble det søkt om å bruke et annet leiefartøy «Ramoen».

24. mars i fjor, ble det gitt tillatelse til å bruke «Ramoen» som leiefartøy. «Ramoen» har en lengde på 75,05 meter og bredde på 16,00 meter. Fartøyet som ble bygget i 2015 har en hovedmotor som yter 4896 hestekrefter. Med andre ord et nesten fire ganger så langt, dobbelt så bredt, og med fangstkapasitet atskillig større enn «Flobjørn» som skiftes ut.

Helt i tråd med reglene

«Vilkårene for bruk av leiefartøy i konsesjonsforskriften § 1-7 og instruks fra Nærings- og Fiskeridepartementet av 8. januar 2018 ble gjennomgått og funnet oppfylt i overnevnte vedtak», skriver Fiskeridirektoratet i vedtaket.

Mindre fleksible regler for kystflåten

Det har vært en rekke saker hvor fartøy i kystflåten har fått avslag på å bruke leiefartøy ved kontrahering av nybygg, havari og forlis med begrunnelse av leiefartøyet vil representere en fordel i form av økt fangstkapasitet.

Nærings- og fiskeridepartementet  ga i 2018 en instruks av til Fiskeridirektoratet, hvor det stilles krav om forholdsmessighet mellom leiefartøyets størrelse og driftsgrunnlaget som ønskes fisket ved bruk av leiefartøy.

Skal ikke få fordeler ved bruk av leiefartøy

Hensikten bak kravet er at rederiet ikke skal stilles i en gunstigere posisjon ved bruk av leiefartøyordningen ved kontrahering av nybygg enn om det hadde benyttet sitt eget fartøy (utskiftningsfartøyet). Dette kravet stilles ikke til havfiskefartøy, og innebærer at det er strengere regler for kystfiskeflåten enn for havfiskeflåten.

For mange fiskere er det nok uforståelig at reglene skal være så forskjellige. I enkelte grupper er antallet fartøy som vil være forholdsmessige som leiefartøy så få, at det i praksis kan være svært vanskelig å finne et fartøy med ledig kapasitet

"Ramoen" kan brukes som leiefartøy for "Flobjørn" siden det ikke stilles krav om forholdsmessighet i størrelse og kapasitet. Foto Aage Schjølberg, Shipspotting.

LES OGSÅ:

For mange fiskere er det nok uforståelig at reglene skal være så forskjellige. I enkelte grupper er antallet fartøy som vil være forholdsmessige som leiefartøy så få, at det i praksis kan være svært vanskelig å finne et fartøy med ledig kapasitet.

egenannonse
Facebook