28 år gamle Håvard Vikedal Pdersen bekrefter at det ergod hjelp å få fra Fiskarlaget. Foto Privat

Håvard Vikedal Pedersen (28) fra Røst har det siste året vært i en aldri så liten økonomisk og mental «berg- og dalbane» etter at han brakk ryggen. Han har nå fått jus-bistand fra Fiskarlaget og gjennomslag på alle fronter.

Tekst Norges Fiskarlag (fiskarlaget.no)

Håvard Vikedal Pedersen er blitt kjent for sin satsing og sitt pågangsmot langt utenfor kommunegrensene på Røst.

28-åringen har bygget seg gradvis opp som fisker, og driver nå to båter. Imidlertid fikk han en uønsket stopp i aktiviteten da han i skikkelig ruskevær 8. februar 2023 brakk ryggen i et hopp fra båt og ned på kaia.

Han ble sykemeldt i nesten to måneder. Selv med delvis sykemelding ble inntektstapet stort, siden det skjedde under skreifisket.

Fiskarlaget reduserte stort inntektstap

Den foretaksomme unge mannen fra øya ytterst i Lofoten beregnet først sitt inntektstap på fartøyene «Aage Steinar» og «Dinabøen» til om lag 80 000 kroner.

Rederiet hyret leieskipper og han klarte også selv å delta noe i driften i perioden etter ryggbruddet.

Imidlertid viser en omfattende bistand fra Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø at inntektstapet for sykemeldingsperioden var langt høyere.

– Jeg fikk gode oversikter fra Håvard via de fangstrapportene han kunne dokumentere for sesongen før, og med dette til grunn aksepterte Gjensidige i siste runde av saken hans tap, forteller Ståle Hellesø.

I alt godkjente Gjensidige inntektstapet i perioden til om lag 100 000 kroner mer enn det som ble sendt inn i første omgang, altså nær 180 000 kroner.

NAV sa først nei

– Et nøkkelpunkt i denne saken har vært gjennomslaget vi fikk på vår klage til NAV, forklarer advokat Ståle Hellesø.

Fiskeren fra Røst fikk i utgangspunktet ikke godkjent ryggbruddet som en yrkesskade. NAVs avslag medførte at Gjensidige i sin tur avslo kravet om dekning over yrkesskadeforsikringen. Selskapet avslo også å dekke advokatutgiftene av samme grunn. 

Hellesø sier det i skademeldingen ble påpekt at det den aktuelle dagen var dårlig vær og stor flo slik at det var vanskelig å komme seg om bord. Da han skulle klatre ned igjen fra båten, så kunne han ikke benytte stigen han brukte for å klatre om bord, fordi han ikke klarte å få stigen til å stå ordentlig nede på kaia.

En del av Fiskarlagets dokumentasjon i saken var også en presisering fra Fiskerioverenskomsten. Foto Norges Fiskarlag

– Båten hoppet opp og ned i sjøen, forklarte Håvard Vikedal Pedersen i sin skademelding om værforholdene med vindkast på opptil 32.8 m/s.

– Vindkastene forårsaket at hoppet ikke ble kontrollert og følgelig ble landingen heller ikke kontrollert, påpekte Hellesø i sin klage til på NAVs avslag.

Etter at klagen til NAV ble tatt til følge, er nå skaden godkjent som yrkesskade.

Det vil si at også eventuelle fremtidige problemer knyttet til skaden vil kunne forankres i hendelsen.

Overenskomsten ble viktig

En del av Fiskarlagets dokumentasjon i saken var også en presisering fra Fiskerioverenskomsten. Det er Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen som i fellesskap fremforhandler denne. De to tarifforganisasjonene er selvstendige enheter tilknyttet Norges Fiskarlag. I fellesskap fremforhandler de Fiskerioverenskomsten, som er en tariffavtale som binder medlemmene.

I et brev tariffseksjonene laget i fellesskap i 2019 påpeker de at et viktig punkt i Fiskerioverenskomsten er arbeidsgivers forsikringsplikt for ansatte. Ett av punktene under arbeidsgivers forsikringsplikt er knyttet til yrkesskader. Dette avtalepunktet har en presisering knyttet til at fiskere har en annen risikoeksponering enn mange andre yrker.

Er dekket ved ilandstigning

Båten er både en arbeidsplass, men også fiskernes bolig når de er på arbeid. På bakgrunn av drukningsulykker knyttet til iland- og ombordstigning i forbindelse med fritid i land, har man funnet det nødvendig å presisere at:

«Mannskapet er under enhver omstendighet dekket om bord i fartøyet/ i burom på land og under iland- og ombordstigning samt på land i arbeid for båten.»

– Denne dokumentasjonen, sammen med vårt gjennomslag på klagen til NAV var med på å løse saken til Håvards fordel. Jeg er veldig glad på hans vegne og det er gledelig at Gjensidige som vår samarbeidspartner på forsikringer har gitt medhold i dette prinsippspørsmålet. Jeg forstår at det er vanskelige avveininger det kan handle om, samtidig som fiskeren her blir imøtekommet fordi hendelsen ikke skjedde i en kontrollert situasjon der han kan lastes, sier Ståle Hellesø.

Det sier Håvard Vikedal Pedersen som her er avbildet om bord i Aage Steinar, der han brakk ryggen i forbindelse med ilandstigning i februar 2023.

Krevende år for den unge fiskeren

– Fjoråret var et krevende år å komme seg gjennom for min del. Det hadde alt å si at jeg til slutt fikk hjelp, sier 28-åringen på telefon mens han er på veg inn fra fiskefeltet med dagens fangst.

Dette var andre gangen han fikk gjennomslag etter hjelp av Fiskarlagets advokat, forteller han.

Sist gang, fikk han plunder med direktoratet om kvoterettigheter, men etter bistand fra Hellesø også da – så løste saken seg. Den gang stod tvisten om et kvantum på 25 tonn torsk. Det – var ingen liten sak for den daværende enda yngre fiskeren.

– Det er en kjemperessurs for oss som er medlemmer i Fiskarlaget å ha en dyktig og oppdatert advokat til å bistå oss.

Han omtaler medlemsfordelen på jus-området som en stor ressurs for medlemmene.

Skulle vært unødvendig å bruke advokat

– Samtidig er det egentlig litt synd at man må ha hjelp av advokat i slike saker, det skulle jo helst ha gått rundt av seg selv uten bruk av advokat er når det oppstår uenighetspunkter med det offentlige eller forsikringsselskapet, påpeker han.

– I mitt tilfelle hadde jeg aldri sett det komme, der jeg bokstavelig talt lå med brukket rygg, at jeg med gyldig yrkesskadeforsikring skulle få avslag på søknaden om forsikringsdekning

Håvard Vikedal Pedersen sier han opplever at hans erfaring med saken har forsterket hans bevissthet om at det både er viktig å være forsikret, viktig å være medlem i Fiskarlaget – og ikke ta et nei for et nei.

Fikk gode råd av advokat i Fiskarlaget

– Jeg fikk råd av Ståle Hellesø om å være tålmodig etter at NAV ikke godkjente brukket rygg som en yrkesskade.

– Nå forteller jeg om mine erfaringer for å gjøre andre kolleger oppmerksom på at det er viktig å ha ting på stell, både med papirer og medlemskap.

Han forteller at det var et skrekkscenario å få avslag i saken, noe som også medførte inntektstap og problemer med driften og ansvaret for båter og mannskap.

– Jeg kjenner fremdeles på sjokket og overraskelsen det var å få nærmest slengt i ansiktet at brukket rygg ikke ble regnet som yrkesskade. Nå er jeg bare lettet og fornøyd med at dette har løst seg, og at jeg kan drive sjøen slik jeg ønsker, forteller den sindige 28-åringen fra Røst.

egenannonse

Flott pelagisk nybygg sjøsatt – snart går turen til Norge

Her siger “Trønderbas” ned i vannet under sjøsettingen. Foto Norse Shipyard/Westcon Sist rederiet fikk et pelagisk nybygg var i 1999. Når de mest sannsynlig rundt årsskiftet får sitt nybygg overlevert er det fra samme verft – Westcon. I 25 år har rederiet Ivan Ulsund Rederi hatt «Trønderbas». For en uke

Read More »

Havfisk sjøsatt ved Karstensens sitt skrogverft

“Havfisk” er sjøsatt og skal nå utstyres ved Karstensens Skibsværft i Skagen. Foto Veibust Fiskeriselskap Skroget til nybygget «Havfisk» som bygges av Karstensens Skibsværft A/S i Skagen er sjøsatt ved Karstensens skrogverft i Gdynia i Polen. Det vil nå ganske snart bli slept til Skagen for å bli utstyrt. Dette

Read More »

Eldre sjarkfisker overså detalj – fikk inndratt en million kroner

En liten tabbe kostet den eldre fiskeren nesten en million kroner. Foto Stein Rune Solli, Marine Traffic. Den 75 år gamle fiskeren Petter Gregersen fra Berlevåg har fått en inndragning av fangstverdi på 929 280 kroner av Fiskeridirektoratet. Den inndratte fangsten kunne ifølge fiskerens advokat blitt fisket på nytt, men

Read More »

Den flunkende nye kombibåten Aksel Johan på vei hjem

Det er en flott båt som om kort tid kommer hjem til Senjahopen. Foto Trond Refsnes Nybygget «Aksel Johan» som har en største lengde på 39,25 meter og bredde på 9,20 meter er bygget for å fiske med snurrevad etter torsk, sei og hyse, samt med teiner etter snøkrabbe. Fangst

Read More »
Facebook