"Baluba" var fem centimeter for kort til å få overta strukturkvoer fra "Caprice". Foto Tor Gravnæs

Reketråleren «Baluba» fikk avslag på søknad om å få kjøpe en strukturkvote for kystreker Sør med faktor 1. Selger var den tidligere reketråleren «Caprice» som er rigget om til snurrevad og derfor ikke kan bruke sine rekekvoter. Mens store havgåendefartøy har blitt lastet opp med «Kystreke Sør over 11 meter», ser det ut til å være vanskelig for mindre trålere å gjøre det samme.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

«Caprice» hadde i oktober i fjor rekekvoter med samlet faktor 3,6. Det ble da søkt om splitting av en strukturkvote og overføring av en strukturkvote slik at «Baluba» ble tilført strukturkvote med faktor 1.

Fem centimeter avgjorde

Fiskeridirektoratet avslo søknaden 8. november. Begrunnelsen var at «Baluba», som fra før har rekerettighet med tilhørende kvotefaktor 1, samt to strukturkvoter med samlet faktor 0,6666 har en lengde på 14,95 meter og derfor er under 15,00 meter. Fartøyet tilhører derfor en annen gruppe enn «Caprice» som har lengde 27,4 meter, og derved er over 15,00 meter.

Det er klaget på avgjørelsen

Arild Andre Ludvigsen i Birkelandgruppen klaget 16. november på avslaget. Birkelandgruppen eier 50 prosent i Cariedea AS (tidligere Østanger AS) som eier «Caprice». I klagen skriver Ludvigsen:

«Til orientering har vi, Caridea AS mottatt tillatelse til tilsvarende struktureringer på tvers av 15 meters lengden.

I 2022 ref. sak 22/19890 tildeling av gammel struktur reke sør faktor 0,7 fra «Caprice» på 27,40 meter til «Vågan» på 14,99 meter.

I 2018 ref. sak 18/3153 tildeling av ny og gammel strukturkvote reke sør faktor fra «Traal» på 14,22 meter til «Caprice» på 27,40 meter.

I 2017 ref. sak 17/5333 tildeling av ny og gammel strukturkvote reke sør faktor fra «Sandvind» på 14,45 meter til «Mersey» på 30,35 meter.

Etter hva vi kjenner til skal det være mange flere tilsvarende struktureringer på tvers av 15 meters lengden,» skriver Ludvigsen.

Overraskende vending – vil ikke selge til «Baluba»

Litt overraskende sender så Ludvigsen en epost til Fiskeridirektoratet 3. januar. Her skriver han noe overraskende:

«Til orientering er det søkt om tildeling av samme struktur reke sør fra avgivende fartøy «Caprice» til henholdsvis «Baluba» i sak 23/14790 og til «Piraja» i sak 23/18171.

 

egenannonse

Vedr sak 23/14790 er det påklaget avslag i søknaden. Da det ble gitt avslag i første runde er avtalen mellom «Caprice» og «Baluba» terminert og strukturkvotene vil uansett ikke bli flyttet til «Baluba» selv med omgjøring av avslaget.

Det er en viktig avgjørelse for næringa om det er en grense på 15 meter lengde for fartøyene. Så derfor er det viktig å få et endelig svar på klagen.

Det er søkt om tildeling av samme strukturkvoter fra «Caprice» til «Piraja». Slik registrering vil finne sted så snart det er mottatt vedtak om tillatelse her».

Ingen begrensning oppover

Det kan derfor se ut som om tidligere praksis hvor kystrekekvoter kunne flyttes frem og tilbake over 15-meter grensen ikke gjelder lenger. Det selv om Kystreke Sør-rettigheter ikke er knyttet til hjemmelslengde. I senere tid har det også vært store havfiskefartøy som «Vestland» (65,95 meter)  og «Askøybas» (52,20 meter) har «kjøpt» Kystreke Sør 11 meter og over. De er blitt rigget med mulighet til å tråle reker, men skaffet seg rettigheten for å få på plass snøkrabbetillatelse.

                             .

LES OGSÅ:

Reketrålere billig til salgs – se oversikten

Øker tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten

Facebook