Det ble omsatt rett i overkant av hundre tonn fisk den morgenen Fiskerimagasinet besøkte Hanstholm Fiskeauksjon. Foto Terje Engø

Fiskerimagasinet besøkte for to uker siden Hanstholm Fiskeauksjon. For to norske båter som hadde sendt sin fisk hit, var det til dels full skår. For lysing over fire kilo var gjennomsnittlig pris per kilo 240 norske kroner per kilo. Det var en morgen full av gode priser båtene som fikk sin fangst omsatt.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Prisene ved danske fiskeauksjoner, enten det er auksjonen i Thyborøn, Hanstholm eller Hirtshals, varierer fra dag til dag. Har det vært lave leveranser av fisk, så er prisene gjerne svært høye. Har fisket vært svært godt i en periode, så er prisene gjerne lavere.

Fisk sendt med lastebil

Denne onsdagen var båtene som leverte heldige. Det hadde vært lange tider med relativt dårlig vær og derfor ikke de helt store leveransene. I hovedsak var en svært stor andel av fisken denne dagen levert av de to norske båtene «Storvig», «Caprice», samt den tyske tråleren Christine og den franske tråleren «Andre Leduc».

«Storvig» og «Caprice» hadde losset fisken hos Nils Sperre AS i Ålesund og fått den sendt med lastebil. Det aller meste av den norske fisken som selges ved auksjonen kommer med lastebil. Det er raskere og rimeligere for de to fartøyene skulle fortsette fisket rett nordvest av Ålesund.

Mye norsk fiske

Når dette skrives onsdag kveld, ligger «Caprice» og losser, mens «Storvig» er på vei ut på feltet for å fiske. Der er det selskap av andre norske båter som «Nesegutten», «Nesejenta», samt flere linebåter ikke så langt unna.

– Det kan selvsagt hende at et fiskeslag er dårligere betalt hos oss enn hva de ville oppnådd om de solgte til norsk mottak. Men det er sjelden, og jeg prøver å forklare mange at det er viktig at om de skal levere i Danmark, så må de levere jevnt. De som plutselig bare vil selge noen tonn i ett øyeblikk hvor det er mye fiske og lave priser i Norge, får kanskje ikke topp priser her heller. På auksjonen er det kjøpere som sjekker fisken de kjøper. Mange av båtene som sender fisk til Danmark har kjøperne lært å kjenne. De vet at fisken holder kvalitet. Og da betaler de for å få denne fisken, forklarer daglig leder ved Hanstholm Fiskeauktion Jesper Kongsted.

Korrekt pakking gir bedre pris

Båtene som får best betalt for fisken har lært at den skal sorteres korrekt, og i korrekte kasser. I Norge er det vanlig å oppbevare fisken i store kar. Dette mener både Jesper og auksjonarius Finn Møller ved Hirtshals Fiskeauktion at gir dårligere behandling. Noe fisk tåler denne behandlingen bedre enn annen fisk. Men for eksempel den godt betalte lysingen har slettes ikke godt av denne håndteringen.

Denne dagen har auksjonen fått mange store kar med iset sløyd sei fra tyske “Victoria” tilhørende rederiet Kutterfisch i Cuxhaven. De har ikke hatt kapasitet om bord til å sortere og pakke i kasser. Det resulterer raskt i 10 til 15 kroner mindre per kilo.

Tysk rederi foretrekker Hanstholm

Rederen, tyske Kai-Arne Schmidt er på besøk på auksjonen denne morgenen. Han forklarer at han så gjerne skulle hatt en løsning hvor de hadde kapasitet til å pakke all sei i kasser,  – slik de for eksempel pakker torsk. Rederiet Cutterfich har tre båter som for øyeblikket fisker etter torsk og annen hvitfisk ved Shetland. For ham har Hanstholm blitt det foretrukne sted å levere til dels store fangster.

Rødspette til langt over 100 kroner

Det er lite rødspette denne dagen. Størst kvantum er det av rødspette i størrelsen 0,15 til 0,3 kilo. 137 kilo omsettes for en snittpris på 46 norske kroner. Det er også noen få kilo i størrelsesgruppen 0,4 – 0,6 kilo. Disse betales 98 norske kroner per kilo.

Siden tyske “Victoria” har en del torsk, er det i overkant av 23 tonn torsk som skal auksjoneres. Heller ikke i Norge er gode torskepriser ukjent. Men denne dagen omsettes torsk over tolv kilo for 71 norske kroner per kilo. Det er med hode. Kjøperne vil ha gode på fisken.

Torsk fra 7 til 12 kroner oppnår en snittpris 71 norske kroner og 4 til 7 kilo oppnår 67 kroner. Overraskende for nok er ikke prisene for liten torsk særlig mye lavere. Torsk i størrelsen 1 – 2 kilo betales med 65 norske kroner, mens småtorsk i størrelsen 0,3 til 1 kilo oppnår en pris på 61 kroner.

Gode priser i februar

For februar måned totalt frem til i dag 21. har snittprisene i norske kroner på torsk 12 pluss vært 68, for 7 til 12 kilo 65,50 kroner, 4 til 7 kilo 63 kroner, 2 til 4 kilo 57 kroner, mens de to små størrelse 1 til to kilo og 0,3 til 1 kilo har en snittpris på henholdsvis 47 og 40 kroner.

Men den store overraskelsen er nok lysing. Når fisken auksjoneres vil den kjøper som får tilslag si hvor mange kasser han ønsker. Så fortsetter det slik til all fisk er solgt. Når 4 kilo pluss går for 239,50 kroner og 2,5 til 4 kilo for 148,25 kroner, blir det raskt et bra oppgjør for fisken.

Lange øker i popularitet

Også lange selges denne dagen for svært gode priser. All lange fra 1,2 kilo til 5 kilo pluss betales rett i overkant av 50 norske kroner per kilo. For lyr er også prisene svært gode. Den største lyren, 5 kilo pluss går for 98 norske kroner per kilo, 3 – 5 kilo for 91 norske kroner per kilo, mens 2,1 tonn med lyr i størrelsen 1,5 – 3 kilo betales med en snittpris på 76 kroner. Til og med smålyr mellom 0,3 og 1,5 kilo oppnår 58 kroner i snittpris.

– Lange var en fisk det var liten interesse av før. Men populariteten har økt raskt, og det ser vi på prisene, sier Jesper.

Fisk fra hele Norge

Mens fisken selges denne morgen, er både «Caprice» og «Storvig» ute på havet igjen. Er det lønnsomt å sende fisk den lange veien til Hanstholm, Hirtshals eller annen fiskeauksjon i Danmark? For båtene som har forstått hvordan de skal sortere og pakke fisken, er det tydeligvis det. Det er etter hvert mange norske fiskemottak som tar imot og sender fisk videre til Danmark. Ikke bare fra Møre og Romsdal og sørover, men også fra Nord-Norge.

Info om sorteringer https://www.hanstholmfiskeauktion.dk/Sorts
Småtorsk fint lagt i kasser ombord i fiskefartøyet, oppnår gode priser. Foto Terje Engø
En morgen med svært hyggelige priser på lysing. Gang med cirka 1,5 og du får pris i norske kroner. Foto Terje Engø
egenannonse
Facebook