Antilde har tatt over sju tonn på juksa i Skagerrak. Foto Steinar Hemsett, MareineTraffic.

Sju sjarker med tilhørighet på Sørlandet har i år sikret seg svært god betaling for torsk, lyr og sei. Fisken har de tatt midt i Skagerrak og levert i Danmark. Selv om fisket er avhengig av været, og lokal kunnskap hjelper på fangstene, gjør høye priser i Danmark det svært lønnsomt.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

– Det har vært fantastiske priser på fisken. For lyr fikk vi rundt 60 danske kroner (90 norske kroner) og for torsken antakelig et snitt rundt 45 danske kroner (67,50 norske kroner) forteller Steinar Vetnes fra Mandal. Han er fisker og skipper på sjarken Antilde.

Antilde har i år tatt 4782 kilo torsk, 1326 kilo sei og 1001 kilo lyr på juksa i Skagerrak for levering i Danmark

Åtte juksafangster levert i Danmark

Prisene har variert. For torsk var prisen høyest i sommer, sier Steinar. Med sjarken Antilde som er bygget i 2009 og har en lengde på 10,65 hadde han første tur ut i Skagerrak 11. mai. Totalt har det blitt åtte turer hvor fangsten har blitt levert i Danmark. Den siste turen var 28. august. – Da hadde jeg ikke mer torskekvote igjen å fiske på, forteller Steinar.

Fisker både skrei og makrell

Juksa i Skagerrak er bare ett av fiskeriene han deltar i. Han begynner året med å fiske skrei i nord, fortsetter med Skagerrak, og er når Fiskerimagasinet snakker med han, ved Vibberodden fyr rett sør for Egersund. Der skal han levere makrellfangsten. Ikke et kvantum han er fornøyd med. I går leverte han åtte tonn tatt med dorg. Men så var det plutselig slutt på det gode fisket. Med en kvote på 135 tonn håper han det tar seg opp.

Antilde har fisket mest

– Fisket i Skagerrak er en fornøyelse. Jeg går normalt ut rundt midnatt. Er så på fiskefeltet etter seks timer.

Det er ikke alle som er like heldige. Får de ikke skikkelig fangst første gangen, lar de gjerne være. Det krever litt å vite hvor og hvordan det skal fiskes. Det beste fisket er ved gamle vrak. Da skal det fiskes slik at en ikke setter seg fast, samtidig som en ligger nøyaktig der en skal i forhold til vraket, sier Steinar. Han har fisket i mange år i Skagerrak, og det forklarer kanskje hvorfor han har tatt hele 7153 kilo i dette fisket, mens neste båt i oversikten som Fiskerimagasinet presenterer, er Risøy som har fått 3531 kilo og deretter Brosma med 2593 kilo.

     

Brosma har fått 2593 kilo, av det hele 2453 kilo torsk på fire turer. Foto Geir Vinnes

Disse har båtene har levert fisk tatt på juksa i Danmark

Danske priser gjør juksa lønnsomt

Det er kanskje ikke fangsttall som får noen til å heve øyenbrynene under skreifisket i nord. Men det får derimot prisene som en får betalt om en leverer i Danmark.

– Vi har levert alt i Hanstholm. Jeg har også tidligere vært i Thyborøn for å levere. Et annet alternativ er Hirtshals. Men dit er det dobbelt så langt å seile fra der jeg fisker, forteller Steinar.

Han forteller at fangstene normalt blir tatt i løpet av en dag. Deretter seiler de inn på kvelden for å levere. Så får de seg noen timer søvn før de enten går ut igjen eller seiler tilbake til Norge.

 

Trenger godt vær i dette fisket

 –Vi er hele tiden avhengig av været. Selv om vi prøver å være minst to som fisker samtidig, er det ikke noe trivelig fiske om vi ikke har godt vær, forklarer Steinar.

En rask og grov beregning viser at de sju sjarkene har levert fisk for 1,1 til 1,2 millioner norske kroner i Hanstholm. – Det flotte er at vi ser at de prisene vi kan få i Danmark presser prisene opp her hjemme. I Mandal har båter nå fått 53 kroner for torsk på fire kilo. Det viser at de danske prisene påvirker prisene kjøperne er villige til å betale her, forklarer Steinar til Fiskerimagasinet.