Det hender at verdien av hele eller deler av en fangsdt inndras. I år er det inndratt fangstverdi over 160 millioner kroner. Illustrasjonsfoto Terje Engø

Fiskesalgslagene og Fiskeridirektoratet foretar en administrativ inndragning om et fartøy leverer ulovlig fangst som ikke er fisket med forsett. Det kan for eksempel være fangst utover kvote tatt utover kvote, eller innblanding av fiskeslag som hyse, torsk og sei i fangster som leveres til oppmaling.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Ved det som i regelverket definerer administrativ inndragning, er det salgslagene som trekker eller innkrever fiskerne for inndratt verdi. De inndratte midlene tilfaller salgslagene som skal finansiere kontrollvirksomheten med pengene. I noen tilfeller kan det søkes om å bruke inndratte midler til andre formål.

Kraftig økning i administrativ inndragning

Inndratt fangstverdi har økt år for år. Ifølge Fiskeridirektoratet ble det inndratt fangst verdt 65,9 millioner kroner. I 2021 økte dette til 72,9 millioner kroner og i fjor til 91,1 millioner kroner. I år er det halvveis i desember inndratt hele 160, 1 millioner kroner.

Den voldsomme økningen skyldes ikke økt total fangstverdi. Den økte bare fra 33 711 millioner kroner til 34 505 millioner kroner.

Inndragning i 10 542 landinger

Totalt antall landinger for norske fiskefartøy er 184 821, og av disse har det blitt foretatt inndragninger i 10 542 landinger. I fjor var det inndragning i 7 755 landinger. Mens andelingen landinger med inndragning i 2021 var 2,6 prosent, økte den til 4,2 prosent i fjor og til hele 5,7 prosent i år.

Fordelt på de enkelte salgslag, viser det at Norges Sildesalgslag har stått for de største inndragningene. Mens de i 2022 inndro fangstverdi på 42,5 millioner kroner, er det allerede inndratt 106,9 millioner kroner.

Råfisklaget inndra 50 millioner kroner

Råfisklaget inndro fangst med en samlet verdi på 50,1 millioner kroner fordelt på 9 980 fangster. Det er opp fra 40,9 millioner fordelt på 7 066 fangster i fjor.

Mens Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag i år bare har inndratt 300 000 kroner, inndro de 1,4 millioner i 2022 og hele 4,5 millioner i 2021.

Også Vest-Norges Fiskesalslag hadde reduksjon i inndratt verdi. I år er det inndratt 1,6 millioner kroner, mot 4,2 millioner kroner i fjor. Det er likevel en solid økning fra 2021 da det bare ble inndratt en halv million kroner.

Fiskehav har en nedgang i inndratt fangstverdi fra 2,1 millioner i fjor til 1,1 millioner kroner i år.

egenannonse
De fleste inndragningnene er på fangster i Råfisklaget sitt distrikt. Det er også der det leveres flest fangster. foto Terje Engø
Facebook