"Christian i Grotinum" er fartøyet som har levert mest kolmule i Norge. Foto Paul Misje

Streik på Færøyene har i flere uker tvunget færøyske fiskefartøy til å levere fangster i utlandet. I Norge har streiken resultert i økte leveringer av kolmule i slutten av årets sesong. Til nå er det levert 48 240 tonn kolmule, mot 40 730 tonn i hele fjor. Færøyske trålere har også levert 34 596 tonn kolmule i Danmark.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Færøyske trålere skal ifølge færøyske regler om mulig levere det aller meste av sine fangster på Færøyene. Men det er unntak om det blir lenge å vente på lossing. Da kan fangstene tilbys til kjøpere i utlandet.

Stille ved  fiskemelfabrikken Havsbrun

I uke 19 ble det levert 15 740 tonn kolmule ved fiskemelsfabrikken Havsbrun på Færøyene. Uka før var kvantum over 14 000 tonn kolmule. Men fra og med 14. mai rammet en omfattende streik Færøyene. Siste levering av kolmule til Havsbrun var i uke 20. Da leverte fartøyet «Katrin Johanne» 1600 tonn.

Siden har færøyske fiskefartøy levert kolmulefangstene med i Norge, Danmark og Island. Streiken er nå i sin fjerde uke. I tillegg til fiskemelfabrikkene rammer streiken også mottak av konsumfisk. Hvitfisktrålere levert fangster blant annet i Norge og Danmark.

Ett lite  kvantum til konsum

Blant kolmulefangstene levert i Norge er et mindre kvantum på snaut ti tonn levert til innfrysing. Det meste av denne kolmulen, er tatt som bifangst i fiske etter strømsild som færøyske fartøy leverer til konsum. I Norge blir strømsild nesten utelukkende levert til produksjon av fiskemel.

Kolmule verdt 300 millioner kroner

Med en snittpris på cirka 3,50 kroner per kilo er de færøyske kolmulefangstene levert i Norge verdt cirka 160 – 170 millioner kroner. I Danmark, er det ifølge danske Fiskeristyrelsen per 29. mai, levert 34 596 tonn til en verdi av cirka 100 millioner danske kroner. Det tilsvarer nesten 154 millioner norske kroner. I fjor ble det levert 21 628 tonn verdt 49,6 millioner danske kroner. Når leveringer til Island og eventuelt andre steder som Shetland, så har færøyske trålere levert kolmule verdt over 300 millioner kroner i utlandet.

Færøyske fartøy har nå avsluttet kolmulefisket

Færøyske fartøy leverer normalt en del av kolmulen i utlandet, men i langt nær samme grad som de nå har blitt tvunget til på slutten av årets kolmulefiske. I fjor ble det levert 40 730 tonn kolmule av færøyske fartøy.

I øyeblikket er «Finnur Fridi» på vei til Skagen med fangst. Denne er tatt på østsiden av Færøyene, hvilket kan bety at det er sild og ikke kolmule. De aller fleste andre færøyske pelagiske fartøy har lagt til kai på Færøyene.

Også hvitfisk må leveres i utlandet

Også i Danmark, og sannsynligvis flere andre lande, er det levert fangster med hvitfisk i utlandet som følge av streiken.

Det ble før helgen forsøkt å få i gang forhandlinger med fagforeningene som er streik. Men det er foreløpig ikke kommet meldinger om streiken går mot en slutt. På Færøyene rammer streiken blant annet havnene, bensinstasjoner og bunkringsanlegg, kollektiv transport og distribusjon av matvarer.

Det kan se ut som om "Karin Johanna" leverfte årets siste færøyske kolmulefangst i Norge. Foto Paul Msije
Facebook