Vilhelm Torsteinsson har levert over 6000 tonn NVG-sild til norske fryserier. Foto Karstensens Skibsværft

I løpet av under fire uker, har ett fartøy levert over 6000 tonn NVG-sild til en verdi av rundt femti millioner kroner. Mye tyder på at fartøyet vil levere enda mer sild i år, til stor glede for norske fryserier.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Den 28. august meldte Vilhelm Thorsteinsson 1446 tonn NVG-sild til Sildelagets auksjon. Silda var tatt med pelagisk trål i tre hal på henholdsvis 229, 495 og 722 tonn. Etter lossing ved Pelagia AS sitt anlegg på Træna, til havs igjen.

Fjerde fangsten til nå i år

6. september meldte fartøyet inn 1436 tonn. Denne gang tatt i fire hal på henholdsvis 392, 462, 298 og 284 tonn. Denne gang ble fangsten solgt til Grøntvedt Pelagic AS.

Det gikk ikke lenge før Vilhelm Thorsteinsson kunne melde inn ytterligere 1605 tonn. Denne gang tatt i tre hal på henholdsvis 4,44, 661 og 530 tonn. Også denne fangsten ble kjøpt av Grøntvedt Pelagic A/S.

Samme kjøper fikk også den fjerde lasten som ble meldt inn åtte dager senere, 22. september. Denne gang kunne fartøyet melde inn hele 1676 tonn tatt på tre hal på 728, 433 og 515 tonn. Totalt har Vilhelm Torsteinsson i år levert 6168 tonn NVG-sild til norske kjøpere. Dette er innmeldt kvantum, og faktisk innveid kvantum kan variere litt i forhold til innmelding.

En islandsk kjempe

Om årets gjennomsnittspris for NVG-sild til konsum legges til grunn, har den islandske båten levert sild til en verdi av 49,1 millioner kroner. Dette beløpet er sannsynligvis høyere.

Det effektive islandske fartøyet ble bygget ved Karstensens Skibsværft i Skagen og overlevert til Samherji PF våren 2021. Det har en lengde på 89,07 meter og bredde på 16,60 meter. Skipet har tretten RSW-tanker med en samlet kapasitet på 3350 kubikkmeter.

I fjor leverte den effektive islandske båten tre laster med NVG-sild, på totalt 4261 tonn innmeldt. Største innmeldte fangst var da 1579 tonn. Året før, i 2021 meldte Vilhelm Thorsteinsson inn 6308 tonn tatt på fem turer.

Har fortsatt mer kvote på NVG-sild

Eier av Vilhelm Thorsteinsson, Samherjo PF, har etter det Fiskerimagasinet erfarer fortsatt mye kvote igjen på NVG-sild og islandsk sommergytende sild, som nå fiskes. Tidligere år har fartøyet levert sild langt ut i oktober måned. Det er derfor grunn til å forvente at kvantum i år vil bli høyere.

Norske fartøy har fortsatt 219 547 tonn kvote

Frem til og med 11. september var det omsatt 181 527 tonn NVG-sild til konsum gjennom Sildelagets auksjon. Gjennomsnittsprisen har vært 7,97 kroner per kilo. Årets norske kvote er på 388 490 tonn NVG-sild. Av den norske NVG-kvoten er per 23. september 168 933 tonn fisket og seddelført. I tillegg er det et lite kvantum på ti tonn som er meldt inn, men ikke ført sluttseddel på. Det betyr at 219 547 tonn gjenstår å fiske før årskiftet.

 

Skotske Taits meldte i vår inn fire fangster på 1350 tonn NVG-Sild. Foto Aage Schjølberg, Shipspotting

16 536 tonn NVG-sild levert av utenlandske fartøy

Utenlandske fartøy har i tillegg til de norske fangstene levert 16 536 tonn. 6136 tonn er som nevnt levert av Vilhelm Torsteinsson. Det resterende er levert av de britiske båtene Taits (1350 tonn), Serene (1300 tonn), Quantus (115)0 tonn, Christina S (860 tonn), Charisma (510 tonn), Challenge (1000 tonn) og Antarctic 2 (800 tonn), samt de to russiske frysetrålerne Zvedzda Murmana (762 tonn) og Kapitan Gerashcher (770 tonn).

    

LES OGSÅ:

Nesten 40 000 tonn makrell levert til mel og olje

Fant makrell etter ti dagers leting