Nordsjøsild

Av 8019 tonn Nordsjøsild meldt inn gjennom Norges Sildesalgslag siste sju døgn, frem til 12:00 i dag søndag, er bare 214 tonn meldt inn av norske fartøy. Nordsjøsildfisket er for øyeblikket totalt dominert av utenlandske fartøy som til nå i år har levert 33 900 tonn. Ett av fartøyene har leverte 6540 tonn.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Ett av de utenlandske fartøyene som har levert Nordsjøsild siste uke er nordirske Voyager som leverte 1000 tonn. Derved har Voyager, basert på kvantum innmeldt til Sildelaget i år, levert hele 6540 tonn Nordsjøsild.

Voyager har i likhet med andre utenlandske fartøy, levert så godt som utelukkende til konsum. Det betyr at fartøyets fangst, med årets snittpris på 10,30 kroner per kilo, er verdt rundt av 65 millioner norske kroner.

Nordsjøsild til konsum betales rundt ti kroner

Snittprisen på Nordsjøsild har de siste ukene vært fallende og lå i siste oppdatering fra Sildelaget på 9,57 kroner. Selv om dette skulle være prisen Voyager har oppnådd for hele kvantumet, gir det fortsatt en fangstverdi på hele 62,5 millioner kroner.

I fjor ble Nordsjøsild til konsum i snitt betalt 7,70 kroner, hvilket betyr at det i år er en økning på 2,60 kroner. Nordsjøsild til oppmaling ble i fjor betalt med 5,62 kroner. I år er fangstene til fiskemelproduksjon så langt betalt med en snittpris på 7,52 kroner per kilo. Totalt er det i år levert cirka 37 600 tonn Nordsjøsild til oppmaling, mot hele 57 400 tonn i fjor.

Nedgangen i kvantum levert til mel skyldes flere årsaker. Blant annet at det har vært mulig å fiske i britisk sektor, og rederne har derved ikke fryktet at de ikke skulle klare å ta årets kvote. Noen sier også at det har vært bedre konsumkvalitet i år. Men også en pris på over ti kroner per kilo for mange fangster levert til konsum har nok også en innvirkning.

Harvest og Eros beste norske

Det norske fartøyet som har levert mest Nordsjøsild i år er «Harvest». Det har meldt inn 2450 tonn, med Eros hakk i helene med innmeldt 2410 tonn. Det gir fangstverdi på 24 – 25 millioner kroner på hver av fartøyene.

Lite restkvote på Nordsjøsild tilbake

Norske fartøy har nå bare 19 632 tonn Nordsjøsild tilbake av en kvote på 117 171 tonn. Totalt er det, når utenlandske fartøy inkluderes, frem til i dag søndag meldt inn 130 786 tonn. Avhengig av hvor mye mer utenlandske fartøy leverer og hvor mye av den norske restkvoten som fiskes, kan verdien på årets Nordsjøsildfiske raskt nærme seg 1,4 til 1,5 milliarder kroner. utrolige

Skotske Voyager har levert Nordsjøsild med verdi rund 65 millioner kroner. Foto Tage Risjhøj, Kastensens Skibsværft.