To norske nybygg ved Karstensen Skibsværft. Til venstre "Polarbris" og til høyre "Havsnurp".

Først pandemi og så krig er hovedårsak til at ett dusin nybygg som skal leveres av danske verft er forsinket. De polske skrogverftene har slitt med restriksjoner under pandemien, mangel på arbeidskraft, mangel på stål og sene leveranser av komponenter. Dette har rammet danske verft og båtbyggere, og ikke minst rederiene som har kontrahert fartøyene.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Karstensens Skibsværft i Skagen opplevde mange og relativt store forsinkelser på nybygg under pandemien. Parallelt tok verftet tak i problemene i Polen, og de har nå sitt eget skogverft. Da verftet i fjor leverte nye «Gollenes», kunne dette fartøyet blitt levert flere måneder tidligere om blant annet en norsk underleverandør hadde kunnet levere utstyret på tiden.

Karstensen Skipsværft har tatt grep

Selv om fartøyene som Karstensens Skibsværft er store, er ikke forsinkelsene for disse nødvendigvis større enn for mindre skrog som bygges i Polen. Det tyder på at de grep verftet har tatt ved å kjøpe et verft for å bygge skrogene selv, gir resultater. Etter problemene under pandemien ser det ut som om de har fått mye bedre kontroll på fremdrift i prosjektene. Blant de norske fartøyene som skal leveres fremover er «Herøyhav» (75 meter) med planlagt overlevering i oktober i år og «Hargunn» (83 meter) som skal leveres i mars 2026.

Har ni nybygg i ordre

Totalt ser det ut til at Karstensen Skibsværft for øyeblikket har ni fartøy i sin ordreliste. I tillegg til «Polarbris» og «Havsnurp» ligger færøyske «Finnur i Fridi» (88 meter) og islandske «Håkon» (75,40 meter) ved verftets kai i Skagen. «Finnur i Fridi» skulle etter planen vært levert nå i januar og «Gjøgur» først i april neste år.

Polarbris

«Polarbris» som har en lengde på 43,5 meter og bredde på 11,5 meter bygges for Polarbris AS, et rederier som eies av Kjell-Gunnar Hoddevik, Johnny Årvik og Jan-Ove Langeland.

Fryse- og kjøleanlegg er levert av Teknoterm, mens Bjørdal Industrier har levert en avansert fabrikk som også er bygget for snøkrabbe. Fartøyet er også utstyrt med en nedsenkbar azimuth fra Brunvoll i forskipet. Elektriske vinsjer

Skulle i henhold til opprinnelig plan vært levert august i fjor. Det ble i fjor sommer søkt om forlenging av erverv på grunn av problemer med stålleveranser som følge av krigen i Ukraine. Dette ble gitt til 31. desember. I oktober ble det sendt ny søknad og direktoratet innvilget forlengelse til 31. mars.

«Polarbris» har vært på tekniske prøvetur, om det blir mot slutten av mars før fartøyet seiler fra Skagen, så er det 6 – 7 måneder etter planlagt tidspunkt.

Havsnurp

Like ved «Polarbris» ligger nybygget «Havsnurp». Dette er en pelagisk tråler og snurper med lengde på 69,99 meter og bredde 14,8 meter bygges for Havsnurp AS i Midsund. Fartøyet ble bestilt i august 2022. Planen var overlevering av nybygget i oktober i fjor.

Fartøyet har vært på teknisk prøvetur og burde være klar for overlevering om kort tid. Også for dette fartøyet er forsinkelsen i ferdigstillelsen relativt kort, sett opp mot mange andre nybyggingsprosjekter ved ulike verft i senere tid.

Knester

75,20 meter lange, 15,50 meter brede «Knester» var planlagt levert nå i februar. Men skroget er fortsatt ikke kommet fra Polen. Den pelagiske trålen og snurperen blir utstyrt med en Bergen Enginees hovedmotor som yter 5300 kW, og hydraulisk dekksutstyr fra Karmøy Winch, samt to kraftige sidepropeller med ytelse på henholdsvis 1400 kW og 950 kW.

Siden fartøyet ikke er kommet til Skagen enda, vil det nok minst vare til høsten før dette fartøyet blir levert.

Havfisk

75,10 meter lange, 16,20 meter brede «Havfisk» som bygges for Veibust Fiskeriselskap skulle etter planen vært levert i juli i fjor. Skroget til den pelagiske tråleren/snurperen er fortsatt ikke kommet til Skagen.

Fartøyet er utstyrt med en Wärtsilä hovedmotor med ytelse på 5200 k», samt tre Scania hjelpemotorer som hver yter 600 kWe. Hydrauliske vinsjer og dekksutstyr er levert av Karmøy Winch.

ARTIKKEL FORTSETTER NEDENFOR

"Polarbris" nærmer seg ferdig og har vært ute på teknisk test.
"Havsnurp" ved verftets kai i Skagen. Foto Terje Engø
Slik ser "Havfisk" ut på tegninger fra verftet. Illustrasjon Karstensen Skibsværft
Slik blir "Knester" seende ut. Illustrasjon Karstensen Skibsværft.
"Hargunn" er ett av ni skip i bestilling ved Karstensen Skibsværft. Illustrasjon Karstensen Skibsværft

Trønderhav

Nye «Trønderhav» er bestilt ved det danske verftet Thyborøn Skibs og Motor. Med en prislapp på 120 millioner kroner vil det være det største og dyreste fartøyet som er levert av verftet. Men nybygget har ikke bare blitt en enkel oppgave. Det er som mange andre kraftig forsinket fra polsk skrogverft.

– Vi er nok rundt ni måneder forsinket med nybygget, sier daglig leder Tage Hansen til Fiskerimagasinet. Han er på Kastrup for å skifte til fly til Polen i dag torsdag. I begynnelsen av kommende uke skal skroget sjøsettes, og det vil deretter bli slept til Thyborøn.

«Trønderhav» får en lengde på 44 meter og bredde på 9,50, og fartøyet vil bli utstyrt med seks RSW-tanker med en total kapasitet på 499 kubikkmeter.

Det blir et 70 m2 stort fabrikkdekk, som skal utstyres med fire sløyemaskiner og vasketanker. Om bord vil det også være en ismaskin med kapasitet på ti tonn om dagen.

Hovedmotoren er en ABC som yter 1800 Hk. Det er Seacon AS i Måløy som har designet fartøyet som rigges for trål og snurrevad. Tromler, vinsjer og annet dekksutstyr står klart i  Thyborøn, produsert av verftet.

Thyborøn Skibs- og Motor har bygget en rekke fartøy de siste årene. Men de har ikke vært like uheldige med forsinkelser ved skrogverftet som denne gang.

"Trønderhav" er det største fartøyet som har blitt bygget av Thyborøn Skibs og Motor. GA Seacon AS
I begynnelsen av neste uke skal "Trønderhav" sjøsettes og så slepes til Thyborøn. Foto Thyborøn Skibs og Motor.

Stording

«Stording» med lengde på 14,99 meter og bredde 7,50 meter, er et fartøy med plastskrog som bygges for Stord Fiskeriselskap på Stord av Bredgaard Boats i Rødby i Danmark.

Verftet som er spesialisert på store båter med plastskrog har etter hvert levert en lang rekke fartøy til norske redere. I fjor leverte de fartøyet Sulebas. Det var kraftig forsinket blant annet på grunn av problemer med å få ferdigstilt arbeidet med hydraulisk utstyr.

Fartøyet som rigges for not og snurrevad har et lasterom på 90 kubikkmeter. Ifølge kontrakt skulle fartøyet vært levert 2. oktober.

Rederiet har søkt om og fått ny dato for erverv satt til 15. april. Forsinkelsen skyldes blant annet ringvirkning av forsinkelser med andre nybygg, opplyser Bredgaard Boats.

“Stording” nar nylig fått maling på skroget, men står fortsatt i innendørs i hallen for båtbyggeriet bygger fartøyene. Det gjenstår fortsatt noe arbeid som skal utføres i hallen før båten blir sjøsatt.

"Stording" har nylig blitt malt og skal snart sjøsettes. Foto Bredgaard Boats

Les også:

Vestværftet med fem forsinkede fartøy

Det har vært tøffe tider for Vestværftet hvor fire norske redere har fiskefartøyer i bestilling. Tre store avanserte fartøy til en kostnad av over 300 millioner kroner hver, ett førti meter langt fartøy med prislapp ikke langt fra 300 millioner kroner,  samt en 21-metring med prislapp på rundt 60 millioner kroner har verftet i ordreboken. Det vil fartøyer med samlet pris på nærmere halvannen milliard norske kroner, men som alle er forsinket. Et par av fartøyene er langt over ett år forsinket, og skrogene er enda ikke ankommet verftet i Hvide Sande.

Samtlige fartøyer er forsinket ved polsk skrogverft. Ett skrogverft har gått konkurs, og verft og redere har måttet betale flere millioner kroner ekstra for å redde prosjekter fra havari. 

Daglig leder Ove Kristensen har ikke ønsket å bli intervjuet om situasjonen. Det vil han gjerne først når han får levert ett eller to av de norske fartøyene. Reder Tor-Gunnar Kransvik har tidligere uttalt til Fiskerimagasinet at han er svært fornøyd med den innsats og det arbeid Kristensen og verftet har gjort i en svært vanskelig situasjon.

Aksel Johan

«Aksel Johan» er en kombinert snurrevad- og krabbebåt som bygges for Berg Fisk AS. Fartøyet får en lengde på 40 meter og bredde på 9,2 meter. Rederiet fikk nylig forlenget ervervstillatelsen til 15. mars. Problemet er i følge Vestværftet bemanningsproblemer, samt forsinkelse knyttet til levering av batteripakke.

Dette fartøyet skiller seg fra de tre andre 45,5 meter lange fartøyene ved at selv skroget har større likheter med andre tidligere fartøyer levert av verftet.

Søknaden er begrunnet med at fartøyet ikke er leveringsklart før i midten av mars 2024, med bakgrunn i bemanningsproblemer, samt forsinkelse knyttet til levering av batteripakken. Dette er bekreftet av byggeverkstedet. Fartøyet ligger ved kai i Hvide Sande.

Øksnesværing

Øksnesværing blir 45,5 meter lang og 12 meter bred. Fartøyet skal etter planen overleveres i løpet av dette året. Øksnesværing er en not- og snurrevad båt med lasterom på 499 kubikkmeter. Rommet kan brukes til både levende fiske, bulk, kasser og RSW.

Øksnes Kystfiske AS ble opprinnelig gitt utskiftingstillatelse frem til 26. februar i fjor. Den er forlenget to ganger, og siste gang 28. august i år. Det betyr at fartøyet er over ett år forsinket.

Vi er glade for å få levere et komplett RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) på 750 kW, samt fire levendefisk-pumper til Øksnes Kystfiske sitt nybygg BN 374 Øksnesværing. Dette vil sikre effektiv nedkjøling av sjøvann og skånsom håndtering av fisk om bord. 

Bernt Oscar

Rederiet Kransvik Kystfiske har ventet lenge, og det har blitt dyrt. For å redde «Bernt Oscar» har de trådt til med mer penger. Skroget måtte på grunn av konkurs ved polsk skrogverft kuttes i to og flyttes til et annet verft.

Nye «Bernt Oscar» får en lengde på 44,5 meter og bredde på 12 meter. Båten rigges for not og snurrevad og skal frakte fisk med RSW, levende fisk og fisk i kar. Båten får hybrid fremdrift med motor som yter 1920 kW og et batteri på 1000 kilowatt. Gir og propell er levert av Finnøy Gir og Propeller.

Fiskeridirektoratet har forlenget ervervstillatelsen flere ganger. Årsaken var i begynnelsen nedstengninger og restriksjoner i Polen som følge av Covidpandemien. Denne medførte at kjølen ikke ble strukket før i desember 2020. Forsinkelsene gjorde og at skrogverftet måtte betale mer for stålet som økte kraftig i pris på grunn av krigen i Ukraina. Ennå er det usikkert når skroget kommer til Hvide Sande og kan bli utstyrt.

Elias Johan

Benonisen Fiskeri AS venter på «Elias Johan» som skulle vært levert i oktober 2022. Dette fartøyet har en lengde på 50,5 meter. Fartøyet er rigget for not og snurrevad, og utrustes med mulighet for å frakte fisk i RSW, frys, levende og fersk. Lasterommet er på 499 kubikkmeter. Fabrikken fra Melbu Systems inkluderer Loppa sløyemaskiner.

I november i 2022 uttalte reder Kristian Benonisen til Lofotposten at båten som opprinnelig skulle vært levert i oktober 2022 så ut til å bli forsinket med ett års tid. Den er fortsatt ikke levert.

Båragutt

Båragutt Havfiske AS i Tromsø bestilte ved årsskiftet 22/23 en kombinert snurrevadbåt, tråler og teinebåt med lengde på 49,5 meter og bredde på 13 meter. Fartøyet får et lasterom på 650 kubikkmeter. Fartøyet som har snøkrabbetillatelse blir også utstyrt for ombordproduksjon.

Opprinnelig plan tilsa levering i mai i år. Siden det fortsatt ikke har ankommet fra polsk til Vestværftet i Hvide Sande er det neppe et realistisk tidspunkt for levering. Fartøyet har også blitt endret i dimensjoner etter at prosjektering av nytt fartøy startet.

Det betyr at det har vært mindre problemer med skrogverftet for dette fartøyet, siden det allerede er i Hvide Sande, selv om det er det av tre søsterskip som ble bestilt sist.

Dette er også et avansert kombinert tråler og snurrevadbåt. Motor er en MAN som yter hele 3353 hestekrefter.

Fartøyet skal erstatte det 19,75 meter lange fartøyet «Flobjørn», bygget i Tyrkia.

Ingeborg Arntsen

Denne 20 meter lange garn- og linebåten bygges for rederiet Nordsten AS. Den ble bestilt tidlig 2022, og den skulle etter opprinnelig vært levert nå. Men skroget ble fem måneder forsinket fra polsk skrogverft som følge av problemer knyttet til krigen i Ukraina, opplyser skipsmeglerfirmaet Macom AS i søknad om forlengelse av erverv.

"Aksel Johan" har fått forlenget ervervstillatelsen til midten av april. Dette er et bilde av fartøyet fra 7. februar. Foto Terje Engø
Slik blir Øksnesværing seende ut ifølge verftets tegninger. Tegning Vestværftet
"Bernt Oskar får hybrid fremdrift. Illustrasjon Vestværftet
"Elias Johan" er ett av seks fartøy som er forsinket fra polsk skrogverft. Illustrasjon Vestværftet
"Ingeborg Arntsen" er et avansert garn- og linefartøy. Her ved verftet i Hvide Sande. Foto Terje Engø

Ifølge kontrakten med verftet er «Ingeborg Artnsen» utstyrt med en MAN hovedmotor med ytelse på 735 kW. Det er valgt en svært avansert fremdriftsløsning som normalt sees på større fartøy.

Til hovedmotoren er det koblet et gir med utveksling 5,48:1 og PTO/PTI med clutch for en Varg Generator/elmotor. Hovedmotoren kan kobles fra slik at hjelpemotorene sørger for fremdrift. Hundested propeller har levert to elektriske baugpropeller, hver med ytelse på 160 hestekrefter.

Pris på nybygget ble i kontrakten med verftet i litt over ti millioner norske kroner og 39,7 millioner danske kroner. Med gjeldende vekslingskurs i begynnelsen av 2022 fikk nybygget en prislapp på cirka 61 millioner kroner. Endelig pris med tillegg for kjøp av elektronikk og dekksmaskineri utover basispriser har nok gjort nybygget litt dyrere.

«Ingeborg Arntsen» ligger nå ved verftet i Hvide Sande. Rederiet hadde opprinnelig en utskiftingstillatelse frem til 28. februar i år. I desember ble det som følge av forsinkelser ved verftet søkt om forlengelse. Det innvilget Fiskeridirektoratet 3. januar frem til 20. mai.

egenannonse