"Bajas" opplyser i søknaden at de får godt betalt for levende kreps. Foto Terje Engø

Bajas, – en sjark med lengde på 9,99 meter er den suverende sjøkresbåten i Norge. Det er to teinebåter. Oversikten over 99 fartøy som til nå har fisket over tusen kilo sjøkreps, viser at i dette størrelsen er det ikke størrelse det kommer an på.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Selv om det er trålere somi perioder har fisket med krepsetrål, klarer disse ikke å konkurrere med de mindre teinebåtene.

På en annen plass finner vi Teinefangst med 18 561 kilo, og på tredje plass kommer “Tenor”, en 35,25 meter lang reke- og hvitfisktråler med 18 996 kilo.

Trålerne som har levert sjøkreps har ikke bare tatt disse med krepsetrål og reketrål. Mange har definert redskapen som bunntrål, samt at det også er tatt 1344 kilo med flytetrål. 

Teinefiske dominerer krepsefisket

Av en total fangst til nå på 495 tonn sjøkreps har teinebåter fisket hele 353,5 tonn. I dette kvantum inngår også flere tonn oppgitt som fisket med garn.

Reketrålerne og industritrålere har tatt til sammen cirka 72 tonn.

I tillegg til teiner og trål er det også tatt sjøkreps inklusiv snurrevad og juksa.

Av det totale kvantum er cirka 490 tonn fisket av yrkesfiskere, mens 4837 kilo er levert av fritidsfiskere.

     .

Tallene i denne artikklene er alle hentet fra Sluttseddelregisteret og er oppdatert per 25. oktober.

Facebook