"Keipnes" struktureres etter over tretti år på havet. Foto Frode Adolfsen

Sannsynligvis ender fartøyet som nå er 34 år gammel som spiker når det struktureres. Snurrevadbåten har de siste årene skiftet navn og eier mange ganger, og har i perioder fraktet større verdier i form av kvoter enn den har fisket fisk. I år har den levert både torsk, hyse og sei. Men nå har rederiet fått innvilget tillatelse til å strukturere «Keipnes».

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

«Keipnes» ble bygget ved Sarpsborg Mek Verskted som «Nymodena» i 1989 for rederiet Nymodena AS i Tromsø. I 2011 ble det kjøpt av Sjøliv AS i Laukvik i Vågan. Siden har fartøyet både titt og ofte skiftet eier.

Året etter at det ble kjøpt av Sjøliv AS overtok Klotind AS på Myre i Nordland fartøyet på selveste julaften, ifølge skipsregisteret NOR. Men det skulle ikke gå mer 28 dager inn i det nye året, 2013, før Mikal Steffensen på Myre tok over eierskapet, – sannsynligvis som ledd i en kvotehandel. Bare sju uker senere var skipet tilbake hos Sjøliv AS.

Tilbake til Sjøliv AS

Men Sjøliv AS hadde ingen langsiktige planer for fartøyet, og det skulle bare gå ni måneder før Røstad & Sønn AS på Myre kjøpte fartøyet. De satt på skipet til det et halvt år senere, i mars 2015, ble solgt til Knut Olav AS i Sørvågen.

Artikkel fortsetter nedenfor banner3

"Senjaværing" overtar kvotene som nå hviler på "Keipnes". Foto Geir Vinnes
egenannonse

Heller ikke Knut Olav AS ble noen langsiktig eier. I midten av februar 2016 ble Arnøytind AS på Skjervøy i Troms ny eier. Og eier skulle de være helt til oktober 2017 når navnet på skjøtet ble endret til Hellværing AS.  Også her fant fartøyet roen i over ett år til det i slutten av januar 2019 ble solgt til Hallvardson AS i Tromsø.

Struktureres – siste eier ble Husøy Kystfiske

Neste eier ble Husøy Kystfiske AS på Husøy i Senja i februar 2020. Når det nå struktureres, er det er  kombinerte snurrevad og notbåten er ferdig med sin tjeneste som fiskefartøy, og ikke minst kvotefrakter.

I slutten av september søkte rederiet om tillatelse til å bruke strukturordningen for kystflåten. De ønsket å strukturere «Keipnes» ved å overføre kvoter til Senjaværing  og å trekke «Keipnes» ut av fiske.

Skal strippes for kvoter og fiskerinummer

9. oktober ble søknaden om å strukturere «Keipnes» innvilget av Fiskeridirektoratet. Fartøyet står fortsatt registrert i Merkeregisteret med kvoter, men vedtaket innebærer at rederiet har tid frem til 9. april til å gjennomføre struktureringen.

Flytter kvotene til et annet eldre fartøy

«Keipnes» som har en lengde på 20,88 meter og bredde på sju meter, har fortsatt samme hovedmotor som da fartøyet ble bygget. Motoren som har en ytelse på 624 hestekrefter, har nå nådd en alder på 44 år. Motoren ble installert i 1998.

Flytter kvotene til et annet eldre fartøy

«Keipnes» som har en lengde på 20,88 meter og bredde på sju meter, har fortsatt samme hovedmotor som da fartøyet ble bygget. Motoren som har en ytelse på 624 hestekrefter, har nå nådd en alder på 44 år. Motoren ble installert i 1998.

En fisker fra Værøy sier i en kommentar til artikkelen:

De nye strukturreglene innebærer at når fartøyet er strukturert og strippet for kvoter, kan det søkes inn på nytt om det dokumenteres at det skal ny kvote innpå som gir tilstrekkelig driftsgrunnlag. Kravet om å hugge opp fartøyene eller danne forening for fartøyvern er opphevet.\, sier Bensvik. Han spår at at Keipnes vil fortsette som fiskebåt..

LES OGSÅ:

Reketrålere billig til salgs – se oversikten

Dette skjer med strukturert fartøy

Det skal tinglyses at fartøyet ikke kan nyttes til fiske, ikke kan gjeninnføres i registeret over norske fiskefartøy og ikke kan selges til utlandet uten Fiskeridirektoratets samtykke. Fartøy som er fredet i medhold av kulturminneloven § 14a eller vernet av Riksantikvaren, kan likevel nyttes til sports- og rekreasjonsfiske etter havressursloven §§ 22 og 23 når det er tinglyst at det kan nyttes til slikt fiske.