For stor flott akkar som dette betales det ofte langt over hundre norske kroner per kilo på auksjon. Dette er fra fiskeauksjonen i Hirtshals. Foto Terje Engø

Fiske etter akkar har lange tradisjoner i Norge. Men fangstene har variert voldsomt, og svært lite norsk akkar har blitt levert til konsum. Nå øker fangstene i sør, og prisene for akkar som mange anser som agn. I Norge omsettes akkar til konsum for en høyere pris enn torsk. Selges den i Danmark er prisene langt høyere.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

En årsak har vært at en del markeder ikke har likt at det har vært vanskelig å fjerne hinnene på norsk akkar, sammenlignet med andre akkararter. Fin, fersk akkar har nå et potensial til å bli betalt med over hundre kroner per kilo.

Fangstene av akkar øker raskt i Danmark

Danske fiskere har i år fått store fangster av akkar i den sørlige del av Nordsjøen. Mens det i hele fjor ble fisket 207 tonn, er det i år fisket 358 tonn frem til midten av november. Norske fiskefartøy har levert 107 tonn akkar til mel og olje og bare 19 tonn til konsum. Samtidig får danske fiskere fra 50 til over 100 prosent bedre betalt per kilo for akkar.

Økende mengder trekker inn i Nordsjøen

Akkaren som nå i stadig større mengder trekker opp og inn i den sørlige del av Nordsjøen, er derimot ettertraktet som mat. Eksempelvis ble det i dag, onsdag 27. november ble en liten fangst på 22 kilo omsatt til 67,50 danske kroner per kilo ved auksjonen i Thyborøn. Ved auksjonen i Hirtshals ble det omsatt 520 kilo med pris varierende fra 80,68 norske kroner til 102,60 norske kroner per kilo. Der er snittprisen i år 69,75 norske kroner per kilo, mens den best betalte akkaren ble betalt hele 175,67 norske kroner per kilo.

Betales ofte over hundre kroner kiloen

For stor fin sjøpakket akkar er det ikke uvanlig at det på danske auksjoner betales over rundt hundre danske kroner per kilo. Akkaren blir i stor grad eksportert til europeiske land hvor den selges i fiskebutikker og på restauranter.

Den danske fiskeriavisen Dansk Fiskeritidende kan nå forteller at flere danske fiskefartøyer har seilt sørover i Nordsjøen for å fiske akkar. Når det er mangel på torskekvoter og vanskelig å unngå bifangst av torsk, er fiske etter akkar en god mulighet.

Bare små kvantum fiskes i Norge

Det lille kvantum av norsk akkar som er levert til konsum er i første rekke fisket med trål og snurrevad. Den som leveres til konsum har i første rekke blitt omsatt gjennom Fiskehav. Totalt er det per 29.november omsatt 15 052 kilo gjennom Fiskehav. Tilsvarende ble det i fjor omsatt 3 876 tonn i samme periode.

Over førti kroner i Vest-Norges Salslag

Ved Vest-Norges Fiskesalslag er det i år omsatt 4 205 kilo til en gjennomsnittlig pris på 39,30 kroner. I fjor ble det omsatt 1 206 kilo til 41,88 kroner per kilo. Det er en høyere pris per kilo enn hva snittprisen er på torsk. Faktisk er prisen nesten like god som prisen på blåkveite.

Økningen i omsetning skyldes nok både at flere fartøy har fisket med bunntrål og krepsetrål i sør, delvis at mengden akkar også har økt i norsk farvann.

egenannonse
Annonse
Det fiskes stadig mer akkar i sørlige deler av Nordsjøen. Danske båter vil i år mest sannsynlig viske over 400 tonn. Foto Terje Engø
Annonse
Facebook