Østerbris er en palgisk tråler og snurper. Familiens sjarker er atskillig mindre, men likevel interessante investeringer. Foto Geir Vinnes

   

Austevollingen Olav H Østervold og hans familie har fått en ny sjark inn i folden.  Inntil nylig eide de tre fartøy, – to store havfartøyer og en leppefiskbåt. Sist uke fikk de registrert ytterligere en liten sjark i merkeregisteret. Fra før har familien en sjark med leppefiskkvote og nå satses det ytterligere på å fiske både på hav og i fjord.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Frem til den nye sjarken ble levert, eide Austevollfamilien fartøyene Østerbris, Østerfjord og Småbrisen.

Satser på avgående fartøy og sjark

Østerbris er en kombinert snurper og pelagisk tråler med største lengde på 67 meter og bredde på 16,1 meter. Hovedmotoren er solid en Wärtsilä med ytelse på 6034 hestekrefter. Den pelagiske båten er bygget ved det tyrkiske verftet Cemre i 2014.

Østerfjord er et avansert fartøy med hybrid fremdrift, og kombinerer snurrevad og line. Det har største lengde på 67 meter og bredde på 14,6 meter, og er utstyrt med hovedmotor ned ytelse på 2561 hestekrefter. Fartøyet er bygget ved det tyrkiske verftet Tersan og levert i 2021.

Sjark med leppefiskkvote

Den tredje båten er Småbrisen ble er en sjark med lengde på 7,75 meter og bredde på 2,85 meter. Den er bygget ved Tobias Plastindustri i 2013 og kjøpt brukt i 2018. Den har rettigheter til leppefisk, noe som gir den rett til å fiske 48 000 leppefisk i år.

Ifølge sluttseddelregisteret har fartøyet til tross for leppefiskkvoten ikke fisket leppefisk eller levert annen fangst i år. Formeldt er Småbrisen eid med en tredjedel hver av Trond Østervold, Trond Michal Østervold og Ole Marius Østervold.

Fjerde båt er en Tobias 25-Admiral

Sist uke ble så sjarken Brisen registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister. Denne sjarken er kjøpt ny, og er også en Tobias-sjark av type Tobias 25-Admiral. Den har en lengde på 7,80 meter og bredde på 3 meter. Motor er en Yanmar som yter 370 hestekrefter. De skal ha betalt 2 510 000 kroner for sjarken. Av dette er to millioner kroner lån fra Nordea.

Ny sjark skal fiske med garn, line og teiner

Brisen eies av Olav H Østervold, Olav O. Østervold og Christian Østervold) med 33,33 prosent hver. Olav H Østervold er pensjonist og senior i familiens fiskerivirksomhet. I praksis er de to mindre båtene Småbrisen er eid av barn og barnebarn til Olav H Østervold. Han har ikke eierskap i denne sjarken. Men sjarkeierne er direkte eiere i de to store havgående fartøyene.

 

Familien eier også den svært avanserte line- og snurrevadbåten Østerfjord. Den ble levert av verftet Tersan i 2021. Foto Tersan Shipyard

   

Brisen skal ifølge søknad om erverv drive kystfiske med garn, line og teiner. Den har per dato ingen registrerte rettigheter. Det gjenstår å se om Brisen i likhet med Småbrisen sikrer seg en leppefiskkvote. Eventuelt at den flyttes fra Småbrisen til Brisen. Til nå i år er det ikke registrert fangst på Småbrisen ifølge sluttseddelregisteret.

Oppdatering:

Planlegger å fiske for 550 000 i året

Ifølge et driftsbudsjett sent inn til Fiskeridirektoratet i forbindelse med søknad om erverv av nybygg, opplyser Christian Østervold, styreleder og daglig leder for Brisen AS, at det planlegges å levere fangst verdt 550 000 per år.

Inntjening ifølge driftsbudsjett er fordelt med leppefisk (fri kvote) 150 000 kroner, Sjøkreps 200 000 kroner, taskekrabbe 100 000 kroner og breiflabb 100 000 kroner. Utgifter til mannskap er beregnet til 275 000 kroner, mens renter og avdrag vil koste 220 000 kroner.

 

LES OGSÅ:

Fant makrell etter ti dagers leting