Hummerfisket er kommet godt i gang. Og 29 merkeregistrerte båter har levert 100 kilo eller mer. Hvem ser du her. Totalt er det til nå meldt inn per fredag kveld 13 002 kilo hummer til salgslagene. I underkant av halvannet tonn av dette er fisket av fritidsfiskere. Fritidsfiskere omsetter bare en svært liten andel av hva de fisker. Den totale fangsten er derfor atskillig høyere enn omsatt kvantum.

                     .

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Av de 29 båtene som har fått sluttseddel på 100 kilo eller mer hummer er fire som har mer enn 200 kilo. Inntil nå er det 229 båter med fiskerimerke som har levert og fått sluttseddel på hummer. Aller mest har «Vågen», hjemmehørende i Sirevåg i Rogaland fisket. Ifølge sluttseddelregisteret har de lev er 267 kilo.

Nest mest har Kragerøbåten «Pandaen» levert med 245 kilo, mens «Sydnes» som holder i Fredrikstad har fått sluttseddel på 233 kilo. I tillegg til disse er det bare ett fartøy til som har passert 200 kilo. Det er Løven, hjemmehørende i Sandefjord, som er registrert 201 kilo.

Hummer for over 6 millioner

I Fiskehav sitt distrikt, hvor det leveres aller mest hummer er det ifølge sluttseddelregisteret omsatt 6940 kilo. I Vest-Norges Fiskesalgslag er det omsatt 1149 kilo, i Surofi 1831k kilo og i Råfiskelaget 3082 kilo. Av årsak som Fiskerimagasinet ikke kjenner er det oppgitt 8138 kilo i Fiskehav sin statistikk, som er mer enn hva som er registrert i Fiskeridirektoratets sluttseddelregister.

Nesten 400 kroner kiloen for hummer

Legges snittprisen i Fiskehav på 393 kroner per kilo til grunn, er verdien på hummer omsatt frem til fredag, cirka 6,3 millioner kroner. Rogalandsbåten Vågen som har fisket mest har en fangstverdi på cirka 105 000 kroner. Vågen har en lengde på 7,80 meter.

Fritidsfiskerne fisker desidert størst kvantum

Det er få yrkesfiskere blant hummerfiskerne. Hele 34 322 personer har meldt seg på for å kunne fiske hummer. I fjor var det 34 578 personer og i 2021 var antallet 34 060. Det kvantum som er registrert med sluttsedler er derfor antakelig bare en liten del av den totale hummerfangsten. Om de som har registrert seg for å kunne fiske hummer, i snitt har fisket to kilo til nå, utgjør det over hundre tonn.

 

De 229 yrkesfiskere har til nå fått cirka 50 kilo i snitt. Å anta at fritidsfiskerne, selv om de bare kan fiske med ti teiner, til nå har fått tre kilo i snitt er nok et konservativt estimat.

Det gjøres oppmerksom på tallene her er basert på sluttseddelregisteret og hva som ble registrert frem til og med fredag 20.10.2023. I løpet av lørdagen og søndagen er det flere båter som nok passerte hundre kilo.

LES OGSÅ:

57 beslag og 30 politianmeldelser etter aksjon

På sporet av det store uløste hummermysteriet

egenannonse
Facebook