Fiskeskjer har ifølge data Fiskeridirektoratets merkeregister hele 10.200 hestekrefter. Foto Aage Schjølberg, Shipspotting

Fiskeflåten kan rangeres etter størst motor, lengst fartøy, største lasteevne, størst fangst eller kvoter. Her har vi rangert 52 fiskefartøy med hovedmotor med ytelse på 6000 hestekrefter eller mer. Det er en motorprodusent som er klart dominerende blant de med de største i fiskeflåten.

 

Av Terje Engø

Er det mulig å rangere fiskefartøyer etter ytelse på fremdriftsmotor? Mens eldre båter stort sett hadde en motor dedikert til fremdrift, er bildet mer komplisert nå. Nye fartøy har gjerne flere motorer som kan brukes fleksibelt til alle behov om bord i et skip. Selv om alle motorer kan brukes til fremdrift samtidig, skjer det ikke. Skal da all motorkraft regnes som hestekrefter til fremdrift?

I noen tilfeller kan et batteri lades ved hjelp av hjelpemotor, eller ved peak sharing fra driften av hovedmotor. Eller hjelpemotorer kan brukes til å øke kraft som overføres til giret. Kraftuttak har også på noen fartøy blitt kraftinntak.

Sunderøy har nest størst hovedmotor. Den har en en Bergen Diesel som yter 9762 hestekrefter. Foto Geir Vinnes

En motorprodusent dominerer blant de store

Det som oversikten klart og tydelig viser er at det er en motorprodusent som er relativt dominerende.

Av de 52 fartøyene i oversikten har hele 21 motor levert av Wärtsila. På en annen plass kommer Bergen Diesel som har skiftet navn flere ganger. I oversikten har vi latt Bergen Diesel og Bergen Enginees enkelt og greit være Bergen. Rolls Royce er også produsert ved samme fabrikk i Hordvik utenfor Bergen. Disse motorene er å finne i tretten fartøy.

En annen stor produsent av motorer er Caterpillar. Det er ni motorer som er oppgitt til å være Caterpillar. Men det er også fire med MaK. Når vi ikke teller dem som Caterpillar er årsaken at det er et selvstendig merke, men eid av Caterpillar.

Klart dominerende er Wärtsilä blant de aller største. Det er 21 fiskefartøy med hovedmotor som yter 7000 hestekrefter eller mer. Hele 12 av disse er utstyrt med motor fra Wärtsila.

LES OGSÅ:

70-meter langt fiskefartøy ble før helgen norsk

Granit bærer navnet med rette. I kjelleren har fartøyet en Wärtsilä som kan sparke fra med 9400 hestekrefter. Foto Foto Frode Adolfsen
egenannonse
Facebook