"Kamilla Grande" er ett av to fartøy som har fisket nærmere 4000 tonn med snurrevad3. Foto Geir Vinnes

Det er 69 fartøy med lengde over 28 meter som har levert fangst tatt med snurrevad. Av disse har 25 levert tusen tonn eller mer. Her ser du oversikt over de 30 snurrevadbåtene som har fisket mest frem til 5. november.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

En del av fartøyene i oversikten fisker også med andre redskaper, i første rekk snurpenot. Disse fartøyene kan ha store fangster i tillegg om de ble lagt til i oversikten.

Tredoblet kvantum tatt med snurrevad

Bruk av snurrevad har økt kraftig i popularitet de siste femten år. I 2003 ble det fisket 46 000 tonn med snurrevad. Det var en gradvis og forsiktig økning frem til 2009 da det ble tatt 57 000 tonn med snurrevad. Etter det har det stort sett vært en kraftig økning fra år til år.

"Rowenta" er fartøyet som har fisket størst fangst med snurrevad så langt i år. Foto Frode Adolfsen

I fjor og i forfjor stagnerte veksten og det ble fisket henholdsvis 170 000 og 169 000 tonn. I år det per 5. november levert sluttsedler på 138 400 tonn. Sei og hyse vil avgjør om kvantum kommer over eller under fjorårets kvantum.

To fartøy med nesten 5000 tonn hver

Godt over halvparten av årets fangst, 75 873 tonn, er tatt av 69 snurrevadfartøy i lengdegruppen over 28. meter. Blant disse 69 fartøyene er det noen som stikker seg ut med svært høy fangst. Det er de to fartøyene, «Rowenta» og «Kamilla Grande» som har fisket 4776 tonn og 4718 tonn hver. Deretter etr det et stykke ned til «Knut Olav» med 3390 tonn og «Leander» med 2936 tonn.

Båter fra Larsnes og Vestværftet på topp

Interessant å legge merke til er at de fire båtene med størst fangst, er to fartøy bygget ved Vestværftet i Hvide Sande i Danmark og to bygget ved Larsnes Mek. Verksted.

I oversikten over de tretti fartøyene med størst fangst er det ytterligere fire bygget ved Larsnes Mek. Verksted og ett til bygget ved Vestværftet.

Det innebærer at ett av tre snurrevadfartøy i rangeringen av de tretti beste, er bygget ved Vestværftet eller Larsnes Mek Verksted. Blant de tretti fartøyene er også fjorten bygget de i 2013 eller senere. Ti av fartøyene er 20 år eller eldre. Men generelt har de effektive store snurrevadfartøyene relativt lav gjennomsnittalder.

LES OGSÅ:

Disse femti båtene har fisket mest taskekrabbe

egenannonse
Facebook