Det store fabrikkskipet "Ocean Fresh" er til salgs for litt over en kvart milliard kroner. Foto Tyzef29/Shipspotting

Fabrikkskipet med lengde på godt over hundre meter er til salgs. Konflikter mellom eiere, og stadig mindre fisk til en høyere pris utenfor Mauritania, fikk eierne til å flytte skipet fra Mauritania til Oman. Har du rundt 260 millioner kroner på bok, eller en risikovillig bankforbindelse, så kan skipet bli ditt.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Eier av fabrikkskipet er ifølge Norsk Internasjonalt Skipsregister Ocean Fresh Foods AS på Smøla. Dette selskapet er kontrollert 60 prosent av Atlantic Dawn UC i Killybegs i Irland og 40 prosent av Marine Recycling AS i Austevoll, som igjen eies av Partrederiet Karoløs ANS. Dette rederiet har fem aksjeselskap som partnere. Disse partnerne er Odd Karsten Østervold, sønnen Karsten og tre andre familiemedlemmer.

Odd Karsten Østervold er mest kjent for å ha bygget opp rederiet Hordafôr AS. Han var blant de aller første i Norge som så hvilke verdier som skjulte seg i fiskeavfall fra fiskeforedling og fiskeoppdrett. Dette selskapet ble solgt til Pelagia AS for tre år siden.

Mistanke om korrupsjon og hvitvasking

Siden har en strid mellom Østervold og det irske selskapet dominert overskriftene i media. Østervold mistenker at hans irske partner har unnlatt å føre inntekter fra 78 000 tonn fisk i regnskapet, og i den forbindelse underslått nærmere 400 millioner kroner fra driften av fabrikkskipet «Ocean Fresh».

ARTIKKEL FORTSETTER NEDENFOR

Fartøyet ligger nå oppankret utenfor Du

Det skal også være mistanke om korrupsjon og hvitvasking i forbindelse med utbetaling av rundt en kvart milliard kroner til det mauritanske selskapet IPR Mauretanie SARL.

Selskapet etterforskes nå av Økokrim og irske politimyndigheter. Beskyldningene tilbakevises av de irske eierne.

Mye av samarbeidet mellom Østervold og irske Atlantic Dawn har dreid seg om fabrikkskipet «Ocean Fresh». Fra 2013 til 2020 lå «Ocean Fresh» utenfor Nouakchott i Mauritania hvor det kjøpte fisk, i hovedsak sardinella, fra mindre fiskefartøy. Fangstene ble fryst og pakket om bord i skipet som har plass til et mannskap på hele 58 personer.

«Sea Fresh» flyttet til omansk farvann

I 2020 ble fabrikkskipet flyttet til Oman hvor de håpet på bedre lønnsomhet. Utenfor Mauritania var det større konkurranse om råstoff, flere og flere båter knyttet til selskaper som hadde behov for fisk til egne mottak, deriblant fiskemelfabrikker. Nå har fartøyet ligget utenfor fiskerihavnen Duqm siden. At fartøyet nå selges kan tyde på at kombinasjonen av konflikt mellom eierne og politiets etterforskning av eierselskapet er medvirkende til at fartøyet selges. For Østervold er det nok viktig å sikre seg sin andel av skipets verdi.

Skipet ble bygget ved Tacoma Boatbuilding i USA i 1983. Planen var at det skulle brukes til forbrenning av avfall, men det ble senere bygget om til et flytende fiskeforedlingsanlegg, gjerne kalt moderskip.

To hovedmotorer og to propeller

«Ocean Fresh» har en største lengde på 111,69 meter og bredde på 18,29 meter. Fremdrift besørges av to Caterpillar D399TA som hver har en ytelse på 1124 hestekrefter og som driver hver sin propell. Sammenlignet med en stor tråler høres det kanskje lite ut, – men dette skipet sleper ikke noen tung trål.

Fabrikkskipet har en fabrikk levert av Optimar. Kapasiteten er 275 til 350 tonn per døgn avhengig av sjøtemperatur. Foto Atlantic Shipping A/S

Skipet er på 7568 bruttotonn/2677 nettotonn. Det er har lasterom for 2000 tonn fangst på paller. Det er også 2 stykk RSW-tanker, hver med et volum på 425 kubikkmeter og samlet kjøleeffekt på 800 kW.

Fisken tas fra RSW-tankene inn i en fabrikk som er spesielt designet for pelagisk fisk. Der er det 36 Optimar vertikale platefrysere med kapasitet per døgn på 285 tonn i tropisk farvann og 350 tonn viss skipet er i kaldt farvann.

Skipet har, mens det kjøpte og frøs inn fisk utenfor Mauritania hatt regelmessige opphold ved verft i Las Palmas på Gran Canaria. Kjøpes det nå, vil det sannsynligvis ha behov for vedlikehold og en tur i dokk etter tiden i omansk farvann.

Det er skipsmeglerselskapet Atlantic Shipping A/S i København som har skipet til salg. Ifølge prospektet ønsker rederiet 25 millioner dollar, cirka 260 millioner norske kroner, for fartøyet.

Facebook