"Sara Karin" var best på hyse og sei før forlenging. Nå er den også best på hyse i sin nye lengdegruppe. Foto Terje Engø

I lengdegruppen 21-27,99 meter er det fisket 1709 tonn hyse. Hele 315,9 tonn er fisket av ett fartøy. 2021, før snurrevadbåten ble forlenget, var de best på hyse og sei i lengdegruppen 15 til 20,99 meter. Nå er «Sara Karin» best i gruppen 21 – 27,99 meter. Her er en oversikt over de tjue beste hysebåtene i lengdegruppen.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Alle fartøy med ett unntak har fisket med snurrevad. Unntaket er «Norbanken» som ligger på andre plass i kvantum. De fisker med line.

Bare to av fartøyene fryser fangst om bord. Det er «Slettenberg» og «Sara Karin». Interessant er å registrere at to «søringer» også er helt i toppen i hysefisket. «Nordsø», som hører hjemme i Lillesand har fisket seg opp på en femteplass i lengdegruppen med nesten 150 tonn.

«Nordsø» har en relativt lav fangst av torsk, men har tydeligvis hatt fiske etter hyse som strategi. Det kan komme godt med å ha torskekvote å gå på i fiskeriene, enten de foregår sør eller nord for 62. grader nord.

Bygget om ved Thyborøn Skibs og Motor

Austevollbåten «Caprice» er en annen søring som gjør det bra. De her med en fangst på rett over 100 tonn hyse en sjetteplass i oversikten Fiskerimagasinet har laget. Fartøyet er nylig bygget om fra reketrål til snurrevad ved i Danmark. Alt tyder på at det har vært et riktig valg, for fartøyet fisker effektivt.

Ble forlenget fra 19,8 til 27,99 meter

«Sara Karin» som for halvannet år siden ble forlenget fra 19,8 til 27,99 meter ved Vestkajen Maskinværksted i Hirtshals, er det fartøy i lengdegruppen som har fisket absolutt mest hyse.

Artikkel fortsetter nedenfor
"Caprice" ble bygget om fra reketrål til snurrevad ved Thyborøn Skibs og Motor. Foto Aage Schølberg, Shipspotting.com?
"Sara Karin" fisker for øyeblikket utenfor Varanger. Foto August Norden/Sara Karin

“Sata Karin” har en registrert fangst på hele 315,9 tonn. Mens de fleste andre fartøy i denne lengdegruppen har satset på å levere fersk/iset hyse, har «Sara Kari» og «Slettenberg» levert fryst sløyd hyse.

En av fordelene ved å fryse om bord er at de kan bruke mindre tid på å gå frem og tilbake for å levere fangst, og derfor får mindre drivstofforbruk per kilo fisk.

Deltar i ulike fiskerier

I oversikten nedenfor har Fiskerimagasinet lagt en oversikt over de 20 båtene i lengdegruppen 21 til 27,99 meter som har størst fangst av hyse. Vi har i tillegg lagt til fangst av torsk og sei. Fangsttallene omfatter all hyse, mens torsk og sei omfatter fisk som er belastet fartøyets kvoter.

Alle disse fartøyene har selvsagt annen fangst i tillegg. Blant annet har «Skolmen» 820 tonn NVG-sild, mens «Andopsværing» har levert 296 tonn lodde. Dette er bare eksempler.

Selv om alle fartøy i oversikten,med ett unntak fisker med snurrevad, er det ett fartøy som fisker med line. Det er «Norbanken» som har fisket 198 tonn hyse.

Noen har større fangstverdi

Det er også fartøy som har en høy totalfangst, men lite hyse, og derfor ikke er blant de 20 «beste» båtene. Blant annet har «Skreigrunn» bare 21,8 tonn hyse. Men de har hele 549 tonn torsk og 392 tonn sei.

De har tydeligvis ikke prioritert å fiske hyse. Hadde båtene vært rangert etter verdi på fangst, er det ikke usannsynlig at «Skreigrunn» med fangst på 963 tonn, derav 549 tonn torsk, ville tronet på topp.

Flere som satser på hyse fremover?

Fremover stilner torskefisket noe av, og spørsmålet blir om flere satser på hyse og sei. Planen da «Sara Karin» ble bygget om være på fiske opp mot Bjørnøya i lengre perioder. Satses det på dette, skal det ikke mange turer til med et par hundre tonn sløyd hyse i rommet, før «Sara Karin» drar fra resten av båtene i lengdegruppen. I øyeblikket fisker «Sara Karin» utenfor Varanger.

Fartøyets siste sluttseddel er datert 30. april. 3. april gikk de fra Tromsø. Så de har sannsynligvis en del tonn i rommet. Dette kan legges på kvantumet 315,9 tonn hyse som har gitt dem førsteplass på oversikten.

"Norbanken" har nest størst fangst av hyse. Den er eneste linebåt blat de tjue båtene i overisikten. Foto Frode Adolfsen

Les også:

Facebook