Grøngylt er i 2023 betalt med nesten 400 kroner per kilo., Foto Erling Svendsen, Havforskningsinstituttet

Det er stor forskjell på hva fiskere får betalt for ulike arter fisk og skalldyr. Det er også stor forskjell på hva som betales for en og samme art avhengig av størrelse, hvor den omsettes og til hvilket formål. Fiskerimagasinet har med utgangspunkt i Fiskehav sin omsetningsstatistikk sett på de 30 best betalte artene.

Av Terje Engø

Epost. Terje@fiskerimagasinet.no

Mens Fiskehav har en detaljert oversikt over hva som betales for svært mange arter, offentliggjør Vest-Norges Fiskesalgslag prisene på færre arter, og Surofi enda færre. Vi har også sammenlignet med prisene danske fiskere får.

Vanskelig å sammneligne priser

Enkelte arter har ulik bruk i ulike markeder. Mens berggylt ikke har noe konsummarked i Norge, er det en ettertraktet fisk i oppdrettsnæringen. Norske fiskere får 149 kroner eller mer per kilo. I Danmark får fiskerne 29 norske kroner per kilo. Mens dansk berggylt havner på middagstallerkener, havner norsk berggylt i oppdrettsmerdene. De store berggyltene som tas som bifangst hører vi ikke noe om, … selv om det er forbud mot å kaste dem på sjøen.

Gressgylt er den fiskearten norske fiskere har fått best betalt for i 2023. Gjennomsnittsprisen i Fiskehav sitt distrikt har vært på hele 850 kroner per kilo. Det er over dobbelt så mye som for hummer. Mens Fiskehav oppgir pris for alle arter som leveres som rensefisk til oppdrett, har Surofi en felles snittpris for «leppefisk».

Hummer best betalt på Sørlandet

Hummer er for øvrig en art det lønner seg å levere sør i landet. Fiskerne i Fiskahav sitt distrikt har fått 398 kroner per kilo, mens det i Vest Norges Fiskesalgslag har vært en pris på 298 kroner og i Surofi en pris på 257 kroner. I Danmark er prisen helt nede i 243 kroner.

Sjøkreps føres i fangststatistikken uten at den fordeles på ulike størrelser eller om den er fisket med trål eller levert levende. Forskjellen i pris mellom stor levende kreps og fersk mindre trålfanget kreps er stor.

Som oversikten viser er prisen på kreps lav i Fiskehav sitt distrikt, og lavest i Danmark. Det gjenspeiler at en stor andel av krepsen i sør er tatt med trål. I Danmark er i praksis all kreps tatt med trål, om en ser bort fra småmengder kreps som blir tatt som bifangst i garn.

LES OGSÅ:

Mye er bedre betalt på danske fiskeauksjoner

Rødspetter går for over hundre kroner per kilo til fisker

egenannonse
Facebook