I bilder ser vi flytedokken ved Hirtshals Yard, tankbåten "Copnhagen", den norske pelagiske båten "Havest" og ferjen "Super Speed 1". Hirtshals er en viktig havn med vært mye aktivitet. Foto Terje Engø

Scottish Skipper Expo trekker i år mange danske utstillere. Senere nå i april, ankommer den shetlandske pelagiske båten “Zephyr” til Hirtshals, hvor den skal gjennomgå reparasjoner og vedlikehold frem til midten av juni. Deltakelsen på messen i Aberdeen skal legge grunnlaget for at enda flere benytter mulighetene i Danmark.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Det shetlandske rederiet er bare ett av flere britiske, og ett av veldig mange nordeuropeiske rederier som bruker servicetilbudet i Hirtshals. Her får de skiftet eller reparert motorer, bygget om fartøyer, sandblåst og malt skrog og overbygg, klasset og utført de fleste tjenester et fiskefartøy trenger.

– Det er ikke bare store fartøy som «Zephyr» som bruker oss servicefasiliteter i vår havn, men også mindre hvitfisktrålere og snurrevadbåter. Vi håper flere vil benytte tilbudet i Hirtshals havn. Ikke bare med tanke på service, reparasjon og vedlikehold, men også til å selge fangst her. Kanskje kan de kombinere verksteds- og serviceopphold med å levere fangst, sier Linn Indrestrand som er leder for fiskeri og maritime tjenester ved Hirtshals havn.

Hirtshals Services Group representer mange

Nå skal Hirtshals Services Group ha stand på Scottish Skipper Expo i Aberdeen, 8. til 9. mai. Hirtshals Services Group representerer de fleste maritime virksomheter i Hirtshals, og de som har spørsmål om hva havnens virksomheter kan tilby, vil få svar eller bli ledet til de bedrifter som kan gi svar. Sammen med på standen er også Hirtshals Havn, Hirtshals Fiskeauksjon og North Sea Flume Tank.

Artikkel fortsetter nedenfor annonser
Hirtshals er en havn som knytter flere land sammen. Det er også en havn med stort fokus på grønn teknologi, og ikke minst service til fiskeflåten. Foto Terje Engø.
Ansvarlig for fiskeri og maritim industri ved havnen, Linn Indrestrand sier at de lokale bedriftene ser på Skipper Expo sin messer som svært nyttige å delta på. Foto Terje Engø

– Medlemmer i Hirtshals Services Group har i mange år vært utstiller eller på annen måte til stede på Skipper Expo. Erfaringene er gode og at vi venner tilbake skyldes selvsagt at vi får god respons på vår tilstedeværelse på messen, sier Indrestrand.

Europas største produsent av tråldører

Det er også en rekke andre danske virksomheter som deltar på Scottish Skipper Expo. Blant disse er den ledende produsenten av tråldører, Thyborøn Trawldoors. De er en stor leverandør til fiskeflåten, både pelagiske og bunntrålere, ikke bare i Nord-Europa, men også i andre deler av verden.

Test ut utstyr og båter

En spennende deltaker på standen er selvsagt North Sea Flume Tank. Dette er Europas største testtank. Her utføres det vitenskapelige eksperimenter, og ikke minst testes det ut hvordan fiskeredskaper, båtskrog og også utstyr til akvakultur oppfører seg under ulike strømforhold, bølger og annet. Mange produsenter av for eksempel trålutstyr tester gjerne nye design her. Dette er et tilbud North Sea Flume Tank gjerne vil gjøre bedre kjent overfor mulige brukere utenfor Danmark og Norge.

Orskov verft vil ha kontakt med redere

Andre deltakere fra Danmark er Orskov Yard, Hundested Propeller, Skagen Havn og Atlantic Shipping. Sistnevnte er Nord-Europas største megler innen fiskefartøy. Det store verftet Orskov Yard har de siste årene blitt ledende på reparasjoner og vedlikehold av større fiskefartøy. Blant annet er de førstevalget blant de fleste større grønlandske og canadiske trålere. De siste årene har også snurpere og pelagiske trålere fra Norge blitt faste kunder hos verftet.

– Vi håper selvsagt at vår deltakelse på Scottish Skipper Expo vil gi oss nye kunder blant fiskebåtredere i hele Nord-Atlanteren, sier salgssjef Jan Henry Sørensen.

Vil gjerne ha mer fisk

Når vi spør daglig leder ved Hirtshals Fiskeauksjon, Finn Møller, om ønsket er å få britiske fartøy til å levere fangstene i Hirtshals, istedenfor i Storbritannia, sier han med ett smil:

– Det er heller snakk om å få britiske fartøy til å vurdere om de kanskje vil kunne spare inn på utgifter ved å ta med fangst for salg på Hirtshals Fiskeauksjon, når de skal hit for å foreta reparasjoner, ombygninger eller motorbytte. Vi tror vi har oppnår konkurransedyktige priser, og det er allerede mange fiskefartøy fra en rekke nordeuropeiske land som finner det lønnsomt å selge fangster i Danmark, sier Møller.

Hirtshals Fiskeauksjon vil gjerne ha mer fisk fra britiske og andre båter. - Ta gjerne med fangst hit når dere skal på verskted i Hirtshals, sier daglig leder Finn Møller. Foto Terje Engø
North Sea Flume Tank har Europas største testtank. Her både forskes det og testes utstyr. Foto North Sea Flume Tank

Han legger til at det også er båter som fisker i farvann hvor det er like nært til Hirtshals som til en aktuell britisk havn. Kanskje kan de få bedre betalt, og samtidig redusere drivstoffkonsumet og derved få mindre klimautslipp per kilo fisk de leverer. De må gjerne oppsøke meg på vår stand hvor vi er sammen med Hirtshals Havn og Hirtshals Services Group, sier Møller.

Les også
Facebook