Gjøsund hamn skaper nye muligheter i Møre og Romsdal

Bildet er frå overtakelsen av mudringsprosjektet ved Gjøsund hamn. Ordfører Kenneth Langvatn i Giske kommune står i midten. Foto Gjøsund Hamn/Peil Gjøsund havmn ligger bare to-tre kilometer fra Ålesund Lufthavn Vigra, og mindre enn halvannet døgns seilas fra Hirtshals. Nå støtter Kystverket utbyggingen av havnen med 12 millioner kroner. Havna har potensial til å bli

Advokat kjemper mot direktoratets måte å beregne inndragning

Det koster å fiske leppefisk. Skal inndragning ikke være straff kan ikke hele fangstverdien inndras, mener advokat Jørgen A Stubberud. I august gjennomførte Fiskeridirektoratet en kontroll i Moldefjorden. Denne avdekket at fartøyet «Turbo» høstet leppefisk i strid med deltakerforskriften. Denne krever at skipper må være ført i fiskarmantallet på blad B. Resultatet er et krav

Direktoratet stiller spørsmål ved kvoteråd fra ICES

Fiskeridirektoratet viser i brevet til Havforskningsinstituttet skepsis til ICES sitt kvoteråd for vassild. Foto Øystein Paulsen, Havforskningsinstituttet. Fiskeridirektoratet skriver i et brev til Havforskningsinstituttet, hvor de bestiller kvoteråd, til at de er kjent med at ICES allerede i januar 2024 skal foreta en metoderevisjon. I denne tar ICES stilling til om det foreligger datagrunnlag for

Økokrim setter fokus på fiskerikriminalitet på seminar

Når organisasjoner og statlige etater møtes, skal Økokrim blant annet fortelle om etteretning og fiskerikriminalitet. Illustrasjonsbilde Terje Engø Kommende onsdag samler Økokrim statlige etater og representanter for de viktigste fiskeriorganisasjonene til seminar om forebygging av Fiskerikriminalitet i Tromnsø. Der skal Økokrim og Nærings- og fiskeridepartementet fortelle om arbeidet for å forebygge fiskerikriminalitet. Økokrim skal også

Utbetaling av dagpenger til fiskere fortsetter å falle

Pandemien gjorde at flere fiskere ikke fikk fiske, selv om de var friske. Da måtte de har dagpenger fra Garantikassen. Illustrasjonsfoto Terje Engø Utbetalingene av dagpenger til fiskerne er halvert på tre år. I 2020 utbetalte Garantikassen 91,99 millioner kroner i dagpenger til arbeidsledige fiskere. 58,17 millioner av dette ble utbetalt i perioden januar til

Øker tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten

Myndighetene øker drivstofftilskuddet til kystreketrålerne. Foto Terje Engø Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å øke satsen i den midlertidige tilskuddsordningen til drivstoff for kystrekeflåten. -Positiv imøtekommelse, sier Fiskarlaget. Tekst: Norges Fiskarlags nettside -Det er positivt at myndighetene har lyttet til forslaget fra Norges Fiskarlag, og nå øker tilskuddssatsen med en krone til 3,50 kroner per