Danskene strømmer til Scottish Skipper Expo (Annonsørinnhold)

I bilder ser vi flytedokken ved Hirtshals Yard, tankbåten “Copnhagen”, den norske pelagiske båten “Havest” og ferjen “Super Speed 1”. Hirtshals er en viktig havn med vært mye aktivitet. Foto Terje Engø Scottish Skipper Expo trekker i år mange danske utstillere. Senere nå i april, ankommer den shetlandske pelagiske båten “Zephyr” til Hirtshals, hvor den

Pluto-dørene utstilles på Scottish Skipper Expo

Pluto-dørene

Nå tilbyr MarEco pelagiske dører laget av plast. Foto MarEco De innovative Pluto-dørene, tråldører laget i plast, av MarEco Solutions, for mindre trålere, vil bli utstilt på fiskerimessen Scottish Skipper Expo fiskerimessene i Aberdeen i Skottland. Mar Eco er en av en rekke produsenter av tråldører som stiller på messene i år. Men dørene til

Stadig nye skjær i sjøen for Selfas hydrogensjark

Selfa Arctic er i gang med å bygge verdens første hydrogensjark. Båten er kontrahert av Bent Gabrielsen fra Karlsøy. Illustrasjon: Selfa Arctic Selfa Arctic er i gang med å bygge hydrogensjark for Karlsøy-rederi, men fortsatt er det flere skjær i sjøen som må forseres før sjarken kommer på sjøen. Selfa Arctic har møtt flere problemer

Forbud mot bly blir en utfordring

Det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) vil innføre restriksjoner på bruk av bly i fiskeredskaper for å hindre forurensing. Miljødirektoratet har i løpet av høsten gjennomført en høringsrunde, og stiller seg positive til nye restriksjoner. Snart må fiskere finne alternativ til bly i flere fiskerier. Av Emil Andre R. Engø Bakgrunnen for blyforbudet er å begrense mengdene

Hirtshals Havn styrker posisjonen som Europas laksehub

her ligger verdens største slakteskip for laks ved Hav Line Processing, en av, eller kanskje Europas største lakseteminaler- Foto Hirtshals Havn Ikke noe annet sted i Europa losses det så my laks som i Hirtshals Havn. Noe av laksen foredles, noe pakkes om, og noe sendes direkte videre til Europa eller andre markeder i verden.

Klimaløysingar til havs kan kutte utsleppa med 35 prosent

Om vi utnyttar matfatet i havet betre, kan klimavinsten vere stor. Eitt av tiltaka er å ete mat som til no ikkje er vanleg på middagstallerken. Foto Erlend Astad Lorentzen, Havforskningsinstituttet Klimaendringar gjer seg gjeldande i havet. Temperaturen aukar, havet vert surare og økosystema vert påverka.  Men havet rommar òg løysingar. Ein ny rapport bestilt av

Viktig transportkorridor for fisk skal bli grønnere

Den viktige transportkorridoren for fisk og annet gods, fra Nordjylland og nedover Europa skal bli grønnere. I desember i fjor innvilget EUs Interregionale program for Øresund-Kattegat-Skagerrak til prosjektet Grønn Jyllandskorridor. Den viktigste danske havnen for gods- og passasjerer fra Norge er Hirtshals. Ingen annen europeisk havn håndterer så mye norsk fisk som denne havnen. Havnen