Klimaløysingar til havs kan kutte utsleppa med 35 prosent

Om vi utnyttar matfatet i havet betre, kan klimavinsten vere stor. Eitt av tiltaka er å ete mat som til no ikkje er vanleg på middagstallerken. Foto Erlend Astad Lorentzen, Havforskningsinstituttet Klimaendringar gjer seg gjeldande i havet. Temperaturen aukar, havet vert surare og økosystema vert påverka.  Men havet rommar òg løysingar. Ein ny rapport bestilt av […]

Viktig transportkorridor for fisk skal bli grønnere

Den viktige transportkorridoren for fisk og annet gods, fra Nordjylland og nedover Europa skal bli grønnere. I desember i fjor innvilget EUs Interregionale program for Øresund-Kattegat-Skagerrak til prosjektet Grønn Jyllandskorridor. Den viktigste danske havnen for gods- og passasjerer fra Norge er Hirtshals. Ingen annen europeisk havn håndterer så mye norsk fisk som denne havnen. Havnen […]