Satser på sjøkreps og rødspette

Her ankommer “Rønø” til Hirtshals for å ta ombord trål ved Cosmos Trawl AS. Foto Terje Engø Sjøkreps og rødspette kan være et alternativ til reketråling nå når rekekvotene igjen er kuttet kraftig. Det mener Jørgen Runehäll som for en del år siden trålet utenfor den danske nordvestkysten. De siste årene har flere trålere gått

Spis rødlistede arter du finner i fiskedisken

Storskate er er rødlistet som en kritisk truet art. Dette ble satt tilbake i havet da den virket å være slik at den ville overleve. Foto Emil R. Engø Kronikk Først publisert på Forskersonen.no 9. juni: Forfattere: Forsker Kjell Nedreaas, forsker Otte Bjelland, forsker Arne Duinker og forsker Jon Helge Vølstad Når fiskere får uunngåelig