Satser på sjøkreps og rødspette

Her ankommer “Rønø” til Hirtshals for å ta ombord trål ved Cosmos Trawl AS. Foto Terje Engø Sjøkreps og rødspette kan være et alternativ til reketråling nå når rekekvotene igjen er kuttet kraftig. Det mener Jørgen Runehäll som for en del år siden trålet utenfor den danske nordvestkysten. De siste årene har flere trålere gått

16 av 19 store reketrålere har valgt Cosmos Trawl

“Karine H” har fisket mer reker enn noen annen norsk tråler. Men den er eneste tråler som bare fisker reker. Fartøyet har valgt trål fra Cosmos Trawl. Foto Frode Adolfsen Med lite kvoter tilbake på årets torskekvoter, har mange store trålere lagt om til reketrål. Blant trålerne med lengde fra 55 meter og oppover har