Thailand har blitt et marked for taskekrabbe

Det omsettes stadig mer taskekrabbe i Thailand. Selv om det reklameres for norsk krabbe, er det i hovedsak krabbe fra Skottland og Irland. Foto Facebook Taskekrabbe har i motsetning til kongekrabbe og mange andre krabbearter, inntil nylig vært nesten ukjent i det sjømatelskende landet Thailand. Nå har taskekrabbe begynt å bli populært i Thailand. Den

Levende snøkrabbe ble suksess på auksjon

Bare 14 av 560 snøkrabber var døde da de ble tatt over i kar med vann. Foto Hanstholm Fiskeauktion Levende snøkrabber ble i dag tidlig omsatt på dansk fiskeauksjon. Av 560 krabber som ankom som flyfrakt overlevde hele 546. Og prisen krabbene oppnådde ville vært gode nyheter for de norske snøkrabbebåtene om de kunne fått

Dette blir vinnerne i årets olympiske snøkrabbefiske

Mandag kveld, før midnatt, skal alle teiner vøre oppe av havet. Slik var fangsten fordelt på fartøy lørdag 16. mars. Grafikk Terje Engø Lørdag 16. mars var det fisket 9 769 tonn i årets fiske etter snøkrabbe. Det betyr at kvoten er overfisket med 11 tonn, og med to døgn mer, innebærer det at kvoten

Fem båter kan bli avskiltet i fisket etter snøkrabbe

Det drives olympisk fiske etter snøkrabbe. Nå kan de som får rettigheter når fisket lukkes få en “bonus” om fem fartøy mister ervervstillatelsen. Foto Tor Hansen Fem av 18 fartøy som i øyeblikket fisker snøkrabbe står i fare for å miste ervervstillatelsen. Når fisket lukkes neste år, vil det blir mer snøkrabbe til båtene som

Tre båter har tatt en tredjedel av snøkrabben

En tredjedel av årets tilgjengelige kvote på snøkrabbe er nå fisket. Foto Odd-Børre Humborstad, Havforskningsinstituttet Tre båter har mer suksess enn andre i fisket etter snøkrabbe. De har tatt en tredjedel av snøkrabben som er fisket til nå. Lørdag kveld var over 3000 tonn av kvoten på 9758 tonn. Avstanden mellom båtene som fisker dårligst,

Forvirrende regler om bifangst

Nils-Thoralf Karlsen har kongekrabbekvote på sjarken “Sjøbuen”. Han og et femtitalls andre fiskere sliter med å forstå reglene for bifangst i kongekrabbefisket. Foto Geir Vinnes Regler om bifangst forvirrer. Fiskerimagasinet har flere ganger hatt artikler som viser at lovverk og regler knyttet til fiske kan være både motsigende, bli praktisert ulikt, og i noen tilfeller

To båter har levert årets første snøkrabbe

“Munin” var først til å levere snøkrabbe i årets sesong. Foto Frode Adolfsen Kappfisket etter snøkrabbe er i gang. De første fartøyene satte teiner straks fisket ble åpnet. Allerede 10. januar kom den første båten til Hammerfest lastet med 65 tonn fryste glaserte kloseksjoner.  Og bare fem dager senere kom båt nummer to. Av Tor

Taskekrabbe ble gull for disse båtene

Selfasjarken “Solmai” er årets krabbekonge 2023. Foto Privat/Facebook For mange mindre fiskefartøy har taskekrabbe blitt viktig inntekt. Krabbefisket forgår i første rekke i andre halvpart av året, og er for eksempel ikke til hinder for å delta i andre fiskerier på våren. Teinefiske krever heller ikke store fartøy. Her ser du hvilke førti fartøy som

De 30 best betalte artene i 2023

Grøngylt er i 2023 betalt med nesten 400 kroner per kilo., Foto Erling Svendsen, Havforskningsinstituttet Det er stor forskjell på hva fiskere får betalt for ulike arter fisk og skalldyr. Det er også stor forskjell på hva som betales for en og samme art avhengig av størrelse, hvor den omsettes og til hvilket formål. Fiskerimagasinet

Kongekrabbe – så mye får du fiske i 2024

Fiskeridepartmentet har fastsatt kongekrabbekvoten for 2024. Illustrasjonsfoto Havforskningsinstituttet. Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2024. Reguleringen blir i det alt vesentlige videreført, men med noen endringer i 2024.   Pressemelding fra Fiskeridepartementet – Kongekrabben har over mange år bidratt til stor verdiskaping i Øst-Finnmark og ringvirkninger utover