Harpeskjell er verdifull bifangst som ofte kastes

Kan kamskjellarten harpeskjell bli en økonomisk interessant bifangst for norske reke- og bunntrålere? De fleste fiskere Fiskerimagasinet har snakket med, opplyser at de ikke tar vare på skjellene. Men noen selger nå bifangst av harpeskjell til 50 – 60 kroner per kilo. Av Terje Engø Epost: terje@fiskerimagasinet.no I fjor ble det levert cirka 1500 kilo

Satser på sjøkreps og rødspette

Her ankommer “Rønø” til Hirtshals for å ta ombord trål ved Cosmos Trawl AS. Foto Terje Engø Sjøkreps og rødspette kan være et alternativ til reketråling nå når rekekvotene igjen er kuttet kraftig. Det mener Jørgen Runehäll som for en del år siden trålet utenfor den danske nordvestkysten. De siste årene har flere trålere gått

Spis rødlistede arter du finner i fiskedisken

Storskate er er rødlistet som en kritisk truet art. Dette ble satt tilbake i havet da den virket å være slik at den ville overleve. Foto Emil R. Engø Kronikk Først publisert på Forskersonen.no 9. juni: Forfattere: Forsker Kjell Nedreaas, forsker Otte Bjelland, forsker Arne Duinker og forsker Jon Helge Vølstad Når fiskere får uunngåelig

Hakket avskjær blir til fiskefilet

Er dette fiskefilet, fiskekaker eller eller noe annet? Foto Terje Engø En fiskefilet formet av hakket fiskekjøtt, er det en filet eller et farseprodukt? Hva gjør en om en har noen titalls kilo med biter og avskjær av torsk, rødspette og Alaska pollock? Det er alltid avkapp og svinn når det produseres filet. Noen fabrikker

Dette betales opptil 2000 kroner per kilo

Korrekt kjølt og pakket i kasser, kan fersk rognkjeksrogn oppnå over 2000 kroner per kilo på danske auksjoner. Foto Terje Engø Hva fikk du for rognkjeksrogn sist du leverte? På andre siden av Skagerrak får fiskere ofte både ti og femten ganger mer enn hva norske fiskere får. Forskjellen er så stor at det burde

Levende snøkrabbe ble suksess på auksjon

Bare 14 av 560 snøkrabber var døde da de ble tatt over i kar med vann. Foto Hanstholm Fiskeauktion Levende snøkrabber ble i dag tidlig omsatt på dansk fiskeauksjon. Av 560 krabber som ankom som flyfrakt overlevde hele 546. Og prisen krabbene oppnådde ville vært gode nyheter for de norske snøkrabbebåtene om de kunne fått

Fikk 240 kroner kiloen på dansk fiskeauksjon

Det ble omsatt rett i overkant av hundre tonn fisk den morgenen Fiskerimagasinet besøkte Hanstholm Fiskeauksjon. Foto Terje Engø Fiskerimagasinet besøkte for to uker siden Hanstholm Fiskeauksjon. For to norske båter som hadde sendt sin fisk hit, var det til dels full skår. For lysing over fire kilo var gjennomsnittlig pris per kilo 240 norske

De 30 best betalte artene i 2023

Grøngylt er i 2023 betalt med nesten 400 kroner per kilo., Foto Erling Svendsen, Havforskningsinstituttet Det er stor forskjell på hva fiskere får betalt for ulike arter fisk og skalldyr. Det er også stor forskjell på hva som betales for en og samme art avhengig av størrelse, hvor den omsettes og til hvilket formål. Fiskerimagasinet

Disse har fisket mest breiflabb

Breiflabb er en godt betalt fisk. Mange fartøy fisker direkte etter fisken, mens andre sørger for at de får den som bifangst. Foto Terje Engø For mange fartøy er breiflabb en kjærkommen bifangst. Godt betalt og ofte stor. Andre fartøy, i første rekke garnbåter fisker direkte etter breiflabb.  I Surofi er det frem til 20.

Hirtshals Havn styrker posisjonen som Europas laksehub

her ligger verdens største slakteskip for laks ved Hav Line Processing, en av, eller kanskje Europas største lakseteminaler- Foto Hirtshals Havn Ikke noe annet sted i Europa losses det så my laks som i Hirtshals Havn. Noe av laksen foredles, noe pakkes om, og noe sendes direkte videre til Europa eller andre markeder i verden.