Over hundre kroner kiloen for akkar

For stor flott akkar som dette betales det ofte langt over hundre norske kroner per kilo på auksjon. Dette er fra fiskeauksjonen i Hirtshals. Foto Terje Engø Fiske etter akkar har lange tradisjoner i Norge. Men fangstene har variert voldsomt, og svært lite norsk akkar har blitt levert til konsum. Nå øker fangstene i sør, […]

Norges beste kunne fisket det dobbelte – krever solid erstatning

Tobias Solgaard søker om en erstatning på en halv million kroner etter at kabellegging halverte fangsten av sjøkreps. Faksimile av søknad Fartøyet «Bajas» mener den er påført en halv million kroner i tapt fangstverdi som følge av arbeid langs en undersjøisk kabel og krever derfor erstatning. Fisket der kabelen går gir i snitt dobbelt så […]

Kveitefiske, misunnelse og jantelov

KOMMENTAR Båter fra sør, såkalte fremmedfiskere, har etablert et suksessfullt linefiske etter kveite utenfor Finnmark. Illustrasjonsfoto Terje Engø I all den tid har fiskere og fangstfolk dratt fra sør mot nord for å utnytte ressursene. Noen har fisket torsk i Lofoten og på vestkysten av Finnmark, andre har jaktet på Svalbard, eller de vært pådrivere […]

Saftig bot til skipper for uriktige opplysninger

Skipper på “Einar Erlen” fikk en saftig bot for å ha rapportert feil. Foto Frode Adolfsen Å rapportere feil fangststed gan en skipper en saftig bot. Fiskeridirektoratet får ved hjelp av AIS-sporing lett oversikt om det er oppgitt korrekte opplysninger om fangststed på sluttseddel. En skipper oppga at fisken var fisket utenfor territorialgrensen, mens den […]

Havflåten inn i Kvænangen og Reissafjorden

Sunny Lasy er ett av to ringnotfartøy som siste døgn har fisket inne i Kvænanngen. Foto Aage Schjølberg, Shipspotting Fiskeridirektoratet besluttet for en uke siden, å åpne midlertidig for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen. I går kveld […]

Topp uke for NVG-sild – ikke like topp for makrell

Det meste av makrellen eiste uke er levert av utenlandske fartøy. Norske fartøy har fått mindre fangster på samlet litt over 2000 tonn. Foto Jostein Saltskår, Havforsknngsinstituttet. Det begynner å minke på kvoter i de fleste pelagiske fiskerier. Med lite makrell tilbake, og mange fartøy som har fisket deres kvoter av NVG-sild og makrell, er […]

Disse 30 fisker best med snurrevad

“Kamilla Grande” er ett av to fartøy som har fisket nærmere 4000 tonn med snurrevad3. Foto Geir Vinnes Det er 69 fartøy med lengde over 28 meter som har levert fangst tatt med snurrevad. Av disse har 25 levert tusen tonn eller mer. Her ser du oversikt over de 30 snurrevadbåtene som har fisket mest […]

Hummertyver kan søke hjelp fra Fiskeridirektoratet

Ved hjep av informasjon fra Fiskeridirektoratet kan hummertyver vite nesten på meteren hvor du har en samleteine. Foto Terje Engø Skal du oppbevare hummer i samlete, skal du rapportere dette til Fiskeridirektoratet. Der skal det oppgis hvor mye hummer det maksimalt kan være snakk om. Og det skal oppgis koordinater som viser så godt som […]

Flotte bilder og video fra ukas fantastiske NVG-fiske

Facebook Siste sju døgn frem til søndag klokken 13:00 er det fisket hele 52 648 tonn NVG-sild. Hele 18 fartøy har meldt inn tusen tonn eller mer. Også for kystnot har det vært en fantastisk uke. Mens ringnot har meldt inn 33 270 tonn, har kystnot meldt inn 16 863 tonn. Av Terje Engø Epost. terje@fiskerimagasinet.no Blant kystnotbåtene […]

Dårlige rutiner ved estimering og rapportering av fangst kostet dyrt

Ett halvfullt kar med torsk hadde blitt oversett og var derfor ikke med i estimatet av fangst. Illustrasjonsfoto Terje Engø Det kostet sjarken Skrei-Tind dyrt å slurve med vekt på fangst og hvor fangst var oppbevart. 22 mars utførte to kontrollører fra Fiskeridirektoratet kontroll av landingen fra fartøyet Skrei-Tind ved Aalesundfisk AS. Ikke rapportert bifangst, […]