Slik ser partrålerne som er bestilt av Faroe Origin ut på tegning laget av verftet. Illustrasjon Karstensens Skibsværft

Rederiet Faroe Origin fra Runavik på Færøyene og Karstensens Skibsværft A/S har inngått kontrakt på bygging av to nye 44,10 meter lange trålere.

Utskifting av paretrålerflåten på Færøyene har vært diskutert i flere år, og med disse kontraktene setter Faroe Origin fremtidens standard, forteller Karstensens Skibsværft i en pressemelding.

Tekst pressemelding fra Karstensens Skibsværft

De nye fartøyene vil være topp moderne, med alt det siste innen maskiner, utstyr og utrustning. Fartøyene er designet i et meget tett samarbeid mellom rederi og verft, opplyses det.

Selskapet Faroe Origin ble etablert i 2011, og driver to fabrikker på land, i henholdsvis Runavik og Toftir. Etter at de det nylig solgte to trålere er rederiets flåte redusert fire, men skal igjen bli seks når de nye trålerne leveres.

Nært samarbeid mellom rederi og Karstensens

Faroe Origin og morselskapene Framherji og Varðin uttrykker sin tilfredshet med å ha muligheten til det igjen for å bygge nytt skip i nært samarbeid med Karstensen Skibsværft.

Rederiet har vært opptatt av innovative og optimaliserte løsninger, basert på mange års erfaring med drift av dagens flåte av hekktrålere, opplyser verftet i pressemeldingen.

Det understrekes at det er lagt særlig vekt på å optimalisere arbeidsforhold og sikkerhet og komfort for mannskapet.

Konsept med fokus på miljø

Hele konseptet, og ikke bare fremdriftssystemer eller vinsjer, er nøye vurdert og beregnet på grunnlag av rederiets eksakte driftsprofil. Det er selskapets uttalte mål å drive bærekraftig fiske med minimalt NOX/CO2-utslipp per kg fanget fisk. Dette har resultert i en gjennomtenkt og gjennomtenkt kombinasjon av nye løsninger og velprøvde opplegg som til sammen gir det mest økonomiske og klimaoptimaliserte prosjektet.

Avansert fabrikkløsning

Som en del av hele denne optimaliseringsprosessen er det bestemt at de nye fartøyene også skal utstyres med en avansert fabrikkløsning og med en frysekapasitet på opptil 40 tonn per dag.

Fartøyene blir også utrustet med ensilasjeanlegg og tanker. Sammen med andre initiativ er det tatt lagt avgjørende vekt på best mulig utnyttelse av ressursene hele året.

I likhet med de andre fiskefartøyene som verftet har under bygging for redere på Færøyene, Island, Skottland, Norge, Sverige og Danmark er også de to trålerne verftets eget design.

En rekke underleverandører og komponenter skal velges de kommende uker. Også i disse valgene vil rederiet ha fokus på bærekraft, kvalitet, innovasjon og pålitelighet.

Trålerne forventes å bli levert i første og andre kvartal 2026, opplyser Karstensens Skibsværft.

LES OGSÅ:

Sille Marie er Sørlandets dronning