Rundt 300 millioner kroner skal 13 år gamle «Trondur i Gøtu» ha kostet. Det er atskillig mer enn skipet kostet å bygge. Foto Magnar Lyngstad

Et norsk rederi betalte mer for et 13 år gammelt fiskerfartøy enn hva det i sin tid kostet å bygge. Det færøyske rederiet og sjømatselskapet Varðin planla i fjor å selge det pelagiske fartøyet «Finnur Fríði». De endte med å selge et annet fartøy til en pris som gjorde at de umiddelbart begynte å planlegge et nybygg.

Tekst Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

«Finnur Fríði» skal erstattes med et nybygg som bygges ved Karstensens Skibsværft i Skagen. Ifølge den færøyske nettavisen Sosialurin kom det et norsk rederi på besøk. Men det var ikke «Finnur Fríði» de var interessert i, men et annet av rederiets fiskefartøy, «Tróndur i Gøtu». Tilbudet de fikk av nordmennene, var for godt til å si nei til.

Ifølge avisa, opplyste Varðin 21. desember 2021 at de hadde inngått avtale med Karstensens Skibsværft om bygging av en ny pelagisk båt til erstatning for ett av rederiets eldste skip, «Finnur Fríði», som er bygget ved Aker Langsten i 2003.

Nye «Finnur Fríði» får en største lengde på 88 meter og bredde på 18 meter. Prisene avtalt med Karstensens Skibsværft er nesten 350 millioner danske kroner, og skipet skulle etter planen vært levert i januar i år. Det ser nå ut til at verftet vil overlevere «Finnur Fríði» i mai eller juni.

Gamle «Finnur Fríði» ble derfor lagt ut for salg i fjor. Men interessen for fiskefartøyet, var ifølge Sosialurin liten. Men 15. februar i år fikk Varðin besøk fra Austevoll.

I juni 2022 hadde rederiet K. Halstensen bestilt et nybygg ved Karstensens Skibsvært. Nybygget skal erstatte fartøyet «Gardar». Planen er at det nye, 84,7 meter lange fartøyet, som har en prislapp på cirka 400 millioner norske kroner, skal overleveres i september neste år.

Tillatelse til å bruke leiefartøy utløper i juni

I juli 2022 fikk Halstensen tillatelse av Fiskeridirektoratet til å bruke «Slaatterøy» som leiefartøy for «Gardar» som varsolgt til Island og slettet i skipsregisteret. Ifølge søknad om leiefartøy opplyses det at «Gardar» skal leveres fra Karstensens Skibsvært 1. juli i år, selv om det på rederiets nettside og av verftet, har blitt opplyst at overlevering skal skje september 2026.

Tillatelse til å bruke leiefartøy er gitt frem til 13. juni i år. Ifølge Sosialurin hadde Halstensen hastverk, siden tillatelsen til å bruke leiefartøy ville utløpe i juni. Uten leiefartøy ville de ikke kunne fiske sine kvoter.

Tillatelse til å forlenge tillatelse til å bruke leiefartøy kan bli gitt på visse strenge vilkår. Med over ett år til fartøyet skal leveres, og mulighet for forsinkelser utover september 2025, fant Halstensens det fornuftig å kjøpe et annet fartøy.

Hadde rederiet ventet med salget av «Gardar» i halvannet år, ville de sannsynligvis ikke kommet i denne situasjonen. Og siden Varðin, i i utgangspunktet, ikke hadde noe ønske om å selge «Tróndur i Gøtu», var det bare pris som kunne få dem på andre tanker.

Fikk mer betalt enn skipet kostet å bygge

Den færøyske avisen skriver: «Den 15. februar ble nyheten offentlige etter å ha sirkulert i noen dager. Et norsk rederi hadde vært på Færøyene og sett på Tróndur i Gøtu, og nå var avtalen signert. Vi vet imidlertid ikke hva skipet ble solgt for, men kilder som Portalurin har snakket med, har opplyst at salgsprisen er rundt 200 millioner kroner. Dette er imidlertid ikke bekreftet av rederiet.»

I norske kroner er det cirka 300 millioner kroner. Da «Tróndur i Gøtu» ble bygget i 2010 var prisen rundt 230 millioner danske kroner (Cirka 241 millioner norske kroner, med kurs 1,05).

I 2010 var en dansk krone verdt cirka 1,05 norske kroner. I øyeblikket er en dansk krone verdt 1,53 norske kroner. Det betyr at om en tar hensyn til endringer i styrkeforholdet mellom norske og danske kroner, så fikk Varðin flere titalls millioner kroner mer betalt for «Tróndur i Gøtu» enn det i sin tid kostet å bygge fartøyet.

 

Nå vil færøyingene bygget nytt

Med pengene fra K. Halstensen AS skal Varðin nå være i gang med å planlegge et nytt fartøy til erstatning for «Tróndur i Gøtu» som leveres til Norge i mai. «Finnur Fríði» skifter ifølge avisen navn til «Tróndur i Gøtu» og beholdes inntil de får et nybygg levert om noen år.

Varðin har i mange år hatt et svært godt samarbeid med Karstensens Skibsværft. Men det har vært mange forsinkelser på levering av nybygg, og Sosialurin forteller at Varðin vurderer å samarbeide med norske Salt Ship Design som også har tegnet «Gøtunes», et annet av rederiets skip. Dette ble levert av Myklebust Verft som «Gitte Henning» til den danske fiskebåtrederen Henning Kjeldsen i 2018.

Blir Salt Ship Design valgt, opplyses det at skipet mest sannsynlig vil bli bygget i Norge. Prisen på nybygg opplyses å være rundt den samme ved norsk verft som ved danske Karstensens.

NB

Fiskerimagasinet har kontaktet K. Halstensen AS på epost for å få vite om prisen som Sosialurin og også det færøyske fiskerinettstedet Fiskur.fo oppgir er korrekt. Rederiet har ikke svart på henvendelsen.

egenannonse
Facebook