Stording på vei hjem til Sagvåg på Stord etter overlevering fra verftet. Foto Jan Kenneth Nilsen

Nybygget «Stording» hadde det travelt med å sette kursen nordover for å fiske makrell. Bare noen få dager etter at de flotte nybygget kom fra verftet fikk det not om bord, og satte så kursen nordover sammen med «Torgny» ett av rederiets andre fartøy.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Nye «Stording» er en kompakt og toppmoderne kystnotbåt på under 15 meter. Det er designet av Axel Borghegn fra Borghegn Yachtdesign ApS og bygget av Bredgaard Boats A/S i Danmark, som både har støpt skroget og utstyrt båten.

Fikk tatt kvotene med leiefartøy

«Stording» skulle opprinnelig leveres i oktober i fjor, men det ble betydelige forsinkelser. Reder og skipper Geir Stuve Rommetveit forteller til Fiskerimagasinet at «Torgny», et annet 15-meters fartøy eid av hans rederi, har fisket kvotene etter at ex.”Stording” ble solgt til Larstein AS i Øygarden i 2021.

– Jeg er veldig fornøyd med den nye båten så langt, og dette er en betydelig oppgradering når det gjelder utstyr, plass og spesielt mannskapsfasiliteter, sier Rommetveit. «Stording,» som nettopp har kastet loss fra Fiskenett AS i Manger med snurpenota ombord, vil ha et mannskap på fire pluss en lærling. Noten som ble tatt ombord har vært lagret hos Fiskenett i påvente av at nye «Stording» skulle ferdigstilles.

Fisker med snurpenot og snurrevad

“Stording” er et moderne fiskefartøy utstyrt for fiske med både snurpenot og snurrevad. Hovedmotoren er en Nogva Scania type DI 16 79 M, som leverer 700 hestekrefter. Det er også to hjelpemotorer av typen John Deere 6068.

Ror og styreanlegg er levert av AS Scan i Hvide Sande, Danmark.

To thrustere, en foran (PMH størrelse 60-100) og en akter (PMH størrelse 65-180), sørger for at båten er lett å manøvrere når nota eller garnet hales.

Tromler, vinsjer og annet hydraulisk dekksutstyr er levert av Lorentzen Hydraulikk AS i Kabelvåg i Lofoten. Dette inkluderer to kombinasjonsvinsjer, hver med en trekkraft på åtte tonn, en notehaler LHN med en trekkraft på 4250 kilo, nettruller/nettstabler, ankervinsj og capstan med 1500 kilos trekkraft, og en hydraulisk snurpenål.

Det er også to dekkskraner, TMP 1320 og 700, hvorav den ene er utstyrt med en nothaler.

Lorentzen Hydraulikk fikk tidenes største ordre

Selv om fartøyet er både designet og bygget i Danmark, har flere bestillinger gått til norske leverandører. Det hydrauliske dekksutstyret levert av Lorentzen Hydraulikk i Kabelvåg er et godt eksempel. Da bestillingen for dette utstyret til “Stording” ble signert i 2022, var det den største enkeltbestillingen i selskapets over hundre år lange historie.

Andre norske leverandører til “Stording” inkluderer Nogva, som har levert motorene, og Proff Kulde som har levert RSW-tankene. Hydra-Teknik A/S i Thyborøn har installert all hydraulikk ombord, og det elektriske arbeidet er utført av Egermose El. & Energi ApS i Rundkøbing. Proff Kulde AS i Vågan har levert tre RSW-tanker, hver på 30 kubikkmeter, mens vakuumsystemet med siktboks er bygget av Önnereds Svets AB i Gøteborg. Furuno har levert det meste av elektronikken, inkludert to sonarer, en fra Furuno og en fra Kaijo Denki.

Fartøyet er også stilfullt innredet med fire lugarer, et bad og oppholdsrom for et mannskap på åtte personer. Styrehuset har et pantry med sittegruppe.

Forsinkelser i byggeprosessen

Som de fleste nybygg i senere år, har det vært store forsinkelser under byggingen av «Stording». Fartøyet skulle opprinnelig leveres tidlig i oktober i fjor. Men et annet nybygg verftet skulle levere, ble forsinket, og denne forsinkelsen påvirket «Stording». En søknad om forlengelse av overdragelsestillatelsen ble sendt 28. september i fjor, og Fiskeridirektoratet ga en forlengelse til 31. januar i år.

Men forsinkelsene fortsatte. En ny søknad måtte sendes 16. januar, og denne ble innvilget med ny leveringsdato 15. mars. Årsaken til ytterligere forsinkelser var blant annet leveringsproblemer med SCR-systemet og modifikasjoner som måtte gjøres på grunn av plassmangel.

Det stoppet ikke der. Flere forsinkelser kom, og 7. mars måtte eieren igjen søke Fiskeridirektoratet om forlenget frist, nå til 26. april for ferdigstillelse. Dette ble innvilget.

"Stording" har et stort og flott styrehus. Foto Geir Stuve Rommetveit
Det skal fiskes med både snurrevad og snurpenot. Foto Geir Stuve Rommetveit
Lorentzen Hydraulik AS i Svolvær fikk en stor ordre op hydraulisk ustyr. Foto Geir Stuve Rommetveit
Hovedmotor og hjelpemotorer er levert av Nogva AS. Foto Geir Stuve Rommetveit

Ett siste problem tok også tid

Før båten ble levert, ble den tatt opp på slippen. Problemer ble oppdaget, og så var det tilbake til verftet i Rødby for reparasjoner. Den tilbrakte flere uker ved kaien før Rommetveit mottok fartøyet i midten av juni, klar til å ta ombord fiskeutstyr og starte fisket. Den 20. juni ble «Stording» registrert i NOR skipsregister, og 26. juni ble den oppført i Fiskeridirektoratets register. Nå var den klar til å ta ombord fiskeutstyr og starte fiskeoperasjoner.

– Det har tatt lang tid. Jeg er fisker og vil ikke tilbringe tid på verftet. Som fisker er det på sjøen jeg skal være. Men nå er båten overlevert, og den er jeg veldig fornøyd med, sier Rommetveit til Fiskerimagasinet.

Eier fire fiskefartøy

I tillegg til den nybygde «Stording» eier Rommetveit også fartøyene «Torgny», «Stordøy», og «Stording Junior». «Stording», som er både ny, mest moderne og utvilsomt den fineste båten blant de fire fartøyene Rommetveit eier, har rettigheter som i år ga kvoter på 54 tonn torsk, 220 tonn hyse, og 112 tonn sei nord for 62 grader nord. I tillegg har fartøyet pelagiske kvoter bestående av 97 tonn makrell og 134 tonn NVG-sild.

«Stordøy» er 11,14 meter lang og ble bygget i 1986. Fartøyet har en kvote på 97 tonn makrell og 101 tonn NVG-sild.

«Stording Junior» er 7,90 meter lang og ble bygget i 1981. Dette fartøyet har en kvote på 78 tonn NVG-sild, 178 tonn sild, og 97 tonn makrell. Av silda skal 120 tonn fiskes i britisk sektor av Nordsjøen, mens resten skal fiskes i norsk sektor sør for 62 grader.

Fartøyet «Torgny», bygget i 1995 og med en lengde på 14,88 meter, har vært det leide fartøyet under byggeperioden. Dette fartøyet har en kvote på 134 tonn NVG-sild, 97 tonn makrell, og 198 tonn sild, hvorav 120 tonn skal fiskes i britisk sektor og 78 tonn i norsk sektor sør for 62 grader.

Gamlebåten heter på «Larstein»

Eks-«Stording», som ble solgt i 2021, heter nå «Larstein». Dette fartøyet var 14,99 meter langt og 5,80 meter bredt. Båten ble bygget som «Vågåværing» ved Vaagland Båtbyggeri AS i 1993 for et selskap i Hammerfest. Stord Fiskeriselskap kjøpte fartøyet høsten 2011. Det ble deretter solgt våren 2013 i forbindelse med kontraktsinngåelsen for nybygget. Fartøyet eies nå av Lieholmen AS i Straume i Øygarden kommune. Dette er et rederi nært knyttet opp mot Liegruppen som blant annet eier den store pelagiske båten «Libas».

– Vi prøver å fiske fartøyenes kvoter ved å bruke ordninger som samfiske og kvotesamarbeid, sier eier og skipper Geir Stuve Rommetveit til Hook and Net. Han fisker makrell og sild med snurpenot, men bytter til garn når torsk, sei og hyse fiskes om våren.

På vei nordover for å ta makrell

Når Fiskerimagasinet snakker med Geir Stuve Rommetveit, har han nettopp kastet loss fra Fiskenett AS i Manger, litt nordvest for Bergen. Her har han lagret snurpenota som nå skal brukes til makrellfiske.

– De siste ti til femten årene har vi dratt nordover for å finne makrellen. Hvor langt nord vi må dra denne gangen, vet vi ikke ennå, ettersom makrellen flytter seg, sier Rommetveit.

Spesielt de siste årene har det vært vanskelig for norske kystbåter å finne makrell i sør. I fjor var mange av fangstene tatt i sør kun ungmakrell, ofte under 250 gram.

I år er makrellen som fanges i sør litt større enn i fjor, men den er svært spredt. I Nord-Norge består fangstene stort sett av makrell over 500 gram. Flere rapporterte fangster har hatt en gjennomsnittsvekt på opptil 670 gram. Det er denne makrellen, som normalt betaler 16 til 18 kroner per kilo, Rommetveit ønsker å fange.

Mest makrell fra utenlandske båter

Per 20. juni er det landet totalt 40,421 tonn makrell i Norge. Av dette er 5,161 tonn fisket av norske fartøy, mens 35,260 tonn er levert av utenlandske båter, hovedsakelig britiske. Fartøyene har i gjennomsnitt fått en pris på 18,59 kroner per kilo. Fangster i Nord-Norge får dessverre et par kroner mindre per kilo, antagelig fordi det er mindre fartøy som fisker der. Disse fartøyene har begrenset rekkevidde for å levere små kvanta makrell, noe som reduserer antall mottakere og dermed prisen.

Selv om noen fangster overstiger 40 tonn, er gjennomsnittsvekten under 15 tonn. En betydelig del av dette holdes i lås og må hentes av brønnbåt.

“Stording” er utstyrt med et moderne RSW-system og et vakuumpumpesystem. Dette vil sikre god kvalitet og gi større fleksibilitet med hensyn til leveringssteder. Forhåpentligvis vil dette også gi bedre priser. For øyeblikket er fisket hovedsakelig konsentrert til et mindre område utenfor og nord for Lofoten.

 

Spesifikasjoner for “Stording”

– Lengde: 14,99 meter

– Bredde: 7,50 meter

– Dybde: 3,0 – 3,6 meter

– Drivstoff: 2 x 5000 liter

– Ferskvann: 3000 liter

Det er god plass til mannskapet. Foto Geir Stuve Rommetveit
Fire doble lugarer skal normalt huse et mannskap på fire pluss en lærling. Foto Geir Stuve Rommetveit
"Stording" er en kompakt og godt utstyrt femten-metring. Foto Geir Stuve Rommetveit
Facebook